Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaangażowaniu wielu specjalistów, fachowców z doświadczeniem z tego zakresu. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje kadry gotowe analizować i przewidywać zagrożenia.

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Społeczeństwo oczekuje od państwa wypracowania systemów i mechanizmów, które wyeliminują lub zminimalizują potencjalne zagrożenia. Obawiamy się ataków terrorystycznych, niebezpieczeństw grożących w komunikacji lądowej, morskiej czy lotniczej, eksperymentów z bronią chemiczną czy biologiczną. Oczekujemy, że nie zagrożą nam epidemie, zanieczyszczenie powietrza i wody.

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stanowi główny cel funkcjonowania państwa. Jego realizacja jest możliwa przy zaangażowaniu wielu specjalistów, fachowców z doświadczeniem z tego zakresu. Kierunek bezpieczeństwo narodowe przygotowuje kadry gotowe analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe, kształci specjalistów z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń współczesnego świata, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe można studiować na uniwersytetach, uczelniach technicznych, wojskowych oraz w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe i magisterskie. To studia dla osób zdecydowanych, łatwo podejmujących decyzje, sprawnie funkcjonujących w sytuacjach stresowych, odpowiedzialnych.

Uczelnie oferują wiele specjalności w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wybrane z nich to:

 • administracja i bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i obsługa ruchu granicznego
 • bezpieczeństwo osób i mienia
 • bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
 • bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka bezpieczeństwa
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania:

prawne podstawy bezpieczeństwa, ekonomia, współczesne systemy polityczne, socjologia, ergonomia, geografia, podstawy organizacji i zarządzania, ochrona własności intelektualnej, techniki samoobrony, międzynarodowe stosunki wojskowe, administracja publiczna, system bezpieczeństwa narodowego, podstawy przedsiębiorczości, ochrona osób, mienia i obszarów, zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej, historia stosunków międzynarodowych, teorie bezpieczeństwa, współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Studenci poznają takie zagadnienia, jak:

przestępczość transnarodowa, strategie bezpieczeństwa narodowego, racja stanu, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, metody i techniki operacyjne służb specjalnych, bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, negocjacje i przywództwo, myśl polityczna, migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych, polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze, stany nadzwyczajne, problemy bezpieczeństwa globalnego, państwa upadłe a bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa wewnątrz UE, terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO - historia, struktura, działanie, polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich, polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof.

Katarzyna, studentka bezpieczeństwa narodowego na poznańskim uniwersytecie tak opowiada o swoim kierunku:

„ - Co cenię w tym kierunku? Przede wszystkim szerokie spektrum poruszanych problemów: od systemów politycznych do zagadnień teleinformatycznych. Zajęcia z praktykami czynią wykłady bardziej interesującymi. Praca z profesjonalistami uzmysławia także jak szeroki wachlarz możliwości otwiera się przed nami po zakończeniu tych studiów. Poza tym warta docenienia jest atmosfera, która panuje na całym wydziale. Nie można przejść korytarzem i nie spotkać kogoś znajomego. Znamy się z imprez integracyjnych, ale też działamy razem w wielu inicjatywach jak konferencje, koła naukowe, czy wydziałowe media (z którymi zawsze warto mieć dobry kontakt. Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, a Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne”.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w strukturach administracji państwowej (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, państwowe jednostki administracyjne) i samorządowej (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, agencjach ochrony osób i mienia, służbach społecznych, organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, czy takich instytucjach jak CBA, ABW, BOR, Służba Graniczna, Służba Celna, Służba Ochrony Kolei, Służba Ochrony Lotnisk, Straż Gminna, Straż Miejska, Policja, Agencja Wywiadu.

Powiązane treści

​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Nowość edukacyjna WSB, bezpieczeństwo zdrowotne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Komentarze (10)

kraster
dla mnie w tym kierunku sens ma tylko Wyższa szkoła bezpieczeństwa
18.11.2018
12.04.2018
buzz
Kto studiował to w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie? Jakieś opinie o tej szkole macie? Czytałem sporo dobrych ale nie znam nikogo stamtąd, żeby było raźniej jakoś
Weronika
Czy ktoś studiuje lub studiował ten kierunek na uczelni w Katowicach?
02.04.2016
17.05.2015
Ahna
Lepiej studiować Bezpieczeństwo Narodowe, jest więcej specjalności, które moim zdaniem zapewnią szybsze znalezienie pracy. Co do Uczelni to ja akurat kończyłam Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i uważam, to za dobry wybór.
KkJ
A w Gdańsku dostępny jest ten kierunek? I gdzie najlepiej? :)
07.04.2015
31.12.2014
samanta
fajny kierunek, ale czasem problem z praktykami w policji, ale przynajmniej można wcześniej poznać dokładniej prawa i obowiązki pracowników służb mundurowych w naszym kraju :)
ada
bardzo ciekawy kierunek, polecam!
17.10.2014
22.09.2014
adi.adi
polecam każdemu ten kierunek kto chce pracować w przyszłości w służbach mundurowych na dobrym poziomie, na tym kieurnku można dowiedziec się masy przydatnych rzeczy co np pomaga w przejściu testów psychologicznych do policji
Colegium POlonicum?
Czy chodzi Ci o Słubice Collegium POlonicum? Ja tam studiuję i mogę polecić z czystym sumieniem. Świetny wybór, europejskie standardy, bez zarzutu.
18.09.2014
08.04.2014
? pytanko
kto studiował Bezpieczeństwo Narodowe w Słubicach?
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie