Jakiego artykułu szukasz?

​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu

Współczesna cywilizacja przynosi wiele różnorodnych zagrożeń. Mają one charakter militarny, ekonomiczny, społeczny, ekologiczny czy polityczny. Wymagają wdrożenia procedur, które pozwolą zażegnać kryzys i opanować jego skutki.

​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo przygotowują z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych czy zagrożenia państwa. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z tematyką terroryzmu, współczesnych konfliktów zbrojnych, funkcjonowania służb specjalnych, bezpieczeństwa energetycznego i społecznego.

Bezpieczeństwo - program studiów

Studenci zaliczają przykładowo takie przedmioty, jak: współczesne zagrożenia, psychologia, wstęp do prawoznawstwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w państwie demokratycznym, technologia informacyjna, konflikty i wojny w Europie i na świecie, strategia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa, współczesne systemy polityczne, podstawy polityki globalnej, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne, służby specjalne w wybranych państwach Europy i Świata, systemy bezpieczeństwa państw graniczących z Polską, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki wojskowe, prawo konstytucyjne, media w państwie demokratycznym a jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, polityka zagraniczna RP, polskie służby specjalne.

Absolwenci są specjalistami, którzy swoje umiejętności wykorzystają pracując w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, strukturach administracji państwowej i samorządowej.

Gdzie studiować bezpieczeństwo we Wrocławiu?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to studia I stopnia, z możliwością kontynuowania na magisterskich studiach II stopnia.

Uczelnie, na których można we Wrocławiu studiować bezpieczeństwo wewnętrzne to:

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, specjalność: zarządzanie kryzysowe.

Studia stacjonarne kosztują 3600 zł, studia niestacjonarne - 3500 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, specjalności:

  • bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
  • bezpieczeństwo lokalne
  • detektywistyczno-dochodzeniowa
  • specjalista BHP
  • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
  • zwalczanie zagrożeń terrorystycznych.

Rok nauki kosztuje 4350 zł - 4950 zł.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oferują:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru: języka polskiego lub geografii, lub matematyki. Rok studiów kosztuje 4000 zł.

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, studia stacjonarne, specjalności:

  • zarządzanie kryzysowe
  • bezpieczeństwo publiczne
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Politechnika Łódzka
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie