Jakiego kierunku studiów szukasz?

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Studia na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią mają wyposażać absolwentów w kompetencje zarówno w zakresie edukacji i rehabilitacji, jak i wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z arteterapią, w wygodnej formie online, oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Po ukończeniu studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z arteterapią w WSKZ, absolwenci otrzymują świadectwo, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiadanie ich jest niezbędne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dodatkowo, studiowanie na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią pozwala także na uzyskanie kwalifikacji arteterapeuty w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę. Studia służą zatem wyposażeniu absolwenta nie tylko w wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej i umiejętności z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, ale w założeniach mają rozwijać / kształtować także jego zdolności artystyczne.

Nowatorski charakter tego kierunku opiera się o założenia:
 • wiedza na temat niepełnosprawności (szczególnie intelektualnej), mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • absolwent studiów nabywa wiedzę o sztuce oraz kompetencje w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych (szczególnie intelektualnie),
 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego,
 • umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe.


Dla kogo studia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Jaka praca po kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią?

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci mają możliwość pracy w:
 • szkołach specjalnych, szczególnie w prowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w szkołach integracyjnych i masowych prowadząc zajęcia rewalidacyjne,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • oraz wszelkie inne placówki zajmujące się wychowaniem, kształceniem i edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opinie o kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Jakie uczelnie oferują kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią

W których miastach można studiować kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią

Komentarze (1)

K.
Witam. Studiowałam podyplomowo oligofrenopedagogikę w WSKZ i jestem bardzo zadowolona z formy studiów oraz obsługi. Uczelnia pozwoliła mi zdobyć pełne kwalifikacje. Na bieżąco byłam o wszystkim informowana. Szkoła warta uwagi. Pozdrawiam.
27.07.2020

Zobacz również

​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu