Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaangażowaniu wielu specjalistów, fachowców z doświadczeniem z tego zakresu. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje kadry gotowe analizować i przewidywać zagrożenia.

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Społeczeństwo oczekuje od państwa wypracowania systemów i mechanizmów, które wyeliminują lub zminimalizują potencjalne zagrożenia. Obawiamy się ataków terrorystycznych, niebezpieczeństw grożących w komunikacji lądowej, morskiej czy lotniczej, eksperymentów z bronią chemiczną czy biologiczną. Oczekujemy, że nie zagrożą nam epidemie, zanieczyszczenie powietrza i wody.

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaangażowaniu wielu specjalistów, fachowców z doświadczeniem z tego zakresu. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje kadry gotowe analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe, kształci specjalistów z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń współczesnego świata, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe można studiować na uniwersytetach, uczelniach technicznych, wojskowych oraz w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe i magisterskie. To studia dla osób zdecydowanych, łatwo podejmujących decyzje, sprawnie funkcjonujących w sytuacjach stresowych, odpowiedzialnych.

Bezpieczeństwo narodowe - specjalności

Uczelnie oferują wiele specjalności w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wybrane z nich to:

 • administracja i bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i obsługa ruchu granicznego
 • bezpieczeństwo osób i mienia
 • bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
 • bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka bezpieczeństwa
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo narodowe - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie nauczania:

prawne podstawy bezpieczeństwa, ekonomia, współczesne systemy polityczne, socjologia, ergonomia, geografia, podstawy organizacji i zarządzania, ochrona własności intelektualnej, techniki samoobrony, międzynarodowe stosunki wojskowe, administracja publiczna, system bezpieczeństwa narodowego, podstawy przedsiębiorczości, ochrona osób, mienia i obszarów, zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej, historia stosunków międzynarodowych, teorie bezpieczeństwa, współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Studenci poznają takie zagadnienia, jak:

przestępczość transnarodowa, strategie bezpieczeństwa narodowego, racja stanu, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, metody i techniki operacyjne służb specjalnych, bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, negocjacje i przywództwo, myśl polityczna, migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych, polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze, stany nadzwyczajne, problemy bezpieczeństwa globalnego, państwa upadłe a bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa wewnątrz UE, terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO - historia, struktura, działanie, polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich, polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof.

Katarzyna, studentka bezpieczeństwa narodowego na poznańskim uniwersytecie tak opowiada o swoim kierunku:

„ - Co cenię w tym kierunku? Przede wszystkim szerokie spektrum poruszanych problemów: od systemów politycznych do zagadnień teleinformatycznych. Zajęcia z praktykami czynią wykłady bardziej interesującymi. Praca z profesjonalistami uzmysławia także jak szeroki wachlarz możliwości otwiera się przed nami po zakończeniu tych studiów. Poza tym warta docenienia jest atmosfera, która panuje na całym wydziale. Nie można przejść korytarzem i nie spotkać kogoś znajomego. Znamy się z imprez integracyjnych, ale też działamy razem w wielu inicjatywach jak konferencje, koła naukowe, czy wydziałowe media (z którymi zawsze warto mieć dobry kontakt. Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, a Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne”.

Praca po Bezpieczeństwie narodowym

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, państwowe jednostki administracyjne) i samorządowej (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, agencjach ochrony osób i mienia, służbach społecznych, organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, czy takich instytucjach jak CBA, ABW, BOR, Służba Graniczna, Służba Celna, Służba Ochrony Kolei, Służba Ochrony Lotnisk, Straż Gminna, Straż Miejska, Policja, Agencja Wywiadu.

Powiązane treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo narodowe – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo narodowe – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Komentarze (10)

kraster
dla mnie w tym kierunku sens ma tylko Wyższa szkoła bezpieczeństwa
18.11.2018
12.04.2018
buzz
Kto studiował to w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie? Jakieś opinie o tej szkole macie? Czytałem sporo dobrych ale nie znam nikogo stamtąd, żeby było raźniej jakoś
Weronika
Czy ktoś studiuje lub studiował ten kierunek na uczelni w Katowicach?
02.04.2016
17.05.2015
Ahna
Lepiej studiować Bezpieczeństwo Narodowe, jest więcej specjalności, które moim zdaniem zapewnią szybsze znalezienie pracy. Co do Uczelni to ja akurat kończyłam Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i uważam, to za dobry wybór.
KkJ
A w Gdańsku dostępny jest ten kierunek? I gdzie najlepiej? :)
07.04.2015
31.12.2014
samanta
fajny kierunek, ale czasem problem z praktykami w policji, ale przynajmniej można wcześniej poznać dokładniej prawa i obowiązki pracowników służb mundurowych w naszym kraju :)
ada
bardzo ciekawy kierunek, polecam!
17.10.2014
22.09.2014
adi.adi
polecam każdemu ten kierunek kto chce pracować w przyszłości w służbach mundurowych na dobrym poziomie, na tym kieurnku można dowiedziec się masy przydatnych rzeczy co np pomaga w przejściu testów psychologicznych do policji
Colegium POlonicum?
Czy chodzi Ci o Słubice Collegium POlonicum? Ja tam studiuję i mogę polecić z czystym sumieniem. Świetny wybór, europejskie standardy, bez zarzutu.
18.09.2014
08.04.2014
? pytanko
kto studiował Bezpieczeństwo Narodowe w Słubicach?
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki