Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia białoruska z językiem angielskim

Studia na filologii białoruskiej z językiem angielskim pozwalają uzyskać wysoki poziom wykształcenia z zakresu języka, literatury, kultury i historii białoruskiego obszaru językowego, co umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz daje podstawy do zdobywania umiejętności tłumacza, wydawcy, dziennikarza.

Absolwent tego kierunku będzie miał możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju z ukierunkowaniem na kulturę białoruską. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na włączenie się w życie białoruskiej mniejszości narodowej, co z kolei ułatwi wcielenie się w rolę animatora, tj. twórcy życia kulturalnego oraz propagatora języka i kultury białoruskiej.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii białoruskiej:

 • logika, Historia filozofii, lektorat języka obcego (j. angielski, j. niemiecki), lektorat języka rosyjskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, praktyczna nauka języka białoruskiego (ćwiczenia, laboratorium), wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury białoruskiej, historia Białorusi, kultura Białorusi, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka białoruskiego (fonetyka, morfologia, składnia), historia języka białoruskiego z elementami gramatyki historycznej, gramatyka kontrastywna białorusko-polska, literatura powszechna, dialektologia białoruska, analiza dzieła literackiego, onomastyka regionu, literatura białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce, wybrane zagadnienia z literatury rosyjskiej, folklorystyka białoruska.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • Literaturoznawstwo,
 • Językoznawstwo,
 • Specjalizacja zawodowej nauczycielskiej,
 • Filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw),
 • Filologia białoruska z językiem angielskim,
 • Filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw).

Perspektywy pracy po filologii białoruskiej:

Po ukończeniu studiów na filologii białoruskiej absolwent może pracować w placówkach oświatowych, kulturalnych, placówkach dyplomatycznych, mediach, instytucjach administracji publicznej, służbach mundurowych. Inną opcją jest praca w turystyce i hotelarstwie oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Dla kogo studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy