Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej stworzono z myślą o studentach licencjackich, realizujących kształcenie w ramach programu Człowiek w cyberprzestrzeni, a także pokrewnych kierunkach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i zakładają, że absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej opracowana w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Kształcenie na prezentowanym kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej mogą podjąć studenci z tytułem licencjata, którzy ukończyli studia pokrewne tematycznie (obszar bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa).

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów.

Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych.

Studenci mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W przypadku studiów drugiego stopnia kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej.

Może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o zaawansowaną technologię.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W ostatnich latach kierunki studiów poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu (morskie, militarne, informacyjne, państwa, wewnętrzne) są bardzo popularne.

Kształcenie w tym zakresie oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i liczne szkoły wyższe niepubliczne.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Komentarze (1)

Marek
To jeden z kierunków, który mnie interesuje. Chętnie poczytałbym więcej. Na stronie uczelni jest bardzo mało informacji, na przykłąd nie widze programu studiów, wykazu przedmiotów, siatki godzin. Nazwiska wykłądowców tez by się przydały.
17.09.2019

Zobacz również

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi