Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Olsztynie

Pedagogikę wybierają osoby, których powołaniem jest praca z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki, w szczególności z dziećmi w zakresie ich wychowania.

​Pedagogika w Olsztynie

Od kandydatów na studia pedagogiczne, ale przede wszystkim przyszłych pedagogów oczekuje się cierpliwości, wyrozumiałości, umiejętności wzbudzenia zaufania.

Absolwenci kierunku są zatrudniani jako wychowawcy i pedagodzy w szkołach, świetlicach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, specjaliści w poradniach rodzinnych, ośrodkach dla uzależnionych, zakładach poprawczych, izbach dziecka, pracownicy administracji oświatowej, domów kultury, placówek organizujących czas wolny.

Studia na pedagogice w Olsztynie

Wszystkie uczelnie oferują kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim.

Kandydaci mogą zdecydować, czy chcą studiować stacjonarnie, czy bardziej odpowiedni jest dla nich tryb niestacjonarny.

Pedagogika w Olsztynie - które uczelnie?

Do wyboru jest kilka uczelni. Poznajcie bogatą ofertę, a także koszty kształcenia:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać następujące specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • pedagogika opiekuńcza.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje również kształcenie na pedagogice na magisterskich studiach II stopnia. Do wyboru są takie specjalności jak:

 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
 • edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Uczelnia oferuje następujące specjalności na studiach licencjackich:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.

Rok studiów kosztuje 2950 zł.

W ofercie magisterskich studiów II stopnia do wyboru są takie specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe.

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Studenci studiów licencjackich pod koniec drugiego semestru wybierają jedną ze specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • psychopedagogika.

Pierwszy rok studiów kosztuje 3600 zł.

Uczelnia oferuje również kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Można wybrać jedną z następujących specjalności:

 • socjoterapia z profilaktyką uzależnień
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Pedagogikę można również studiować na Wydziale Zamiejscowym uczelni w Kętrzynie.


Praca pedagoga przede wszystkim kojarzy się ze wpieraniem dzieci, rozwiązywaniem problemów szkolnych.

O tym, jak wiele satysfakcji daje taka praca, opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku