Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia białoruska z językiem angielskim

Studia na kierunku Filologia białoruska z językiem angielskim skupiają się na zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego i językowego Białorusi. Szczególny nacisk kładziony jest na podkreślenie wspólnoty historycznej Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Przedmioty realizowane w toku studiów mają przede wszystkim dostarczyć wiedzy w zakresie dwóch dyscyplin - językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Studenci mają również możliwość doskonalenia biegłości językowej z zakresu języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, pasjonatów historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, pragnących jednocześnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie drugiego języka obcego.

Program kształcenia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wiedza o literaturze białoruskiej
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego - Fonetyka i fonologia
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego – Słowotwórstwo
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego - Morfologia
 • gramatyka historyczna języka białoruskiego
 • historia Białorusi
 • literatura starobiałoruska
 • historia literatury białoruskiej XIX wieku
 • historia literatury białoruskiej XX wieku (lata 30.– 60.)
 • historia literatury białoruskiej XX wieku (lata 60.– 90.)
 • wstęp do przekładoznawstwa
 • redakcja tekstów naukowych z elementami poprawnej białoruszczyzny
 • nauka języka białoruskiego
 • praktyczna nauka języka angielskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, język mniejszości narodowej (j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny – kaszubski.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • egzamin pisemny z języka białoruskiego,
 • egzamin ustny z języka angielskiego (dla kandydatów nieposiadających dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie).

Perspektywy pracy po kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista posługujący się biegle językami: białoruskim i angielskim oraz znający realia społeczno-polityczne panujące na Białorusi. Dzięki takiemu przygotowaniu znajdzie on zatrudnienie zarówno jako ekspert w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, a także administracji państwowej.

Opinie o kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Kierunki pokrewne do kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni