Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uczelnia publiczna, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1, (+61) 829 40 00, dnuam@amu.edu.pl

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną wybranej przez Ciebie Uczelni. Lista kierunków studiów ułożona jest ALFABETYCZNIE oraz według TYPÓW kształcenia. Klikając w nazwę kierunku, zostaniesz przeniesiony na jego szczegółowy opis (redakcyjny) lub unikalną Prezentację Kierunku, o ile Uczelnia przedstawiła takową.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię propozycji edukacyjnej - zajrzyj na listę wszystkich KIERUNKÓW studiów, oferowanych w Polsce przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Kandydaci "niezdecydowani" z pewnością łatwiej odnajdą się w poszukiwaniach, zaczynając od kierunków studiów usystematyzowanych według TYPU kształcenia

Kierunki studiów alfabetycznie

c
Central European and Balkan Studieschemiachemia aplikacyjnachemia materiałowachemistry
l
Liberal Arts and Scienceslanguage and communication in healthcarelanguage, mind, technologylingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanaliteratura powszechna
m
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemaster of digital entrepreneurshipmatematykamedia i komunikacja w biznesiemuzyka w przestrzeni publicznej
p
Polacy i Niemcy w Europiepapiernictwo i poligrafiapedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapiąpedagogika resocjalizacyjnaphysics and astronomypojazdy samochodowepolityki miejskie i doradztwo publicznepołożnictwo pomostoweprawno-menedżerski kierunekprawo Unii Europejskiej w języku angielskimproduct and process managementprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówpsychokryminalistyka
a
administracjaakustykaanalityka produktów spożywczychanaliza i przetwarzanie danychaplikacje internetu rzeczyarcheologiaastronomia
b
bezpieczeństwo narodowebiofizykabioinformatykabiologiabiologia i zdrowie człowiekabiotechnologiabiotechnology
d
dialog i doradztwo społecznedziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejenglish linguistics: theories, interfaces, technologiesenglish studies: literature and cultureenvironmental protectionetnolingwistykaetnologiaeuropean legal studies
f
filmoznawstwo i kultura mediówfilologia angielskafilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia koreańskafilologia polskafilologia polska jako obcafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia wietnamskafilologia wschodniosłowiańskafilologia włoskafilozofiafizykafizyka medyczna
g
geodezja i kartografiageografiageoinformacjageologiagospodarka i ekonomia w dziejachgospodarka przestrzennagospodarka wodnagroznawstwo
h
hebraistykahistoriahistoria sztukihumanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
indologiainformacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformatykainformatyka kwantowa
j
japonistykajęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiejęzykoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatykakierunek prawno-ekonomicznykognitywistykakomunikacja europejskakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykakulturoznawstwo
n
naturoterapianauczanie języków obcychnawigacjanowe media i kultura cyfrowa
o
oceanotechnikaochrona zdrowia roślinoptoelektronika
r
reżyseria
s
sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowychsocjokryminologiastosunki międzykulturowestudia bliskowschodniestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskiesztuka operatorska
t
technologie i urządzenia wellness & spatechnologie informatyczne w logistycetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiatrener zdrowia i sprawności fizycznejturystyka i kultura śródziemnomorskatwórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwokalistyka
z
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie zmianą społecznązintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej filmoznawstwo i kultura mediów historia sztuki muzyka w przestrzeni publicznej reżyseria wokalistyka
biologiczno-przyrodnicze
analityka produktów spożywczych astronomia biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biotechnologia biotechnology chemia chemia aplikacyjna chemistry environmental protection geografia geoinformacja geologia gospodarka wodna kartografia i geomatyka oceanotechnika ochrona zdrowia roślin physics and astronomy projektowanie i wytwarzanie kosmetyków
ekonomiczne
aplikacje internetu rzeczy język niemiecki i komunikacja w biznesie kierunek prawno-ekonomiczny matematyka prawno-menedżerski kierunek product and process management telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
filologiczne
Central European and Balkan Studies english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture etnolingwistyka filologia angielska filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia polska filologia polska jako obca filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia włoska hebraistyka indologia japonistyka język niemiecki i komunikacja w biznesie komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka language and communication in healthcare language, mind, technology lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna nauczanie języków obcych nowe media i kultura cyfrowa studia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskie
humanistyczne
Liberal Arts and Sciences Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne Polacy i Niemcy w Europie archeologia dialog i doradztwo społeczne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej etnolingwistyka etnologia filmoznawstwo i kultura mediów filozofia gospodarka i ekonomia w dziejach hebraistyka historia historia sztuki humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo językoznawstwo i zarządzanie informacją kognitywistyka komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna kulturoznawstwo language and communication in healthcare lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna media i komunikacja w biznesie studia bliskowschodnie studia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskie twórcze pisanie i marketing wydawniczy wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
medyczne
biologia i zdrowie człowieka fizyka medyczna naturoterapia położnictwo pomostowe projektowanie i wytwarzanie kosmetyków telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej filologia angielska z pedagogiką nauczanie języków obcych pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią pedagogika resocjalizacyjna zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
prawnicze
european legal studies kierunek prawno-ekonomiczny prawno-menedżerski kierunek prawo Unii Europejskiej w języku angielskim
psychologiczne
psychokryminalistyka
rolnicze, leśne
analityka produktów spożywczych gospodarka wodna
społeczne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne Polacy i Niemcy w Europie bezpieczeństwo narodowe dialog i doradztwo społeczne dziennikarstwo i komunikacja społeczna gospodarka i ekonomia w dziejach groznawstwo język niemiecki i komunikacja w biznesie kognitywistyka komunikacja europejska master of digital entrepreneurship media i komunikacja w biznesie naturoterapia nowe media i kultura cyfrowa polityki miejskie i doradztwo publiczne psychokryminalistyka socjokryminologia stosunki międzykulturowe telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie zmianą społeczną
techniczne
akustyka aplikacje internetu rzeczy astronomia biofizyka bioinformatyka biotechnologia biotechnology chemia aplikacyjna environmental protection fizyka fizyka medyczna geodezja i kartografia geoinformacja geologia groznawstwo informatyka informatyka kwantowa
turystyczno-sportowe
trener zdrowia i sprawności fizycznej turystyka i kultura śródziemnomorska
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowe nawigacja oceanotechnika socjokryminologia
ścisłe
akustyka analityka produktów spożywczych analiza i przetwarzanie danych astronomia biofizyka bioinformatyka biologia biotechnologia biotechnology chemia chemia materiałowa chemistry fizyka fizyka medyczna geodezja i kartografia geografia geoinformacja geologia informatyka informatyka kwantowa matematyka physics and astronomy

Miasta akademickie

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Białystok
Białystok
Uczelnie: 8
Kierunki: 102
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 38
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 164
Chełm
Chełm
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 5
Kierunki: 98
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 22
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 18
Kierunki: 224
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 5
Kierunki: 42
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 14
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 24
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 7
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 16
Kierunki: 188
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 91
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 40
Kraków
Kraków
Uczelnie: 27
Kierunki: 543
Krosno
Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Legnica
Legnica
Uczelnie: 2
Kierunki: 21
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 285
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 32
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 4
Kierunki: 87
Opole
Opole
Uczelnie: 5
Kierunki: 114
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 17
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Poznań
Poznań
Uczelnie: 27
Kierunki: 358
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 2
Kierunki: 17
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 29
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 6
Kierunki: 58
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 7
Kierunki: 116
Sanok
Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Skierniewice
Skierniewice
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 13
Kierunki: 208
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 5
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 39
Toruń
Toruń
Uczelnie: 5
Kierunki: 128
Trójmiasto
Trójmiasto
Uczelnie: 25
Kierunki: 273
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 68
Kierunki: 681
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 30
Kierunki: 322
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Zamość
Zamość
Uczelnie: 2
Kierunki: 16
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 67
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 26
Łódź
Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 336
Śląsk
Śląsk
Uczelnie: 29
Kierunki: 310
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie