Jakiego kierunku studiów szukasz?

Astronomia

Astronomia zajmuje się badaniem ciał niebieskich, analizuje ich rozkład i ruchy w przestrzeni kosmicznej, pochodzenie, budowę, ewolucję. Idealny kandydat na studia odznacza się ciekawością świata, umiejętnością logicznego myślenia, zdolnościami matematycznymi i fizycznymi, pasją w dziedzinie astronomii, rzetelnością.

Na studiach wykładane są takie przedmioty, jak: astronomia ogólna, astronomia sferyczna, mechanika nieba, astrofizyka, astronomia Układu Słonecznego, astronomia współczesna, systemy nawigacji satelitarnej, geodezja satelitarna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • astronomia z informatyką
 • astronomia i zastosowania sztucznych satelitów
 • astrofizyka komputerowa

Absolwenci astronomii mogą realizować karierę naukową lub pracować na etacie nauczyciela fizyki, matematyki, informatyki. Zatrudnienie znajdą także w dziennikarza działu naukowo-edukacyjnego w prasie, rozgłośniach czy telewizji. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą zajmującą się branżą komputerową.

Dla kogo studia na kierunku astronomia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku astronomia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku astronomia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku astronomia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku astronomia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku astronomia
Jakie uczelnie oferują kierunek astronomia
W których miastach można studiować kierunek astronomia
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu