Jakiego kierunku studiów szukasz?

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

Kształcenie studentów ma na celu przygotowanie profesjonalnego specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy min. w policji, wojsku, straży granicznej, żandarmerii wojskowej.

Kończąc studia absolwent ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP. Zna zasady ich funkcjonowania, rozumie zagadnienia związane z szeroko rozumianymi zagrożeniami współczesnego świata. Posiada umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Specjalności na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

 • Wsparcie służb mundurowych
 • Obrona terytorialna

Elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w jednostkach służb mundurowych. Uczelnia zapewnia możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach


Dla kogo studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

To propozycja edukacyjna dla tych osób, które planują swoją przyszłość zawodową w dziedzinie służb mundurowych, sektorze administracji publicznej lub organizacjach działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Program kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa RP
 • Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa RP
 • Straż graniczna
 • Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Ratownictwo techniczne
 • Zagrożenia militarne i niemilitarne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strzelectwo bojowe i specjalne
 • Topografia wojskowa
 • Odpowiedzialność prawna żołnierzy
 • Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • Obrona przeciwchemiczna
 • Ochrona i obrona obiektów
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Szczegółowe zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronach www uczelni. W przypadku szkół wyższych niepublicznych - zazwyczaj wystarczy złożyć komplet dokumentów i podpisać umowę o naukę.

Perspektywy pracy po kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci prezentowanego kierunku studiów powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • policja, straż miejska, służby specjalne
 • państwowa straż pożarna
 • krajowa administracja skarbowa
 • straż graniczna
 • służba więzienna
 • Siły Zbrojne RP, Wojska Obrony Terytorialnej
 • komórki reagowania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego

Opinie o kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe

W których miastach można studiować kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe

Komentarze (1)

jakieś opinie o tych studiach?
to chyba jakaś nowość w ofercie WS Humanistycznej, aż dziwne że uczelnia humanistyczna prowadzi studia w klimacie wojskowym, ktoś może napisać, jak ocenia ten kierunek?
27.09.2019

Zobacz również

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki