Jakiego kierunku studiów szukasz?

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

Kształcenie studentów ma na celu przygotowanie profesjonalnego specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy min. w policji, wojsku, straży granicznej, żandarmerii wojskowej.

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia na Obronności i bezpieczeństwie narodowym:

 • Psychologia stresu w służbach mundurowych
 • Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych
 • Wiedza o wojsku i obronności RP
 • Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata
 • Taktyka współczesnego pola walki
 • Obrona cywilna ludności
 • Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
 • Sporty strzeleckie

Kończąc studia absolwent ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP. Zna zasady ich funkcjonowania, rozumie zagadnienia związane z szeroko rozumianymi zagrożeniami współczesnego świata. Posiada umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Specjalności oferowane na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

 • Wsparcie służb mundurowych
 • Obrona terytorialna

Gdzie i jaka praca po kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe?

Absolwenci prezentowanego kierunku studiów powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • policja, straż miejska, służby specjalne
 • państwowa straż pożarna
 • krajowa administracja skarbowa
 • straż graniczna
 • służba więzienna
 • Siły Zbrojne RP, Wojska Obrony Terytorialnej
 • komórki reagowania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego

Dla kogo studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe

W których miastach można studiować kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe

Komentarze (1)

jakieś opinie o tych studiach?
to chyba jakaś nowość w ofercie WS Humanistycznej, aż dziwne że uczelnia humanistyczna prowadzi studia w klimacie wojskowym, ktoś może napisać, jak ocenia ten kierunek?
27.09.2019

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu