Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia portugalska

Absolwent kierunku na filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii.

Pozna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych.

W programie zajęć na filologii portugalskiej znajdą się przedmioty:

 • gramatyka opisowa języka portugalskiego, literatura portugalska (od średniowiecza do klasycyzmu), historia i kultura Brazylii , teoria komunikacji, wprowadzenie do akwizycji języków obcych, technologie informacyjne, drugi język iberyjski, gramatyka kontrastywna, historia języka portugalskiego i jego odmian.

Perspektywy pracy po filologii portugalskiej

Studia na kierunku filologia portugalska przygotowują do pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalsko języcznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce (tradycyjnej, etnologicznej, pielgrzymkowej). Można znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza dla instytucji europejskich i o zasięgu globalnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia portugalska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku filologia portugalska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia portugalska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku filologia portugalska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku filologia portugalska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku filologia portugalska
Jakie uczelnie oferują kierunek filologia portugalska
W których miastach można studiować kierunek filologia portugalska
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie