Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomika obronności

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomika obronności będzie posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa.

Będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych.

Absolwent kierunku będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu ekonomiki obronności i zarządzania. Będzie posiadać umiejętności pracy w zespole, a także niezbędną wiedzę do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Dla kogo studia na kierunku ekonomika obronności

To propozycja dla osób zainteresowanych kwestiami obronności kraju, jednocześnie posiadających predyspozycje biznesowe: kandydatów kreatywnych, przedsiębiorczych, dobrych finansistów.

Program kształcenia na kierunku ekonomika obronności

Kluczowe przedmioty w programie studiów to:

  • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw,
  • rachunkowość,
  • statystyka ekonomiczna,
  • ekonometria,
  • zrządzanie produkcją i usługami w obszarze obronności,
  • finansowanie systemu obronnego, infrastruktury obronnej, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomika obronności

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowe uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomika obronności

Posiadając wiedzę i umiejętności stosowania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, rachunkowości, statystyki ekonomicznej, ekonometrii i audytu wewnętrznego absolwent będzie zdolny do rozwiązywania specjalistycznych problemów z zakresu zarządzania produkcją i usługami w obszarze obronności, finansowania systemu obronnego, infrastruktury obronnej, wsparcia przez państwo gospodarza, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, programowania i modelowania gospodarczo – obronnego.

Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią mu także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Będzie potrafił swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno - gospodarczej.

Absolwenci znajdą pracę w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych.

Opinie o kierunku ekonomika obronności

Studia łączą zagadnienia obronności z kwestiami jej organizacji, finansowania, planowania.

Kierunki pokrewne do kierunku ekonomika obronności

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomika obronności

W których miastach można studiować kierunek ekonomika obronności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim