Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej stworzono z myślą o studentach licencjackich, realizujących kształcenie w ramach programu Człowiek w cyberprzestrzeni, a także pokrewnych kierunkach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i zakładają, że absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej opracowana w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną.


Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Kształcenie na prezentowanym kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej mogą podjąć studenci z tytułem licencjata, którzy ukończyli studia pokrewne tematycznie (obszar bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa).

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów.

Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych.

Studenci mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W przypadku studiów drugiego stopnia kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).


Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej.

Może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o zaawansowaną technologię.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W ostatnich latach kierunki studiów poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu (morskie, militarne, informacyjne, państwa, wewnętrzne) są bardzo popularne.

Kształcenie w tym zakresie oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i liczne szkoły wyższe niepubliczne.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Komentarze (1)

Marek
To jeden z kierunków, który mnie interesuje. Chętnie poczytałbym więcej. Na stronie uczelni jest bardzo mało informacji, na przykłąd nie widze programu studiów, wykazu przedmiotów, siatki godzin. Nazwiska wykłądowców tez by się przydały.
17.09.2019

Zobacz również

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu