Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Olsztynie

Pedagogikę wybierają osoby, których powołaniem jest praca z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki, w szczególności z dziećmi w zakresie ich wychowania.

​Pedagogika w Olsztynie

Pedagogika - studia

Od kandydatów na studia pedagogiczne, ale przede wszystkim przyszłych pedagogów oczekuje się cierpliwości, wyrozumiałości, umiejętności wzbudzenia zaufania.

Wszystkie uczelnie oferują kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim.

Kierunek Pedagogika przedszkolan i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Studenci uzyskują przygotowane merytoryczne i praktyczne niezbędne do profesjonalnego wykonywania działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Program kształcenia na Pedagogice przewiduje m.in.: warsztaty umiejętności interpersonalnych, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy doradztwa zawodowego, psychologia rozwoju i osobowości, podstawy pedagogiki szkoły, metody badań pedagogicznych, edukacja dorosłych, edukacja międzykulturowa, historia wychowania i myśli pedagogicznej.

Studia pedagogiczne w Olsztynie

Do wyboru jest kilka uczelni:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Pedagogika - specjalizacje

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać następujące ścieżki kształcenia:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • psychopedagogika

Na studiach drugiego stopnia oferowane są specjalności:

 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
 • edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe
 • resocjalizacja z elementami kryminologii

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do UWM odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci kierunku są zatrudniani jako wychowawcy, pedagodzy, doradcy, specjaliści w:

 • szkołach,
 • świetlicach,
 • ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych,
 • ośrodkach dla uzależnionych,
 • zakładach poprawczych,
 • izbach dziecka,
 • administracji oświatowej,
 • domach kultury,
 • placówkach organizujących czas wolny.

Ile zarabia pedagog?

W tej grupie zawodowej, w szczególnie w odniesieniu do pracy w publicznych placówkach szkolno-oświatowych, czynnik płacowy z pewnością nie jest głównym kryterium wyboru tej drogi zawodowej. Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Praca pedagoga przede wszystkim kojarzy się ze wpieraniem dzieci, rozwiązywaniem problemów szkolnych.

O tym, jak wiele satysfakcji daje taka praca, opowie Wam nauczycielka przedszkolna:


Pedagogika - opinie

Warto studiować u Korczaka, ponieważ znaczna część zajęć odbywa się na odległość, a zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się edukacją. Przyswajana wiedza nie jest tylko wiedzą akademicką, a w dużej mierze opiera się na cennych doświadczeniach praktycznych naszych wykładowców.

Dr Paulina Broża, pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki.

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Łódzka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu