Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koreanistyka

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

Studia na kierunku koreanistyka przygotowują w zakresie dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność, literatury koreańskiej, estetyki koreańskiej, religii Korei, kultury koreańskiej, historii filozofii, antropologii kultury, teorii kultury.

Studenci omawiają na zajęciach kwestie z zakresu relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych.

Nie jest wymagana znajomość języka koreańskiego nawet na minimalnym poziomie.

Studia na koreanistyce są dwustopniowe. Po ukończeniu etapu licencjackiego na wybranych uczelniach można kontynuować ten sam kierunek na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku koreanistyka

Koreanistyka to studia dla osób zainteresowanych historią, realiami życia i literaturą Korei.

Konieczną cechą kandydata jest otwartość na inną kulturę, tolerancja, ciekawość świata.

W trakcie studiów przydatne będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, odpowiednia dykcja, ważna przy wymowie obcych nam głosek.

Studiowanie odległej kultury i języka kraju wymaga dużej komunikatywności, swobody wypowiedzi, lekkiego pióra.

Program kształcenia na kierunku koreanistyka

Program studiów kładzie duży nacisk na wiedzę o historii Korei oraz na wiadomości dotyczące zróżnicowania regionalnego Korei i jej ukształtowania geograficznego. Student koreanistyki ma za zadanie opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne. Pod koniec studiów swobodnie posługuje się językiem koreańskim w mowie i piśmie oraz tłumaczy teksty pisane i mówione.

Wybrane przedmioty w programie studiów na koreanistyce:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • praktyczna nauka języka koreańskiego
 • wstęp do koreanistyki
 • wprowadzenie do sinogramów
 • historia literatury koreańskiej
 • historia Korei
 • gramatyka opisowa języka koreańskiego
 • historia języka koreańskiego
 • realioznawstwo koreańskie
 • kultura obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koreanistyka

Rekrutacja na koreanistykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów.

Najczęściej punktowane są:

 • język polski
 • język oby
 • matematyka
 • drugi język oby.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wybierając kierunek należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne publikowane w serwisach rekrutacyjnych uczelni lub wydziałów.

Perspektywy pracy po kierunku koreanistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku koreanistyka

Doskonała znajomość tego orientalnego języka a także realiów życia, kultury, wszelkich uwarunkowań istotnych w relacjach z Koreańczykami sprawiają, że absolwenci są specjalistami w niewątpliwie unikatowej dziedzinie, tak dobrze znanej tylko nielicznym.

Są zatem przygotowani do pracy w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • administracji publicznej
 • placówkach dyplomatycznych
 • firmach międzynarodowych
 • przedstawicielstwach firm koreańskich w Polsce
 • biurach tłumaczeniowych.

Opinie o kierunku koreanistyka

Koreanistykę oferują nieliczne uczelnie w Polsce. To sprawia, że absolwenci są rozchwytywanymi specjalistami z zakresu znajomości Korei, Dalekiego Wschodu.

Czy warto studiować koreanistykę?

Kierunki pokrewne do kierunku koreanistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek koreanistyka

W których miastach można studiować kierunek koreanistyka

Komentarze (1)

Ada
Jak jest z nauką tak orientalnych języków. Czy 3 lata wystarczą, aby czytać literaturę, uczyć się historii kraju w tym języku?
24.09.2019