Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinformatyka

Kierunek studiów bioinformatyka łączy w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki.

Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Bionformatykę można studiować jako odrębny kierunek lub jako specjalizację w ramach studiów biologicznych, informatycznych oraz biotechnologicznych.

Absolwenci kierunku bioinformatyka będą przedstawicielami nowej generacji biologów-informatyków, którzy umieją posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych.

Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu biologii, informatyki, fizyki, chemii i matematyki. Uzyskują gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych oraz umiejętność stosowania tych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biologicznych.

Rozumieją działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, umożliwiających aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych.

Przykładowe specjalności na kierunku bioinformatyka:

 • metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
 • analiza i przetwarzanie danych biologicznych
 • informatyka w medycynie
 • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • techniki programistyczne w biologii molekularnej.

Dla kogo studia na kierunku bioinformatyka

Kierunek łączy elementy nauk biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych.

Kandydaci powinni z jednej stron mieć zamiłowanie do przedmiotów biologicznych, badań laboratoryjnych, wykazać się dobrymi wynikami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Z drugiej jednak oczekuje się od nich zmysłu technicznego, predyspozycji analitycznych, doskonałego poruszania się w obszarze zaawansowanej informatyki, systemów informatycznych.

Program kształcenia na kierunku bioinformatyka

W programie studiów realizowane są takie przedmioty, jak:

 • analiza matematyczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • bioróżnorodność
 • specjalizowane języki programowania
 • biofizyka dla bioinformatyków
 • systemy operacyjne
 • molekularne mechanizmy rewolucji
 • enzymy i metabolizm
 • informatyka medyczna
 • znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • algorytmy i struktury danych
 • optymalizacja kombinatoryczna
 • bioinformatyka sekwencji biologicznych
 • uczenie maszynowe
 • genomika i transkryptomika
 • bioinformatyka strukturalna
 • informatyka medyczna
 • analiza danych wysokoprzepustowych.

Wiele zajęć odbywa się w laboratoriach oraz pracowniach komputerowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinformatyka

Pod uwagę podczas rekrutacji na bioinformatykę brane są wskazane przez uczelnię przedmioty maturalne. Najczęściej to:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Uczelnie niepubliczne najczęściej przyjmują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w konkretnej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bioinformatyka

Po ukończeniu studiów na bioinformatyce absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych, zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych
 • przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
 • instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki
 • diagnostyce medycznej
 • firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli roślinnej i zwierzęcej
 • firmach badawczo-rozwojowych
 • firmach konsultingowych, szkoleniowych
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

Opinie o kierunku bioinformatyka

Bioinformatyka to studia, które można wybrać na kilku uniwersytetach, uczelniach technicznych i niepublicznych szkołach wyższych.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Wiele informacji na temat bioinformatyki znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/bioinformatyka/posts/1015...

Kierunki pokrewne do kierunku bioinformatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinformatyka

W których miastach można studiować kierunek bioinformatyka

Komentarze (1)

Ania
Lektura wycinka z programu studiów na bioinformatyce każe przypuszczać, że to jakiś kosmos! czy tak jest w rzeczywistości?
18.10.2019

Zobacz również

Informatyka w Opolu
Informatyka w Opolu
Informatyka w Radomiu
Informatyka w Radomiu
Informatyka w Rzeszowie
Informatyka w Rzeszowie
Informatyka w Zielonej Górze
Informatyka w Zielonej Górze
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka na Śląsku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Białymstoku
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Gdyni
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Katowicach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Kielcach
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Koszalinie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Krakowie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Olsztynie
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Toruniu
​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka w Łodzi
​Informatyka we Wrocławiu
​Informatyka we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie