Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo publiczne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo publiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia oraz kompetencje społeczne do pracy w strukturach podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Propozycja edukacyjna w postaci kierunku bezpieczeństwo publiczne jest odpowiedzią na potrzeby organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna poszczególnych państw, spowodowała konieczność powołania kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Bezpieczeństwo publiczne to studia licencjackie I stopnia, trwające 3 lata (6 semestrów) prowadzone w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Przykładowe specjalności na kierunku bezpieczeństwo publiczne:

 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo gospodarcze
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
 • zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne jest idealną ścieżką rozwoju dla osób zdeterminowanych w dążeniu do celu oraz skrupulatnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków.

Kandydat powinien umieć pracować pod wpływem adrenaliny oraz charakteryzować się dużą odpornością na stres. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole, rozwaga, dyskrecja oraz chęć pomocy społeczeństwu.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo publiczne

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo publiczne obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • zarządzanie kryzysowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • strategia bezpieczeństwa
 • konflikty społeczne
 • ekonomia
 • teoria bezpieczeństwa
 • metodologia procesów badawczych
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • socjologia bezpieczeństwa
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • administracja
 • wiedza o państwie i prawie
 • współczesne systemy polityczne
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

Studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne mają charakter praktyczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo publiczne

W przypadku uczelni niepublicznych o przyjęciu na studia najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Warto zawsze wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo publiczne

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w:

 • służbach mundurowych tj. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Służba Więzienna czy ABW
 • strukturach administracji rządowej i samorządowej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • jednostkach zarządzania kryzysowego
 • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne jest kierunkiem, który odpowiada na zapotrzebowanie personalne w strukturach zarządzania państwem. Tylko dzięki dobrze wyedukowanym specjalistom, nasz kraj będzie mógł sprostać wyzwaniom XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo publiczne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo publiczne

Komentarze (2)

Lily
A jak tam wf wyglada, wszystko jest ciekawie rozganizowane?
30.06.2019
16.09.2018
reca
studiuje wlasnie bezpieczeństwa publiczne na wyższej szkole bezpieczeństwa i nie narzekam, praca sobie juz tez ogarnąłem

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie