Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koreanistyka

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

Studia na kierunku koreanistyka przygotowują w zakresie dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność, literatury koreańskiej, estetyki koreańskiej, religii Korei, kultury koreańskiej, historii filozofii, antropologii kultury, teorii kultury.

Studenci omawiają na zajęciach kwestie z zakresu relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych.

Nie jest wymagana znajomość języka koreańskiego nawet na minimalnym poziomie.

Studia na koreanistyce są dwustopniowe. Po ukończeniu etapu licencjackiego na wybranych uczelniach można kontynuować ten sam kierunek na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku koreanistyka

Koreanistyka to studia dla osób zainteresowanych historią, realiami życia i literaturą Korei.

Konieczną cechą kandydata jest otwartość na inną kulturę, tolerancja, ciekawość świata.

W trakcie studiów przydatne będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, odpowiednia dykcja, ważna przy wymowie obcych nam głosek.

Studiowanie odległej kultury i języka kraju wymaga dużej komunikatywności, swobody wypowiedzi, lekkiego pióra.

Program kształcenia na kierunku koreanistyka

Program studiów kładzie duży nacisk na wiedzę o historii Korei oraz na wiadomości dotyczące zróżnicowania regionalnego Korei i jej ukształtowania geograficznego. Student koreanistyki ma za zadanie opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne. Pod koniec studiów swobodnie posługuje się językiem koreańskim w mowie i piśmie oraz tłumaczy teksty pisane i mówione.

Wybrane przedmioty w programie studiów na koreanistyce:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • praktyczna nauka języka koreańskiego
 • wstęp do koreanistyki
 • wprowadzenie do sinogramów
 • historia literatury koreańskiej
 • historia Korei
 • gramatyka opisowa języka koreańskiego
 • historia języka koreańskiego
 • realioznawstwo koreańskie
 • kultura obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koreanistyka

Rekrutacja na koreanistykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów.

Najczęściej punktowane są:

 • język polski
 • język oby
 • matematyka
 • drugi język oby.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wybierając kierunek należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne publikowane w serwisach rekrutacyjnych uczelni lub wydziałów.

Perspektywy pracy po kierunku koreanistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku koreanistyka

Doskonała znajomość tego orientalnego języka a także realiów życia, kultury, wszelkich uwarunkowań istotnych w relacjach z Koreańczykami sprawiają, że absolwenci są specjalistami w niewątpliwie unikatowej dziedzinie, tak dobrze znanej tylko nielicznym.

Są zatem przygotowani do pracy w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • administracji publicznej
 • placówkach dyplomatycznych
 • firmach międzynarodowych
 • przedstawicielstwach firm koreańskich w Polsce
 • biurach tłumaczeniowych.

Opinie o kierunku koreanistyka

Koreanistykę oferują nieliczne uczelnie w Polsce. To sprawia, że absolwenci są rozchwytywanymi specjalistami z zakresu znajomości Korei, Dalekiego Wschodu.

Czy warto studiować koreanistykę?

Kierunki pokrewne do kierunku koreanistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek koreanistyka

W których miastach można studiować kierunek koreanistyka

Komentarze (1)

Ada
Jak jest z nauką tak orientalnych języków. Czy 3 lata wystarczą, aby czytać literaturę, uczyć się historii kraju w tym języku?
24.09.2019
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku