Jakiego artykułu szukasz?

Pedagogika w Radomiu

Studia pedagogiczne wybierają osoby, którym bliskie są problemy innych, chcą w przyszłości pracować z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, ludźmi starszymi. Idealny kandydat powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktu, być osobą otwartą, wrażliwą, empatyczną. Ale też cierpliwą – na efekty w przyszłej pracy zawodowej niekiedy trzeba będzie dłużej poczekać.

Pedagogika w Radomiu

Pedagog w swojej pracy dociera do ludzi z różnych środowisk – powinien być osobą tolerancyjną pozytywnie nastawioną, bez uprzedzeń do osób z którymi pracuje, ale też odporną psychicznie, radzącą sobie ze stresem.

Perspektywy pracy po pedagogice

Absolwenci mogą pracować w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach służb zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, służbach resocjalizacyjnych, takich jak zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki interwenci kryzysowej, policyjne izby dziecka, pogotowia opiekuńcze. Pedagodzy pracują w ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych. Zatrudniani są w działach kadr, firmach doradztwa zawodowego.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to dawniej specjalność, a obecnie kierunek realizowany w formie jednolitych studiów magisterskich. Natomiast kierunek pedagogika (w wybranych specjalnościach) to studia dwustopniowe: licencjackie i magisterskie. Jedynie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym można studiować pedagogikę na poziomie II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: pojęcia i współczesne systemy pedagogiczne, psychologia wychowawcza, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, etyka zawodowa pedagoga.

Gdzie pedagogika w Radomiu?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pedagogikę można studiować na poziomie I i II stopnia. Wydział oferuje również kształcenie na jednolitych magisterskich studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz historii.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Kandydaci mogą wybrać następujące specjalności na studiach licencjackich:

  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
  • doradztwo zawodowe i coaching kariery.

Uczelnia prowadzi także jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także magisterskie studia II stopnia na kierunku Pedagogika w wybranych specjalnościach.

Semestr studiów kosztuje 1900 zł.

Studiowanie pedagogiki pozwala zyskać wiele umiejętności. Biorąc pod uwagę mnogość dyscyplin związanych ze studiami pedagogicznymi, możliwości podjęcia pracy jest wiele, dla absolwentów otwierają się nowe dziedziny i obszary zawodowe.


O tym, jak szerokie jest jej zastosowanie oraz w jak wielu aspektach życia jest wykorzystywana wiedza zdobyta na studiach, opowiada absolwent tego kierunku:

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach