Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global communication

Global communication to studia z wykładowym językiem angielskim.

Kierunek ten ma na celu połączenie humanistycznej wiedzy ogólnej, w tym szczególnie zakresu komunikacji globalnej, transkulturowej, a także ekonomicznej, prawnej, korporacyjnej z praktycznymi umiejętnościami językowym.

Studiując Global communication będziesz potrafił;

• posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, drugim językiem obcym na poziomie biegłości B1 i trzecim na poziomie A2,
• tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym,
• posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes,
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
• rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki.


Obok zajęć w języku angielskim, student będzie uczęszczał w trakcie studiów na 360 godzin nauki pierwszego i na 240 godzin nauki drugiego języka obcego.

Student może mieć do wyboru dwa języki, spośród j. chińskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego.

Dla kogo studia na kierunku global communication

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku global communication

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global communication

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku global communication

Absolwenci pracują jako:

 • doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu,
 • redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
 • organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach oświatowych i kulturalnych, jak również w instytucjach międzynarodowych i ponadpaństwowych, w szczególności w działach odpowiedzialnych za PR, kształtowanie kultury organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację i współpracę,
 • nauczyciele w szkołach językowych (po ukończeniu studiów II poziomu).

Opinie o kierunku global communication

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku global communication

Jakie uczelnie oferują kierunek global communication

W których miastach można studiować kierunek global communication

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie