Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Studia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają przygotować studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także innych placówkach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe. Duży nacisk podczas kształcenia kładzie się na zajęcia praktyczne, jak również wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów.

Na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów.

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych.

Dla kogo studia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Studia drugiego stopnia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki są kierowane do osób o analitycznym umyśle, wytrwałych - zwłaszcza przy żmudnych analizach laboratoryjnych. Specyfika pracy wymaga również dokładności podczas pobierania materiału dowodowego oraz mocnych nerwów.

Do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mogą przystąpić absolwenci studiów minimum I stopnia, których zakres nauczani dotyczył nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub medycznych.

Program kształcenia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • człowiek w czasie i przestrzeni - ujęcie antropologiczne
 • prawo karne
 • psychologia sądowa
 • bioanalityka
 • podstawy analizy chemicznej
 • techniki histologiczne
 • toksykologia sądowa
 • antropometria i antroposkopia
 • genom mitochondrialny człowieka
 • mykologia sądowa
 • psychologia sądowa
 • genetyka ogólna i sądowa
 • aerobiologia sądowa
 • entomologia sądowa
 • molekularna identyfikacja owadów
 • metody molekularne w identyfikacji roślin
 • kryminalistyka
 • metody molekularne w badaniach kryminalistycznych
 • medycyna sądowa
 • hematologia sądowa
 • identyfikacja taksonomiczna materiału roślinnego w kryminalistyce
 • immunologia sądowa
 • tanatologia tkankowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Podczas kwalifikacji uwzględniane są:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej I stopnia
 • średnia z przebiegu studiów.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, w laboratoriach kryminalistycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

Opinie o kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Ostanie lata wykazały jak istotne znaczenie ma ta dyscyplina naukowa w doprowadzeniu przed oblicze sądu przestępców, a co najważniejsze, oczyszczeniu z zarzutów i często uwolnieniu z odbywania wieloletniej kary ludzi niewinnych.

Kierunki pokrewne do kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Jakie uczelnie oferują kierunek biologiczne podstawy kryminalistyki

W których miastach można studiować kierunek biologiczne podstawy kryminalistyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie