Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia hiszpańska (iberystyka)

Filologia hiszpańska to wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Pozwalają na wieloaspektowe poznanie rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, kultury obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesnych problemów, codziennego życia, unikalnej sztuki i tradycji,.

Przybliżają proces kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stan aktualny oraz historię, bogactwo i różnorodność literatury i kultury na świecie.

Studia I stopnia trwają sześć semestrów. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Przykładowe specjalności w ramach kierunku filologia hiszpańska:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • język w środowisku biznesowym i IT
 • translacja z hiszpańskim językiem biznesu
 • tłumaczeniowa z językiem angielskim
 • języki specjalistyczne i tłumaczenie
 • literaturoznawczo-kulturoznawcza
 • językoznawczo-traduktologiczna.

Dla kogo studia na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Idealni kandydaci powinni mieć łatwość nauki języków obcych - dobrą pamięć, słuch fonetyczny, otwartość do ciągłego doskonalenia kompetencji lingwistycznych.

To studia dla humanistów. Osób, które lubią dużo czytać, interesują się historią i kulturą krajów, w których dominuje język hiszpański, mają łatwość w komunikowaniu się.

Przyda się także zmysł analityczny - wiele przedmiotów związanych będzie z badaniem struktury języka, jego rozwoju na przestrzeni dziejów, zasad słowotwórstwa, samego języka jako systemu.

Program kształcenia na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

W przypadku filologii hiszpańskiej na niektórych uczelniach pojawiają się dwie ścieżki kształcenia - dla kandydatów z podstawową znajomością języka oraz osób zaawansowanych.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego
 • literatura hiszpańska
 • historia i kultura Półwyspu Iberyjskiego
 • literatura Ameryki Łacińskiej
 • historia i kultura Ameryki Łacińskiej
 • gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
 • historia języka hiszpańskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Od kandydatów na filologię hiszpańską najczęściej wymaga się oceny na maturze z

języka hiszpańskiego

lub innego języka obcego

oraz języka polskiego, niekiedy innego dowolnie wybranego przedmiotu.

Zawsze wcześniej należy sprawdzać szczegółowe zasady rekrutacji w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Nabyte podczas studiów umiejętności i wiedza humanistyczna pozwalają na podjęcie pracy w:

 • wydawnictwach
 • szkołach
 • redakcjach czasopism
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • turystyce
 • przedsiębiorstwach, gdzie kluczowa jest dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach kultury.

Opinie o kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Setki milionów ludzi posługuje się językiem hiszpańskim. To trzeci w kolejności najpowszechniejszy język na świecie.

Niezaprzeczane więc jest, że inwestycja w doskonałą znajomość tego języka jest perspektywicznym posunięciem.

Poza tym Hiszpania jest jednym z ważniejszych inwestorów w Polsce. Potrzebni są zatem specjaliści biegle posługujący się językiem hiszpańskim, znający realia, uwarunkowania społeczno-kulturowe.

A na studiach, tak jak w Hiszpanii, może być gorącą, fantastycznie i emocjonująco:

Kierunki pokrewne do kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia hiszpańska (iberystyka)

W których miastach można studiować kierunek filologia hiszpańska (iberystyka)

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie