Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo we Wrocławiu

Zagrożenia, z jakimi boryka się współczesność to odwieczne problemy o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym. Obecnie ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa. W dobie zaawansowanych technologii informatycznych szczególnego znaczenia nabrały właśnie cyberzagrożenia.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu

Specjaliści z zakresu bezpieczeństw poszukują jak najlepszych rozwiązań mających przeciwdziałać każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu i odpowiednio wcześnie ostrzegać o możliwości jego zaistnienia.

Jeśli Waszą misją jest stanie na straży bezpieczeństwa – wybierzcie studia z tego właśnie zakresu. Podpowiadamy, które szkoły wyższe we Wrocławiu możecie wybrać, jakie są dostępne kierunki. Dowiecie się także więcej na temat rekrutacji oraz perspektyw zawodowych.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – uczelnie

Kierunki związane z bezpieczeństwem oferują we Wrocławiu następujące uczelnie:

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – kierunki

Do wyboru są studia kończące się dyplomem licencjata lub inżyniera. Wybrane uczelnie umożliwiają także kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Bezpieczeństwo narodowe, przykładowe specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne, przykładowe specjalności:

 • cyberbezpieczeństwo
 • kryminologia i kryminalistyka
 • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne
 • zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe - studia drugiego stopnia

Cyberbezpieczeństwo, specjalności:

 • bezpieczeństwo danych
 • bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • bezpieczeństwo w energetyce

Inżynieria bezpieczeństwa (również studia wojskowe), specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • służbach mundurowych
 • służbach celnych
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbach Ochrony Państwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – studia drugiego stopnia

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – rekrutacja

Jeśli przeprowadzany jest konkurs świadectw, punktowane są przede wszystkim takie przedmioty jak matematyka, fizyka, chemia, również historia, geografia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski i język obcy.

W uczelniach niepublicznych kandydaci najczęściej przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – praca

Absolwenci powyższych kierunków posiadają kompetencje i przygotowanie do aktywności zawodowej przykładowo w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • służbach mundurowych
 • służbach celnych
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbach Ochrony Państwa.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie