Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia kryminalistyczna

Studia na kierunku chemia kryminalistyczna są dedykowane tym kandydatom, którzy widzą swoją przyszłość w służbie kryminalnej, policji, na zlecenia sądów. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych chemią, fizyką i biologią, jednocześnie nie mających problemu z przyswojeniem wiedzy prawniczej.

W trakcie studiów na chemii kryminalistycznej studenci poznają metody wykorzystywane w analizie materiału dowodowego z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu, zdobędą wiedzę z zakresu kryminalistyki, toksykologii, wiedzę chemiczną dotyczącą analizy materiałów na obecność np. leków i innych substancji. Uczą się wykorzystania nowoczesnej aparatury badawczej.

Przyswajają zagadnienia związane z przedmiotami medycznymi, np. anatomia człowieka, metody identyfikacji zwłok, ale też balistyka, materiały wybuchowe, daktyloskopia. Nie zabraknie zagadnień socjologicznych, potrzebnych w identyfikacji środowisk patologicznych.

Dla kogo studia na kierunku chemia kryminalistyczna

To propozycja dla osób dociekliwych, cierpliwych, o predyspozycjach analitycznych.

Bardzo ważna jest umiejętność współpracy w grupie. Badania analityczne to praca zespołowa, wymaga wspólnego rozwiązywania problemów, właściwego komunikowania się.

Kandydaci na studia powinni być osobami otwartymi na aktualizowanie swojej wiedzy, poszerzanie kompetencji. Tempo pojawiania się choćby nowych substancji psychoaktywnych wymaga nieustającego dokształcania, aby na bieżąco je identyfikować i rozpoznawać.

Program kształcenia na kierunku chemia kryminalistyczna

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • chemia stosowana
 • podstawy kryminologii
 • ochrona własności intelektualnej
 • analiza materiałów dowodowych
 • techniki kryminalistyczne
 • analiza chromatograficzna materiałów dowodowych
 • spektroskopia NMR w identyfikacji substancji odurzających
 • podstawy medycyny sądowej
 • metody identyfikacji zwłok
 • daktyloskopia
 • techniczne badanie dokumentów
 • balistyka
 • podstawy prawa karnego
 • podstawy chemii kryminalistycznej
 • informatyka śledcza
 • zastosowanie matematyki w kryminalistyce
 • podstawy kryptografii.

Duże znaczenie mają zajęcia praktyczne, laboratoryjne, przybliżające warsztat pracy chemika kryminalistycznego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia kryminalistyczna

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka.

Kandydaci na studia II stopnia rekrutowani są na podstawie średniej ocen końcowych uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. Studia przewidziane są przede wszystkim dla absolwentów takich kierunków chemia, chemia kryminalistyczna, chemia sądowa, technologia chemiczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, nanotechnologia, analityka chemiczna, farmacja, chemia i toksykologia sądowa, analityka medyczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, fizyka, fizyka medyczna.

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku chemia kryminalistyczna

Absolwenci chemii kryminalistycznej mogą podjąć pracę w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji
 • laboratoria medycyny sądowej
 • laboratoriach celnych
 • przemyśle chemicznym
 • jednostkach badawczych
 • placówkach edukacyjnych
 • służbach mundurowych
 • firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów i urządzeń analitycznych, wykorzystywanych w badaniach kryminalistycznych, chemicznych.

Opinie o kierunku chemia kryminalistyczna

Jeśli rozwiązywanie zagadek, szukanie śladów zbrodni to zajęcia, które traktujesz jako pomysł na pracę zawodową, chemia kryminalistyczna jest kierunkiem dla Ciebie.

Niewiele uczelni oferuje kształcenie stricte na tym kierunku.

O swoich studiach na chemii kryminalistycznej opowiada Wojtek:

Kierunki pokrewne do kierunku chemia kryminalistyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia kryminalistyczna

W których miastach można studiować kierunek chemia kryminalistyczna

Komentarze (1)

Iza
Czy chemia w kryminalistyce to to samo co analityka kryminalistyczna? Czy te same, albo mocno zbliżone kierunki po prostu inaczej się nazywają?j
02.10.2019
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi