Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Kulturoznawstwo to dziedzina nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku skupiają się na badaniu regionu Europy Środkowowschodniej potocznie określanego często jako obszar położony między „Niemcami a Rosją”. Badany region obejmuje m.in. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Czechy, Słowację, Niemcy i Austrię oraz Rosję.

Studia polegają na badaniu kultury oraz zdobywaniu wiedzy o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej. Studenci zgłębiają problematykę relacji interkulturowych oraz uczą się języków krajów regionu. Mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i mają charakter dwustopniowy: studia licencjackie i studia magisterskie.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Studia adresowane są do humanistów, pasjonatów historii, interesujących się kulturą i religią w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w odniesieniu do sytuacji współczesnej w poszczególnych krajach regionu.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Program studiów skupia się przede wszystkim na przedmiotach z zakresu historii, kultury, religii oraz języków Europy Środkowo-Wschodniej.

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do badań nad kulturą
 • historia kultury krajów regionu do 1918 r
 • historia kultury krajów regionu do 1918 r
 • nauka języka kraju regionu
 • historia myśli kulturoznawczej
 • kultura prezentacji i sztuka pisania z wiedzą o ochronie własności intelektualnej
 • współczesne kierunki badań nad kulturą
 • problemy kultury krajów regionu
 • nowe media w kulturze regionu
 • animacja kultury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw to przede wszystkim:

 • język polski
 • matematyka
 • jeden język obcy do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. portugalski, j. szwedzki.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w mediach, służbie publicznej (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucjach kultury oraz organizacjach samorządowych i pozarządowe.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Kierunek przygotowuje absolwenta do wejścia na europejski rynek pracy, osoby zainteresowane studiami oraz perspektywami pracy po tym kierunku powinny zajrzeć na stronę:

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Uniwersytet Gdański
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni