Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo publiczne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo publiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia oraz kompetencje społeczne do pracy w strukturach podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Propozycja edukacyjna w postaci kierunku bezpieczeństwo publiczne jest odpowiedzią na potrzeby organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna poszczególnych państw, spowodowała konieczność powołania kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Bezpieczeństwo publiczne to studia licencjackie I stopnia, trwające 3 lata (6 semestrów) prowadzone w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Przykładowe specjalności na kierunku bezpieczeństwo publiczne:

 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo gospodarcze
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
 • zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne jest idealną ścieżką rozwoju dla osób zdeterminowanych w dążeniu do celu oraz skrupulatnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków.

Kandydat powinien umieć pracować pod wpływem adrenaliny oraz charakteryzować się dużą odpornością na stres. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole, rozwaga, dyskrecja oraz chęć pomocy społeczeństwu.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo publiczne

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo publiczne obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • zarządzanie kryzysowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • strategia bezpieczeństwa
 • konflikty społeczne
 • ekonomia
 • teoria bezpieczeństwa
 • metodologia procesów badawczych
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • socjologia bezpieczeństwa
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • administracja
 • wiedza o państwie i prawie
 • współczesne systemy polityczne
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

Studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne mają charakter praktyczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo publiczne

W przypadku uczelni niepublicznych o przyjęciu na studia najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Warto zawsze wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo publiczne

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w:

 • służbach mundurowych tj. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Służba Więzienna czy ABW
 • strukturach administracji rządowej i samorządowej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • jednostkach zarządzania kryzysowego
 • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne jest kierunkiem, który odpowiada na zapotrzebowanie personalne w strukturach zarządzania państwem. Tylko dzięki dobrze wyedukowanym specjalistom, nasz kraj będzie mógł sprostać wyzwaniom XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo publiczne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo publiczne

Komentarze (2)

Lily
A jak tam wf wyglada, wszystko jest ciekawie rozganizowane?
30.06.2019
16.09.2018
reca
studiuje wlasnie bezpieczeństwa publiczne na wyższej szkole bezpieczeństwa i nie narzekam, praca sobie juz tez ogarnąłem

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim