Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia hiszpańska (iberystyka)

Filologia hiszpańska to wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Pozwalają na wieloaspektowe poznanie rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, kultury obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesnych problemów, codziennego życia, unikalnej sztuki i tradycji,.

Przybliżają proces kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stan aktualny oraz historię, bogactwo i różnorodność literatury i kultury na świecie.

Studia I stopnia trwają sześć semestrów. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Przykładowe specjalności w ramach kierunku filologia hiszpańska:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • język w środowisku biznesowym i IT
 • translacja z hiszpańskim językiem biznesu
 • tłumaczeniowa z językiem angielskim
 • języki specjalistyczne i tłumaczenie
 • literaturoznawczo-kulturoznawcza
 • językoznawczo-traduktologiczna.

Dla kogo studia na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Idealni kandydaci powinni mieć łatwość nauki języków obcych - dobrą pamięć, słuch fonetyczny, otwartość do ciągłego doskonalenia kompetencji lingwistycznych.

To studia dla humanistów. Osób, które lubią dużo czytać, interesują się historią i kulturą krajów, w których dominuje język hiszpański, mają łatwość w komunikowaniu się.

Przyda się także zmysł analityczny - wiele przedmiotów związanych będzie z badaniem struktury języka, jego rozwoju na przestrzeni dziejów, zasad słowotwórstwa, samego języka jako systemu.

Program kształcenia na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

W przypadku filologii hiszpańskiej na niektórych uczelniach pojawiają się dwie ścieżki kształcenia - dla kandydatów z podstawową znajomością języka oraz osób zaawansowanych.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego
 • literatura hiszpańska
 • historia i kultura Półwyspu Iberyjskiego
 • literatura Ameryki Łacińskiej
 • historia i kultura Ameryki Łacińskiej
 • gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
 • historia języka hiszpańskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Od kandydatów na filologię hiszpańską najczęściej wymaga się oceny na maturze z

języka hiszpańskiego

lub innego języka obcego

oraz języka polskiego, niekiedy innego dowolnie wybranego przedmiotu.

Zawsze wcześniej należy sprawdzać szczegółowe zasady rekrutacji w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Nabyte podczas studiów umiejętności i wiedza humanistyczna pozwalają na podjęcie pracy w:

 • wydawnictwach
 • szkołach
 • redakcjach czasopism
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • turystyce
 • przedsiębiorstwach, gdzie kluczowa jest dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach kultury.

Opinie o kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Setki milionów ludzi posługuje się językiem hiszpańskim. To trzeci w kolejności najpowszechniejszy język na świecie.

Niezaprzeczane więc jest, że inwestycja w doskonałą znajomość tego języka jest perspektywicznym posunięciem.

Poza tym Hiszpania jest jednym z ważniejszych inwestorów w Polsce. Potrzebni są zatem specjaliści biegle posługujący się językiem hiszpańskim, znający realia, uwarunkowania społeczno-kulturowe.

A na studiach, tak jak w Hiszpanii, może być gorącą, fantastycznie i emocjonująco:

Kierunki pokrewne do kierunku filologia hiszpańska (iberystyka)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia hiszpańska (iberystyka)

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek filologia hiszpańska (iberystyka)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu