Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koreanistyka

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

Studia na kierunku koreanistyka przygotowują w zakresie dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność, literatury koreańskiej, estetyki koreańskiej, religii Korei, kultury koreańskiej, historii filozofii, antropologii kultury, teorii kultury.

Studenci omawiają na zajęciach kwestie z zakresu relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych.

Nie jest wymagana znajomość języka koreańskiego nawet na minimalnym poziomie.

Studia na koreanistyce są dwustopniowe. Po ukończeniu etapu licencjackiego na wybranych uczelniach można kontynuować ten sam kierunek na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku koreanistyka

Koreanistyka to studia dla osób zainteresowanych historią, realiami życia i literaturą Korei.

Konieczną cechą kandydata jest otwartość na inną kulturę, tolerancja, ciekawość świata.

W trakcie studiów przydatne będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, odpowiednia dykcja, ważna przy wymowie obcych nam głosek.

Studiowanie odległej kultury i języka kraju wymaga dużej komunikatywności, swobody wypowiedzi, lekkiego pióra.

Program kształcenia na kierunku koreanistyka

Program studiów kładzie duży nacisk na wiedzę o historii Korei oraz na wiadomości dotyczące zróżnicowania regionalnego Korei i jej ukształtowania geograficznego. Student koreanistyki ma za zadanie opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne. Pod koniec studiów swobodnie posługuje się językiem koreańskim w mowie i piśmie oraz tłumaczy teksty pisane i mówione.

Wybrane przedmioty w programie studiów na koreanistyce:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • praktyczna nauka języka koreańskiego
 • wstęp do koreanistyki
 • wprowadzenie do sinogramów
 • historia literatury koreańskiej
 • historia Korei
 • gramatyka opisowa języka koreańskiego
 • historia języka koreańskiego
 • realioznawstwo koreańskie
 • kultura obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koreanistyka

Rekrutacja na koreanistykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów.

Najczęściej punktowane są:

 • język polski
 • język oby
 • matematyka
 • drugi język oby.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wybierając kierunek należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne publikowane w serwisach rekrutacyjnych uczelni lub wydziałów.

Perspektywy pracy po kierunku koreanistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku koreanistyka

Doskonała znajomość tego orientalnego języka a także realiów życia, kultury, wszelkich uwarunkowań istotnych w relacjach z Koreańczykami sprawiają, że absolwenci są specjalistami w niewątpliwie unikatowej dziedzinie, tak dobrze znanej tylko nielicznym.

Są zatem przygotowani do pracy w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • administracji publicznej
 • placówkach dyplomatycznych
 • firmach międzynarodowych
 • przedstawicielstwach firm koreańskich w Polsce
 • biurach tłumaczeniowych.

Opinie o kierunku koreanistyka

Koreanistykę oferują nieliczne uczelnie w Polsce. To sprawia, że absolwenci są rozchwytywanymi specjalistami z zakresu znajomości Korei, Dalekiego Wschodu.

Czy warto studiować koreanistykę?

Kierunki pokrewne do kierunku koreanistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek koreanistyka

W których miastach można studiować kierunek koreanistyka

Komentarze (1)

Ada
Jak jest z nauką tak orientalnych języków. Czy 3 lata wystarczą, aby czytać literaturę, uczyć się historii kraju w tym języku?
24.09.2019
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka