Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia białoruska z językiem angielskim

Studia na kierunku Filologia białoruska z językiem angielskim skupiają się na zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego i językowego Białorusi. Szczególny nacisk kładziony jest na podkreślenie wspólnoty historycznej Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Przedmioty realizowane w toku studiów mają przede wszystkim dostarczyć wiedzy w zakresie dwóch dyscyplin - językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Studenci mają również możliwość doskonalenia biegłości językowej z zakresu języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, pasjonatów historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, pragnących jednocześnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie drugiego języka obcego.

Program kształcenia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wiedza o literaturze białoruskiej
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego - Fonetyka i fonologia
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego – Słowotwórstwo
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego - Morfologia
 • gramatyka historyczna języka białoruskiego
 • historia Białorusi
 • literatura starobiałoruska
 • historia literatury białoruskiej XIX wieku
 • historia literatury białoruskiej XX wieku (lata 30.– 60.)
 • historia literatury białoruskiej XX wieku (lata 60.– 90.)
 • wstęp do przekładoznawstwa
 • redakcja tekstów naukowych z elementami poprawnej białoruszczyzny
 • nauka języka białoruskiego
 • praktyczna nauka języka angielskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, język mniejszości narodowej (j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny – kaszubski.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • egzamin pisemny z języka białoruskiego,
 • egzamin ustny z języka angielskiego (dla kandydatów nieposiadających dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie).

Perspektywy pracy po kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista posługujący się biegle językami: białoruskim i angielskim oraz znający realia społeczno-polityczne panujące na Białorusi. Dzięki takiemu przygotowaniu znajdzie on zatrudnienie zarówno jako ekspert w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, a także administracji państwowej.

Opinie o kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Kierunki pokrewne do kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia białoruska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Lubelska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie