Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia żywności i żywienia

Studia na kierunku biologia żywności i żywienia mają na celu wyposażyć studentów w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka.

W programie zajęć przewidziano takie zagadnienia, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne).

Student biologii żywności i żywienia zdobędzie wiedzę w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej, nauczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np.: Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i odżywiania w gospodarce.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i odżywiania zwierząt oraz człowieka, a także podstaw zarządzania oraz prawa żywnościowego i psychologii żywienia.

Absolwenci kierunku biologia żywności i żywienia mogą podjąć pracę:

 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • w laboratoriach (np.: laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej),
 • w instytucjach opieki zdrowotnej,
 • w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np.: ogrody zoologiczne),
 • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.
 • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej,
 • w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.

Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Dla kogo studia na kierunku biologia żywności i żywienia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biologia żywności i żywienia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologia żywności i żywienia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biologia żywności i żywienia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biologia żywności i żywienia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biologia żywności i żywienia
Jakie uczelnie oferują kierunek biologia żywności i żywienia
W których miastach można studiować kierunek biologia żywności i żywienia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego