Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultur und kommunikation

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – osoby studiujące mają możliwość wyboru części zajęć oraz mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Studia realizowane w języku niemieckim.

Dla kogo studia na kierunku kultur und kommunikation

Studia umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o procesach kulturowych i komunikacyjnych, zrozumienie roli przepływów wiedzy i informacji oraz uzyskanie kompetencje w zakresie praktyk medialnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji interkulturowej. Absolwentki i absolwenci posługują się językiem niemieckim w zakresie komunikacji codziennej, specjalistycznej i naukowej, a także uzyskują znajomość drugiego języka na poziomie B2.

Program kształcenia na kierunku kultur und kommunikation

Przykładowe zajęcia:

 • Teorie kultury
 • Teorie komunikacji
 • Kompetencje interkulturowe
 • Teorie przekładu
 • Moduł dyskusyjny
 • Etyczne aspekty globalizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Analiza dyskursu
 • Kultura współczesna
 • Moduł dyskusyjny
 • Praktyka przekładu
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Estetyka i retoryka: Retoryka jako szkoła myślenia, Estetyka: Sztuka i codzienność
 • Różnice kulturowe: Figury obcego, Transfer kulturowy
 • Literatura i film: Literaturoznawstwo interkulturowe, Literatura i film jako teksty kultury
 • Semiotyka kultury: Tekst
 • Semiotyka kultury: Obraz
 • Semiotyka kultury: Performatywność
 • Moduł dyskusyjny
 • Komunikacja specjalistyczna
 • Narzędzia CAT
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Kultury memorialne
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultur und kommunikation

Na studia przyjmowane będą osoby, które: posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków przypisanych do dyscyplin: nauki o kulturze i religii, językoznawstwo, literaturoznawstwo, polonistyka, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat/Biuro Obsługi Studentów (BOS) macierzystej uczelni.

Kandydaci znają język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. Znajomość języka należy udokumentować dyplomem studiów lub odpowiednim certyfikatem (osoby, które nie mogą przedłożyć certyfikatu, mają możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka niemieckiego; za egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów, jest zdany w wypadku uzyskania minimum 30 punktów).

Perspektywy pracy po kierunku kultur und kommunikation

Studia przygotowują do pracy w międzynarodowych korporacjach, w sektorze usług biznesowych (w zakresie marketingu, reklamy, tłumaczeń, turystyki, handlu, IT i in.), w sektorze kultury i mediów, w organizacjach międzynarodowych, fundacjach i stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie ważne jest tworzenie i komunikowanie znaczeń w przestrzeni międzynarodowej, znajomość różnych kultur i języków, świadomość roli kontekstu kulturowego, otwarta postawa dialogu, umiejętność organizowania pracy w grupie oraz posługiwania się specjalistycznym językiem w komunikacji biznesowej.

Opinie o kierunku kultur und kommunikation

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kultur und kommunikation

Jakie uczelnie oferują kierunek kultur und kommunikation

W których miastach można studiować kierunek kultur und kommunikation

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego