Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną to kierunek na styku nauk fizycznych, informatycznych i biologicznych. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metoda badania obiektów biologicznych, jak i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych.

Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu programowania, modelowania i analizy danych, jak również bezpośrednie zapoznanie się ze współczesnymi biofizycznymi metodami eksperymentalnymi. Prawie połowa proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizie danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne.

Realizacja pracy magisterskiej na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną odbywa się w ramach aktywności naukowej wybranej przez studenta grupy badawczej prowadzącej działalność na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Umiejscowienie kierunku na WBBIB gwarantuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi we współczesnej biologii, szeroki dostęp do biologicznych układów badawczych na różnym stopniu organizacji oraz kontakt z wykładowcami na co dzień zaangażowanymi w badania układów biologicznych.

Studia obejmują zajęcia obowiązkowe dla wszystkich oraz grupę przedmiotów specjalistycznych, spośród których student może wybrać takie, które go szczególnie interesują.

Proponowane ścieżki kształcenia to:

  • Bioinformatyka, która koncentruje się wokół modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania
  • Biofizyka, która obejmuje wiele metod eksperymentalnych i zajęć praktycznych, m.in. z obrazowania, spektroskopii, genomimi czy proteomiki.

Studenci mają możliwość wyboru ścieżki bioinformatycznej, biofizycznej lub zindywidualizowanego toku nauczania po I semestrze. Program kierunku umożliwia studentowi zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej procesów molekularnych w układach żywych. Jednocześnie rozwijane są profesjonalne umiejętności z zakresu programowania, modelowania i analizy danych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji rozwoju własnych zainteresowań naukowych poprzez indywidualny udział w projektach badawczych.

Dla kogo studia na kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

To propozycja dla umysłów ścisłych, urodzonych naukowców, osób planujących ścieżkę kariery naukowej.

Program kształcenia na kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

  • zastosowanie bioinformatyki
  • biofizyka molekularna
  • biologia strukturalna
  • biologia systemów
  • chemia obliczeniowa
  • genomika funkcjonalna dla informatyków
  • proteomika dla bioinformatyków.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Absolwenci kierunku Bioinformatyka z biofizyką będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach i firmach związanych z farmacją, biotechnologią, ochroną zdrowia, analizą danych, informatyką, a także w zespołach naukowych złożonych ze specjalistów różnych dziedzin nauk przyrodniczych, w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczych o profilu bioinformatycznym, biotechnologicznym, medycznym czy farmaceutycznym.

Posiadane przez nich kompetencje są potencjalnie atrakcyjne zwłaszcza dla firm o działalności innowacyjnej w domenie Life Science.

Opinie o kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Współczesna biologia to z jednej strony zaawansowane metody badania obiektów biologicznych, jak i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Bioinformatyka z biofizyką stosowaną jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie, gwarantując zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z bioinformatyki, jak i biofizyki.

Kierunki pokrewne do kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinformatyka z biofizyką stosowaną

W których miastach można studiować kierunek bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu