Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka

Fizyka to nauka, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa rządzące funkcjonowaniem świata. Bez fizyki nie rozumielibyśmy, jak „technicznie” działa świat i nie powstałyby wszystkie osiągnięcia nowoczesnej technologii.

Jako jedna z głównych nauk, fizyka wykładana jest na licznych uczelniach. Dokładny program nauczania różni się w zależności od wybranego uniwersytetu i specjalności. Jednak najczęściej pojawiające się zagadnienia to między innymi astronomia, elektrodynamika, podstawy fizyki kwantowej, laboratorium fizyczne, mechanika klasyczna i relatywistyczna, termodynamika i fizyka statystyczna, fizyka teoretyczna, fizyka fazy skondensowanej, fizyka kwantowa.

Specjalności oferowane w ramach studiów fizycznych to między innymi:

 • fizyka
 • astronomia
 • nauczanie fizyki
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie
 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • inżynieria nanostruktur
 • nauczanie fizyki i chemii
 • fizyka teoretyczna
 • fizyka doświadczalna
 • fizyka dla firm
 • fizyka techniczna
 • fizyka biomedyczna
 • fizyka komputerowa
 • biofizyka molekularna
 • fizyka doświadczalna
 • geofizyka.

Podczas wyboru uczelni warto zwrócić uwagę, żeby uczelnia gwarantowała dostęp do nowoczesnego laboratorium i dobrze wyposażonej pracowni komputerowej.

Dla kogo studia na kierunku fizyka

To kierunek zdecydowanie dla ścisłych umysłów! Dla tych, którzy potrafią liczyć, doskonale odnajdują się w sztywnych ramach fizycznych formuł oraz nie mają nic przeciwko karierze naukowca.

Program kształcenia na kierunku fizyka

Program studiów różni się znacznie w zależności od wybranej specjalności.

Zazwyczaj jednak wyróżnia się takie przedmioty i zagadnienia jak:

 • fizyka ogólna (mechanika, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, drgania i fale, optyka, mechanika kwantowa)
 • narzędzia matematyczne
 • technologie informatyczne
 • fizyka ciała stałego
 • techniki spektroskopii (optycznych i magnetycznych)
 • materia miękka
 • nanostruktury
 • szczególna teoria względności
 • wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
 • podstawy chemii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fizyka

Na większości uczelni podczas rekrutacji trzeba pochwalić się jak najwyższym wynikiem z matematyki oraz fizyki. Niektóre procesy rekrutacyjne, zwłaszcza na rzadsze specjalizacje, wymagają przystąpienia do egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku fizyka

Absolwenci fizyki są przygotowani do pracy w: laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych, firmach informatycznych, przemysłowych, diagnostycznych jako specjaliści z zakresu podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych. Mogą również pracować w szkolnictwie bądź realizować karierę naukową.

Przed fizykami otworem stoją firmy technologiczne, poszukujące pracowników otwartych, umiejących rozwiązywać rozmaite problemy i stosować nowoczesne technologie.

Opinie o kierunku fizyka


Kierunki pokrewne do kierunku fizyka

Jakie uczelnie oferują kierunek fizyka

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek fizyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie