Szczegółowy opis uczelni

Pasja dobrze wykształcona

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w Polsce – rokrocznie zdobywająca czołowe miejsca w uznanych rankingach szkół wyższych. UAM to również największa uczelnia w północno-zachodniej Polsce, z ponad 42 tysiącami studentów oraz niemal 1300 doktorantami.

UAM to bogactwo kierunków i specjalności proponowanych studentom w trakcie ich akademickiej kariery i dodatkowo ponad 100 propozycji studiów podyplomowych. Aktualnie studia prowadzone są na 15 wydziałach (czternaście z nich mieści się w Poznaniu, jeden w Kaliszu), a także w Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum im. Jana Pawła II w Gnieźnie i w ośrodku zamiejscowym w Pile.

Do użytku studentów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeznacza 193 tysiące m2 powierzchni naukowo-dydaktycznej, 1694 miejsca w bibliotekach, które łącznie gromadzą prawie 5 milionów woluminów (bez czasopism i zbiorów elektronicznych) oraz 2000 komputerów.

Na te­renie Kam­pusu UAM na Mo­rasku działa Międzyuczel­nia­ne Cen­trum Na­nobio­medycz­ne, w którym znajdą się m.in. specja­listycz­ne pra­cow­nie mi­kro­sko­po­wa, op­tycz­no-spek­tro­sko­po­wa, spek­tro­sko­pii NMR, czy wy­twarzania na­nostruk­tur, a także pra­cow­nia medycz­na, fi­zyki wi­dze­nia i neu­ro­nau­ki oraz Wiel­ko­pol­skie­ Cen­trum Za­awan­so­wanych Tech­nologii, które łączy w so­bie cen­tra tech­nologii bio­medycz­nej, prze­mysłowej i chemicz­nej oraz cen­trum badań ma­teriałowych wraz z re­gio­nal­nym labo­rato­rium apa­ratu­ro­wym. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.amu.edu.pl oraz na fanpage’u UAM www.facebook.com/amupoznan

 

Oferta Kształcenia

Nowe kierunki studiów

 1. Central European and Balkan Studies - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 2. Cywilizacja zachodnioeuropejska - profil praktyczny - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie.
 3. English Studies: Literature and Culture - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Anglistyki.
 4. Literatura powszechna - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 5. Studia polonistyczno-germanistyczne - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii.
 6. Zarządzanie i prawo w biznesie - profil praktyczny - studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji.

Specjalności studiów

 1. Na kierunku filologia
  • specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Neofilologii,
  • specjalność filologia angielsko-chińska - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Anglistyki,
  • specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Neofilologii,
  • specjalność literatury świata - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Neofilologii,
  • specjalność studia południowosłowiańskie - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 2. Na kierunku filologia angielska
  • specjalność Theatre and Drama in English - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Anglistyki
 3. Na kierunku geografia
  • specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 4. Na kierunku pedagogika
  • specjalność projektowanie edukacyjne - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
  • specjalność resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
  • specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych

Pełna lista kierunków dostępna jest pod adresem http://bit.ly/rekrutacjadodatkowa

Rekrutacja na studia

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Portalu Kandydata na stronie głównej UAM:

https://rejestracja.amu.edu.pl/

Studia Podyplomowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych dostosowanych do aktualnych potrzeb zarówno absolwentów jak i osób pracujących, które chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Oferta studiów podyplomowych jest każdego roku aktualizowana, aby sprostać zapotrzebowania słuchaczy. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z konkretnymi kierunkami na stronach UAM.

Aby zobaczyć pełną listę i charakterystykę Studiów Podyplomowych, kliknij TUTAJ

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

• Studia Podyplomowe Akademia Trenera
• Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej
• Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Studia Podyplomowe Gerontologia
• Studia podyplomowe: Logopedia
• Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji
• Studia Podyplomowe Surdopedagogika
• Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Poznań)
• Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
• Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
• Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

• Studia Podyplomowe Administracji
• Studia Podyplomowe Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• Studia Podyplomowe Mediacji
• Studia Podyplomowe Prawa Pracy
• Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego
• Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

• Studia Podyplomowe Historii
• Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotu Historia i Społeczeństwo
w Szkole Podstawowej
• Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotu Historia w Gimnazjum
i Szkole Ponadgimnazjalnej
• Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją

WYDZIAŁ CHEMII

• Studia Podyplomowe z Chemii Kosmetycznej
• Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli
• Studia Podyplomowe specjalność Przyroda
• Studia Podyplomowe „Analiza Chemiczna”

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

• Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej
• Studia Podyplomowe Edytorstwa
• Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
• Studia Podyplomowe "Animator Teatralny" (Nowość)

WYDZIAŁ BIOLOGII

• Biologia (studia przeznaczone dla nauczycieli)
• Przyroda (studia przeznaczone dla nauczycieli)
• Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody
• Biologia sądowa

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

• Studia Podyplomowe Geologii
• Studia Podyplomowe Zarządzanie środowiskiem – zarządzanie gospodarką odpadami
• Studia Podyplomowe Geoinformacja
• Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego
• Studia podyplomowe Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów
• Efektywne zarządzanie obszarem turystycznym
• Turystyka Smart

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY UAM W PILE

• Zarządzanie Oświatą
• Informatyka Stosowana

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

• Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe
• Historia i Wiedza o Społeczeństwie
• Reklama i Promocja
• Zarządzanie Projektami wg Metodyki TENSTEP
• Coaching
• Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie
• Trener Biznesu
• Zarządzanie Publiczne
• Dziennikarstwo
• Media Relations
• Zamówienia Publiczne
• Zarządzanie w Mediach Lokalnych
• Dziennikarstwo Ekonomiczne
• Public Relations
• Zarządzanie Funduszami i Projektami UE
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

WYDZIAŁ FIZYKI

• Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Podyplomowe studia doskonalące

• Przetwarzanie danych - Big Data
• Informatyka stosowana (Piła)

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

• Informatyka (nauczycielskie)
• Matematyka (nauczycielskie)

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Tel. (centrala) (61) 829 40 00
Tel. (rekrutacja - Dział nauczania) (61) 829 43 66, 43 75, 43 76
Fax (rekrutacja) (61) 829 40 29

E-mail (rekrutacja): dnuam@amu.edu.pl
Portal kandydata: www.amu.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 62 rekordów.

LEGO® EDUCATION na UAM

Rozwiązania LEGO Education są odpowiedzią na wyzwania edukacyjne przyszłości, lecz przyszli pedagodz

...

​Uniwersytet Otwarty UAM zaprasza po raz kolejny

W ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zainteresowanych cz

...

​Studenci UAM mogą uczyć się na innych kontynentach

Studenci i pracownicy UAM mogą realizować swoje projekty w 29 uczelniach w 24 państwach spoza Unii E

...

Why AMU – OUR ADVANTAGES

AMU has been ranked among Top-3 Universities in Poland for the last 5 years! 10 TOP REASONS WHY TO S

...

Studiuj pod dobrą marką! Rekrutacja na UAM w Poznaniu trwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął rekrutację studentów na rok akademicki 2017/1

...

​Za nami XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki pokazał nam, że nauka, obok wpływania na rozwój cywilizacyjny,

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 23 - 26 kwietnia 2017

W roku 2017 na gości Festiwalu czeka blisko 700 wyjątkowych spotkań z nauką i sztuką, w tym: aż 150w

...

​Noc Biologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pod hasłem "Mikro i Makroświat Biologa” uczestnicy tegorocznego spotkania na Wydziale Biologii UAM m

...

Wydział Neofilologii UAM zaprasza na wykład "Na krawędzi zagłady - obraz mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku"

Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu zaprasza na wykład otwarty pt. "Na krawędzi zagłady - obraz mnie...

Studiuj Zarządzanie Państwem na UAM w Poznaniu

Zarządzanie Państwem na UAM to absolutnie nowy kierunek w Polsce po raz pierwszy oferowany w takiej

Polityka w świecie nierówności, Światowy Kongres Nauk Politycznych IPSA na UAM w Poznaniu

Politolodzy z całego świata zgromadzą się, aby omówić przewodni temat Kongresu: „Polityka w świecie

Nowe unikatowe kierunki na Wydziale Neofilologii UAM

Różnorodność i unikatowość oferowanych specjalności, a także potwierdzona certyfikatami jakość kszta...

Lokalizacja