Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koreanistyka

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

Studia na kierunku koreanistyka przygotowują w zakresie dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność, literatury koreańskiej, estetyki koreańskiej, religii Korei, kultury koreańskiej, historii filozofii, antropologii kultury, teorii kultury.

Studenci omawiają na zajęciach kwestie z zakresu relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych.

Nie jest wymagana znajomość języka koreańskiego nawet na minimalnym poziomie.

Studia na koreanistyce są dwustopniowe. Po ukończeniu etapu licencjackiego na wybranych uczelniach można kontynuować ten sam kierunek na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku koreanistyka

Koreanistyka to studia dla osób zainteresowanych historią, realiami życia i literaturą Korei.

Konieczną cechą kandydata jest otwartość na inną kulturę, tolerancja, ciekawość świata.

W trakcie studiów przydatne będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, odpowiednia dykcja, ważna przy wymowie obcych nam głosek.

Studiowanie odległej kultury i języka kraju wymaga dużej komunikatywności, swobody wypowiedzi, lekkiego pióra.

Program kształcenia na kierunku koreanistyka

Program studiów kładzie duży nacisk na wiedzę o historii Korei oraz na wiadomości dotyczące zróżnicowania regionalnego Korei i jej ukształtowania geograficznego. Student koreanistyki ma za zadanie opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne. Pod koniec studiów swobodnie posługuje się językiem koreańskim w mowie i piśmie oraz tłumaczy teksty pisane i mówione.

Wybrane przedmioty w programie studiów na koreanistyce:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • praktyczna nauka języka koreańskiego
 • wstęp do koreanistyki
 • wprowadzenie do sinogramów
 • historia literatury koreańskiej
 • historia Korei
 • gramatyka opisowa języka koreańskiego
 • historia języka koreańskiego
 • realioznawstwo koreańskie
 • kultura obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koreanistyka

Rekrutacja na koreanistykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów.

Najczęściej punktowane są:

 • język polski
 • język oby
 • matematyka
 • drugi język oby.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wybierając kierunek należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne publikowane w serwisach rekrutacyjnych uczelni lub wydziałów.

Perspektywy pracy po kierunku koreanistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku koreanistyka

Doskonała znajomość tego orientalnego języka a także realiów życia, kultury, wszelkich uwarunkowań istotnych w relacjach z Koreańczykami sprawiają, że absolwenci są specjalistami w niewątpliwie unikatowej dziedzinie, tak dobrze znanej tylko nielicznym.

Są zatem przygotowani do pracy w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • administracji publicznej
 • placówkach dyplomatycznych
 • firmach międzynarodowych
 • przedstawicielstwach firm koreańskich w Polsce
 • biurach tłumaczeniowych.

Opinie o kierunku koreanistyka

Koreanistykę oferują nieliczne uczelnie w Polsce. To sprawia, że absolwenci są rozchwytywanymi specjalistami z zakresu znajomości Korei, Dalekiego Wschodu.

Czy warto studiować koreanistykę?

Kierunki pokrewne do kierunku koreanistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek koreanistyka

W których miastach można studiować kierunek koreanistyka

Komentarze (1)

Ada
Jak jest z nauką tak orientalnych języków. Czy 3 lata wystarczą, aby czytać literaturę, uczyć się historii kraju w tym języku?
24.09.2019
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Piotrkowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska