Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Bydgoszczy

Studia pedagogiczne to propozycja dla osób prospołecznych, uwrażliwionych na problemy społeczne. Współczesny pedagog jest wszechstronnie wykształcony, potrafi rozwiązywać złożone, wieloaspektowe problemy. Charakteryzuje się wrażliwością empatią, kreatywnością, budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakt z drugą osobą.
pedagogika w Bydgoszczy

Pedagogika - studia

Studia na pedagogice są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. Większość poniższych uczelni oferuje studia II stopnia, które mogą rozpocząć absolwenci pedagogiki, ale też kierunków pokrewnych.

Czym zajmuje się pedagog?

Zakres aktywności zawodowej pedagoga jest szeroki. Rolą pedagoga szkolnego jest pomoc w trudach nauki, adaptacji w grupie, rozwiązywanie problemów wychowawczych, diagnostyka niedostosowań. Absolwenci pedagogiki pracują także z osobami dorosłymi w obszarze rozwoju osobistego, kształtowania określonych kompetencji, motywacji zawodowej, podtrzymywania sprawności umysłowej osób starszych.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci studiów pedagogicznych mogą wybrać przykładowo takie ścieżki kształcenia:

 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • asystent osoby starszej
 • doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • resocjalizacja
 • pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
 • psychopedagogika
 • pedagogika rekreacyjna

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do UKW odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo z matematyki.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • psychologia społeczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika porównawcza
 • zarządzanie oświatą z elementami prawa oświatowego
 • zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi
 • emisja i higiena głosu z elementami logopedii
 • psychologia rozwoju człowieka
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • gry w edukacji i animacji społeczno-kulturalnej
 • podstawy działalności wychowawczej
 • elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • pedeutologia i etyka zawodu pedagoga.

Praca po Pedagogice

Możliwości jest wiele. Ukończone specjalności ukierunkowują na konkretne dziedziny życia społecznego. Wybrane miejsca pracy to:

 • szkoły,
 • przedszkola,
 • świetlice,
 • poradnie pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • internaty,
 • domy dziecka,
 • domy spokojnej starości,
 • domy pomocy społecznej,
 • agencje zatrudnienia,
 • firmy szkoleniowe,
 • działy HR.

Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków na stanowisku pedagoga szkolnego to nieco ponad 4000 zł brutto.

Inne wynagrodzenie dotyczyć będzie osób zatrudnionych przykładowo w działach HR, firmach szkoleniowych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika to bardzo szerokie zagadnienie. Konkretne specjalności mają wykształcić specjalistów z zawężonej dziedziny.

O tym, czym się kierować, aby uniknąć rozczarowań i czego się spodziewać na studiach pedagogicznych opowiada autorka bloga: https://www.aniamaluje.com/2014/06/czy-warto-studiowac-pedagogike.html.

Pedagogika - opinie

"Co fascynuje mnie w pedagogice? Przede wszystkim praca z ludźmi, która zawsze jest interesująca, dynamiczna i często stawia przede mną nowe wyzwania. Pedagog to osoba, która zawsze będzie potrzebna jako specjalista udzielający wsparcia w różnych obszarach. Myślę, że to zawód ponadczasowy, który pozwala realizować się na wielu polach. Wiem, jak ogromne znaczenie w nauce ma praktyka, więc jako menedżer kierunku stawiam właśnie na to. Moi studenci mają przede wszystkim zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe i projektowe. Rozwijają ich umiejętności i kompetencje miękkie. Wszystkiego uczą się od specjalistów, którzy pracowali lub pracują w instytucjach związanych z kierunkiem studiów. Moi studenci mają również szansę rozwinąć swoje zainteresowania podczas rozmaitych uczelnianych wydarzeń: konferencji, warsztatów, projektów oraz wizyt studyjnych. W czasie studiów realizują również praktyki, które pozwalają im poznać rozmaite metody rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-dydaktycznych." dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak, wykładowca WSB

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych