Jakiego kierunku studiów szukasz?

Obronność

Studia na kierunku Obronność skupiają się na kształtowaniu postawy patriotycznej, poszanowaniu dla tradycji narodowych oraz poznaniu wartości i tradycji oręża polskiego. Realizowane w toku studiów przedmioty mają dostarczyć studentom szerokiej wiedzy w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach wojskowo-historycznych oraz ćwiczeniach wspólnie z żołnierzami zawodowymi kształcącymi się w uczelni. Są to studia I i II stopnia.

Na studiach I stopnia prowadzone są specjalności:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

Na studiach II stopnia prowadzona jest specjalność - obronność państwa.

Dla kogo studia na kierunku obronność

Studia adresowane są głównie do absolwentów klas mundurowych oraz absolwentów szkół średnich o innym profilu interesujących się obronnością państwa i wiążących przyszłość zawodową z Siłami Zbrojnymi RP.

Program kształcenia na kierunku obronność

W ramach przedmiotów realizowanych na kierunku studenci zależnie od obranej specjalności, będą mieli możliwość zdobywania wiedzy z zakresu:

 • taktyki Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP,
 • organizacji systemu obrony terytorialnej,
 • podstaw topografii wojskowej,
 • rozpoznania wojskowego,
 • organizacji i prowadzenia działań partyzanckich i przeciwpartyzanckich,
 • ochrony infrastruktury krytycznej,
 • metod analizy konfliktów zbrojnych,
 • historii konfliktów narodowych i etnicznych w Europie,
 • historii europejskiej integracji militarnej,
 • teraźniejszych zagrożeń terrorystycznych,
 • zasad i sposobów prowadzenia operacji pokojowych,
 • geografii konfliktów zbrojnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku obronność

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brane są następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku obronność

Absolwent kierunku Obronność posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom zarówno w warunkach pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Absolwenci znajdują zatrudnienie w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej lub instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa lub zarządzaniem kryzysowym.

Opinie o kierunku obronność

Osoby zainteresowane studiami na tym kierunku mogą dowiedzieć się jakie opinie mają o nim studenci zaglądając na stronę:

Kierunki pokrewne do kierunku obronność

Jakie uczelnie oferują kierunek obronność

W których miastach można studiować kierunek obronność

Komentarze (2)

Absolwent
Byłem ukończyłem i powiem jedno strata czasu żadnych perspektyw po tym kierunku. Już nie wspomnę o lekceważącym podejściu do studenta. Stanowczo odradzam
16.07.2014
27.02.2014
uke
tylko na AON jest obronność? na WAT nie ma?

Zobacz również

Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu