Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Bydgoszczy

Studia pedagogiczne to propozycja dla osób prospołecznych, uwrażliwionych na problemy społeczne. Współczesny pedagog jest wszechstronnie wykształcony, potrafi rozwiązywać złożone, wieloaspektowe problemy. Charakteryzuje się wrażliwością empatią, kreatywnością, budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakt z drugą osobą.
pedagogika w Bydgoszczy

Pedagogika - studia

Studia na pedagogice są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. Większość poniższych uczelni oferuje studia II stopnia, które mogą rozpocząć absolwenci pedagogiki, ale też kierunków pokrewnych.

Czym zajmuje się pedagog?

Zakres aktywności zawodowej pedagoga jest szeroki. Rolą pedagoga szkolnego jest pomoc w trudach nauki, adaptacji w grupie, rozwiązywanie problemów wychowawczych, diagnostyka niedostosowań. Absolwenci pedagogiki pracują także z osobami dorosłymi w obszarze rozwoju osobistego, kształtowania określonych kompetencji, motywacji zawodowej, podtrzymywania sprawności umysłowej osób starszych.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci studiów pedagogicznych mogą wybrać przykładowo takie ścieżki kształcenia:

 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • asystent osoby starszej
 • doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • resocjalizacja
 • pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
 • psychopedagogika
 • pedagogika rekreacyjna

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do UKW odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo z matematyki.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • psychologia społeczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika porównawcza
 • zarządzanie oświatą z elementami prawa oświatowego
 • zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi
 • emisja i higiena głosu z elementami logopedii
 • psychologia rozwoju człowieka
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • gry w edukacji i animacji społeczno-kulturalnej
 • podstawy działalności wychowawczej
 • elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • pedeutologia i etyka zawodu pedagoga.

Praca po Pedagogice

Możliwości jest wiele. Ukończone specjalności ukierunkowują na konkretne dziedziny życia społecznego. Wybrane miejsca pracy to:

 • szkoły,
 • przedszkola,
 • świetlice,
 • poradnie pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • internaty,
 • domy dziecka,
 • domy spokojnej starości,
 • domy pomocy społecznej,
 • agencje zatrudnienia,
 • firmy szkoleniowe,
 • działy HR.

Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków na stanowisku pedagoga szkolnego to nieco ponad 4000 zł brutto.

Inne wynagrodzenie dotyczyć będzie osób zatrudnionych przykładowo w działach HR, firmach szkoleniowych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika to bardzo szerokie zagadnienie. Konkretne specjalności mają wykształcić specjalistów z zawężonej dziedziny.

O tym, czym się kierować, aby uniknąć rozczarowań i czego się spodziewać na studiach pedagogicznych opowiada autorka bloga: https://www.aniamaluje.com/2014/06/czy-warto-studiowac-pedagogike.html.

Pedagogika - opinie

"Co fascynuje mnie w pedagogice? Przede wszystkim praca z ludźmi, która zawsze jest interesująca, dynamiczna i często stawia przede mną nowe wyzwania. Pedagog to osoba, która zawsze będzie potrzebna jako specjalista udzielający wsparcia w różnych obszarach. Myślę, że to zawód ponadczasowy, który pozwala realizować się na wielu polach. Wiem, jak ogromne znaczenie w nauce ma praktyka, więc jako menedżer kierunku stawiam właśnie na to. Moi studenci mają przede wszystkim zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe i projektowe. Rozwijają ich umiejętności i kompetencje miękkie. Wszystkiego uczą się od specjalistów, którzy pracowali lub pracują w instytucjach związanych z kierunkiem studiów. Moi studenci mają również szansę rozwinąć swoje zainteresowania podczas rozmaitych uczelnianych wydarzeń: konferencji, warsztatów, projektów oraz wizyt studyjnych. W czasie studiów realizują również praktyki, które pozwalają im poznać rozmaite metody rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-dydaktycznych." dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak, wykładowca WSB

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole