Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Bydgoszczy

Studia pedagogiczne to propozycja dla osób prospołecznych, uwrażliwionych na problemy społeczne. Współczesny pedagog jest wszechstronnie wykształcony, potrafi rozwiązywać złożone, wieloaspektowe problemy. Charakteryzuje się wrażliwością empatią, kreatywnością, budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakt z drugą osobą.
pedagogika w Bydgoszczy

Pedagogika - studia

Studia na pedagogice są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. Większość poniższych uczelni oferuje studia II stopnia, które mogą rozpocząć absolwenci pedagogiki, ale też kierunków pokrewnych.

Czym zajmuje się pedagog?

Zakres aktywności zawodowej pedagoga jest szeroki. Rolą pedagoga szkolnego jest pomoc w trudach nauki, adaptacji w grupie, rozwiązywanie problemów wychowawczych, diagnostyka niedostosowań. Absolwenci pedagogiki pracują także z osobami dorosłymi w obszarze rozwoju osobistego, kształtowania określonych kompetencji, motywacji zawodowej, podtrzymywania sprawności umysłowej osób starszych.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci studiów pedagogicznych mogą wybrać przykładowo takie ścieżki kształcenia:

 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • asystent osoby starszej
 • doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • resocjalizacja
 • pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
 • psychopedagogika
 • pedagogika rekreacyjna

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do UKW odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo z matematyki.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • psychologia społeczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika porównawcza
 • zarządzanie oświatą z elementami prawa oświatowego
 • zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi
 • emisja i higiena głosu z elementami logopedii
 • psychologia rozwoju człowieka
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • gry w edukacji i animacji społeczno-kulturalnej
 • podstawy działalności wychowawczej
 • elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • pedeutologia i etyka zawodu pedagoga.

Praca po Pedagogice

Możliwości jest wiele. Ukończone specjalności ukierunkowują na konkretne dziedziny życia społecznego. Wybrane miejsca pracy to:

 • szkoły,
 • przedszkola,
 • świetlice,
 • poradnie pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • internaty,
 • domy dziecka,
 • domy spokojnej starości,
 • domy pomocy społecznej,
 • agencje zatrudnienia,
 • firmy szkoleniowe,
 • działy HR.

Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków na stanowisku pedagoga szkolnego to nieco ponad 4000 zł brutto.

Inne wynagrodzenie dotyczyć będzie osób zatrudnionych przykładowo w działach HR, firmach szkoleniowych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika to bardzo szerokie zagadnienie. Konkretne specjalności mają wykształcić specjalistów z zawężonej dziedziny.

O tym, czym się kierować, aby uniknąć rozczarowań i czego się spodziewać na studiach pedagogicznych opowiada autorka bloga: https://www.aniamaluje.com/2014/06/czy-warto-studiowac-pedagogike.html.

Pedagogika - opinie

"Co fascynuje mnie w pedagogice? Przede wszystkim praca z ludźmi, która zawsze jest interesująca, dynamiczna i często stawia przede mną nowe wyzwania. Pedagog to osoba, która zawsze będzie potrzebna jako specjalista udzielający wsparcia w różnych obszarach. Myślę, że to zawód ponadczasowy, który pozwala realizować się na wielu polach. Wiem, jak ogromne znaczenie w nauce ma praktyka, więc jako menedżer kierunku stawiam właśnie na to. Moi studenci mają przede wszystkim zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe i projektowe. Rozwijają ich umiejętności i kompetencje miękkie. Wszystkiego uczą się od specjalistów, którzy pracowali lub pracują w instytucjach związanych z kierunkiem studiów. Moi studenci mają również szansę rozwinąć swoje zainteresowania podczas rozmaitych uczelnianych wydarzeń: konferencji, warsztatów, projektów oraz wizyt studyjnych. W czasie studiów realizują również praktyki, które pozwalają im poznać rozmaite metody rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-dydaktycznych." dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak, wykładowca WSB

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni