Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, 61-485 Poznań, 28 Czerwca 1956 roku 400, (+) 692 277 275, 730 615 598, rekrutacja@kde.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu

Biuro rekrutacji WCKZ

ul. 28 Czerwca 1956 r 400 pok. 8

tel. 692 277 275

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć poniższe dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
  • 4 fotografie
  • dowód osobisty do wglądu

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskasz pod numerem tel.: 692 277 275

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane