Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to nazwa studiów humanistycznych, które kładą nacisk na wiedzę o różnych formach kultury wysokiej i kształcą przyszłych specjalistów zarządzania instytucjami kultury lub animatorów kultury.

Studenci kierunku rozwijają wrażliwość na zjawiska kulturowe. Prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych, organizowane są zajęcia wyjazdowe i wizyty w instytucjach kulturalnych. Podczas studiów studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Poznają współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie oraz przyswajają wiedzę z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki.

Program nauczania jest skonstruowany tak, aby student przyswoił wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze.

Specjalności oferowane na kierunku kulturoznawstwo:

 • amerykanistyka
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • animacja kultury
 • animator i menadżer kultury
 • antropologia i socjologia kultury
 • cyberkultura i media
 • cywilizacja śródziemnomorska
 • cywilizacje starożytne świata
 • dziedzictwo kulturowe-zarządzanie i promocja
 • edytorstwo multimedialne
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • film w kulturze
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • folklorystyka i etnologia
 • historia i kultura regionalna
 • judaistyka
 • komunikacja kulturowa
 • kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych
 • krytyka artystyczna i popularyzacja kultury
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych
 • krytyka i animacja sztuki
 • kultura chrześcijańska
 • kultura literacka
 • kultura popularna
 • kultura współczesna
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
 • lingwistyka
 • media i film
 • media i popkultura
 • medioznawstwo
 • miasto, metropolia, sztuka - jak działać w przestrzeni publicznej
 • migracje i etniczność
 • muzyka w kulturze
 • nowa audiowizualność
 • porównawcze studia cywilizacji
 • promocja sztuki
 • publicystyka kulturalna
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe
 • sztuka i turystyka
 • sztuki plastyczne w kulturze
 • sztuki wizualne
 • teatr w kulturze
 • teatrologia
 • teoria i historia kultury
 • twórcze pisanie
 • wizualizacja projektów użytkowych
 • wschodoznawstwo
 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami
 • zarządzanie w kulturze.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to studia dla ludzi z pasją: miłośników literatury, teatru, kina.

Osób, które swoje zainteresowania chcą wykorzystać w życiu zawodowym.

Kandydaci na studia to ludzie tolerancyjni i ciekawi świata, pragnący zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo

Program studiów przewiduje m.in. takie przedmioty:

 • historia teatru i widowiska
 • historia filmu
 • historia sztuki
 • kultura audiowizualna
 • filozofia współczesna
 • zarządzanie instytucjami kultury
 • wiedza o kulturach miasta
 • kulturowe teorie literatury
 • kultury alternatywne
 • historia fotografii
 • wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
 • dzieje sztuki
 • filozofia kultury
 • współczesna kultura literacka
 • kultura i media
 • marketing i reklama w kulturze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo

Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów przeliczonych z ocen maturalnych z przedmiotu/przedmiotów wybranych przez uczelnię.

Najczęściej pod uwagę brane są:

 • język polski
 • historia
 • filozofia
 • historia sztuki
 • historia muzyki lub wiedza o tańcu
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny
 • matematyka.

Sprawdzajcie szczegółowo na stronach rekrutacyjnych informacje odnośnie wymagań konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo

Po ukończeniu studiów na kierunku kulturoznawstwo absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • muzeach
 • teatrach
 • galeriach
 • kinach
 • domach kultury
 • organizacjach pozarządowych
 • agencjach PR
 • agencjach reklamowych i mediach.

Stanowiska, o które mogą się przykładowo ubiegać to instruktor w placówce kulturalno-oświatowej, animator działań kulturalno-społecznych, merytoryczny pracownik muzeum, badacz zjawisk kultury, krytyk, manager, animator działań artystycznych, recenzent sztuk teatralnych.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo

Kultura jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, żywym, ulotnym, podatnym na zmiany.

Kulturoznawstwo to studia charakterze interdyscyplinarnym.

Absolwenci są erudytami potrafiącymi krytycznie spojrzeć na zjawiska kulturowe.

Kulturoznawstw w pigułce?

Zobaczcie:


Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo

Komentarze (1)

Tosia
Słyszałam skrajne opinie. Studia wydają się być ciekawe, pewnie zależy od uczelni, kadry itp.
03.04.2020
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Gdański
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu