Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia zrównoważonego rozwoju

Jak wykorzystywać wiedzę chemiczną dla dobra planety oraz jej mieszkańców?

Studia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju mają służyć wykształceniu chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych. Kierunek ten zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanych na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. w ochronie środowiska i energetyce.

Studenci uczą się zatem:

 • planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego
 • nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej
 • wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych
 • nowoczesnej, niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji i magazynowania energii.

Szczególnie istotnym elementem wykształcenia są kompetencje w zakresie eko-energetyki niskoemisyjnej oraz produkcji i magazynowania energii, a także wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań m.in. w nowoczesnych technologiach chemicznych i energetyce.

Dla kogo studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

To studia dla osób zainteresowanych chemią i przedmiotami ścisłymi, dla których istotne jest dobro środowiska i planety, na której żyjemy. Dla wszystkich tych, którzy zdobyte podczas studiów informacje chcieliby wykorzystywać w pożyteczny sposób.

Program kształcenia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Studia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju obejmują takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • podstawy chemii
 • fizyka
 • chemia analityczna z elementami analizy środowiska
 • chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego
 • chemia fizyczna
 • elementy technologii i inżynierii chemicznej
 • elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego
 • metody fizykochemiczne w badaniach materiałów
 • podstawy chemii polimerów
 • fizykochemia ciała stałego
 • elektrochemia
 • środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
 • odnawialne źródła surowców
 • wpływ chemicznej degradacji środowiska na owady zapylające
 • zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami
 • zagrożenia antropogeniczne obszarów prawnie chronionych w Polsce
 • ochrona środowiska a proces inwestycyjny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Podczas rekrutacji liczą się takie przedmioty jak chemia oraz - do wyboru - biologia, fizyka lub informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Po ukończeniu studiów chemia zrównoważonego rozwoju absolwent może podjąć pracę w:

 • laboratoriach analitycznych (analityka środowiskowa, badanie żywności, kosmetyków)
 • stacjach monitoringu, jednostkach ochrony środowiska, inspektoratach BHP i organach PIP
 • jednostkach projektujących, produkujących i testujących innowacyjne materiały lub wdrażających nowoczesne technologie
 • sektorze modernizacji i wdrażania nowych technologii w energetyce oraz jednostkach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • przemyśle chemicznym, zakładach produkujących i dystrybuujących chemikalia, kosmetyki i farmaceutyki.

Opinie o kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Kierunki pokrewne do kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia zrównoważonego rozwoju

W których miastach można studiować kierunek chemia zrównoważonego rozwoju

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu