Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultur und kommunikation

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – osoby studiujące mają możliwość wyboru części zajęć oraz mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Studia realizowane w języku niemieckim.

Dla kogo studia na kierunku kultur und kommunikation

Studia umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o procesach kulturowych i komunikacyjnych, zrozumienie roli przepływów wiedzy i informacji oraz uzyskanie kompetencje w zakresie praktyk medialnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji interkulturowej. Absolwentki i absolwenci posługują się językiem niemieckim w zakresie komunikacji codziennej, specjalistycznej i naukowej, a także uzyskują znajomość drugiego języka na poziomie B2.

Program kształcenia na kierunku kultur und kommunikation

Przykładowe zajęcia:

 • Teorie kultury
 • Teorie komunikacji
 • Kompetencje interkulturowe
 • Teorie przekładu
 • Moduł dyskusyjny
 • Etyczne aspekty globalizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Analiza dyskursu
 • Kultura współczesna
 • Moduł dyskusyjny
 • Praktyka przekładu
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Estetyka i retoryka: Retoryka jako szkoła myślenia, Estetyka: Sztuka i codzienność
 • Różnice kulturowe: Figury obcego, Transfer kulturowy
 • Literatura i film: Literaturoznawstwo interkulturowe, Literatura i film jako teksty kultury
 • Semiotyka kultury: Tekst
 • Semiotyka kultury: Obraz
 • Semiotyka kultury: Performatywność
 • Moduł dyskusyjny
 • Komunikacja specjalistyczna
 • Narzędzia CAT
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego
 • Kultury memorialne
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultur und kommunikation

Na studia przyjmowane będą osoby, które: posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków przypisanych do dyscyplin: nauki o kulturze i religii, językoznawstwo, literaturoznawstwo, polonistyka, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat/Biuro Obsługi Studentów (BOS) macierzystej uczelni.

Kandydaci znają język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. Znajomość języka należy udokumentować dyplomem studiów lub odpowiednim certyfikatem (osoby, które nie mogą przedłożyć certyfikatu, mają możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka niemieckiego; za egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów, jest zdany w wypadku uzyskania minimum 30 punktów).

Perspektywy pracy po kierunku kultur und kommunikation

Studia przygotowują do pracy w międzynarodowych korporacjach, w sektorze usług biznesowych (w zakresie marketingu, reklamy, tłumaczeń, turystyki, handlu, IT i in.), w sektorze kultury i mediów, w organizacjach międzynarodowych, fundacjach i stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie ważne jest tworzenie i komunikowanie znaczeń w przestrzeni międzynarodowej, znajomość różnych kultur i języków, świadomość roli kontekstu kulturowego, otwarta postawa dialogu, umiejętność organizowania pracy w grupie oraz posługiwania się specjalistycznym językiem w komunikacji biznesowej.

Opinie o kierunku kultur und kommunikation

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kultur und kommunikation

Jakie uczelnie oferują kierunek kultur und kommunikation

W których miastach można studiować kierunek kultur und kommunikation

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu