Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie

uczelnia niepubliczna, 43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 2, (+) 505 387 670, rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie

Rekrutacja zasadnicza w WSB Jaworzno

Nabór na studia jest prowadzony w terminie od 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r.

Terminy dotyczą rekrutacji tradycyjnej oraz elektronicznej.

Rekrutacja na studia I stopnia dostępna jest dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Natomiast o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem studiów wyższych.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie