Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo we Wrocławiu

Zagrożenia, z jakimi boryka się współczesność to odwieczne problemy o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym. Obecnie ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa. W dobie zaawansowanych technologii informatycznych szczególnego znaczenia nabrały właśnie cyberzagrożenia.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu

Specjaliści z zakresu bezpieczeństw poszukują jak najlepszych rozwiązań mających przeciwdziałać każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu i odpowiednio wcześnie ostrzegać o możliwości jego zaistnienia.

Jeśli Waszą misją jest stanie na straży bezpieczeństwa – wybierzcie studia z tego właśnie zakresu. Podpowiadamy, które szkoły wyższe we Wrocławiu możecie wybrać, jakie są dostępne kierunki. Dowiecie się także więcej na temat rekrutacji oraz perspektyw zawodowych.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – uczelnie

Kierunki związane z bezpieczeństwem oferują we Wrocławiu następujące uczelnie:

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – kierunki

Do wyboru są studia kończące się dyplomem licencjata lub inżyniera. Wybrane uczelnie umożliwiają także kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Bezpieczeństwo narodowe, przykładowe specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne, przykładowe specjalności:

 • cyberbezpieczeństwo
 • kryminologia i kryminalistyka
 • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne
 • zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe - studia drugiego stopnia

Cyberbezpieczeństwo, specjalności:

 • bezpieczeństwo danych
 • bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • bezpieczeństwo w energetyce

Inżynieria bezpieczeństwa (również studia wojskowe), specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • służbach mundurowych
 • służbach celnych
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbach Ochrony Państwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – studia drugiego stopnia

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – rekrutacja

Jeśli przeprowadzany jest konkurs świadectw, punktowane są przede wszystkim takie przedmioty jak matematyka, fizyka, chemia, również historia, geografia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski i język obcy.

W uczelniach niepublicznych kandydaci najczęściej przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Bezpieczeństwo we Wrocławiu – praca

Absolwenci powyższych kierunków posiadają kompetencje i przygotowanie do aktywności zawodowej przykładowo w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • służbach mundurowych
 • służbach celnych
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbach Ochrony Państwa.

Powiązane treści

Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Zawody przyszłości
​Zawody przyszłości
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Najlepsze i najgorsze kierunki studiów
Najlepsze i najgorsze kierunki studiów
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Jakich absolwentów szukają pracodawcy?
Jakich absolwentów szukają pracodawcy?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu