Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe studia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Podczas nauki studenci zdobywają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych.

Studia są dwustopniowe. Przewidzianych jest ok. 50 miejsc na studiach licencjackich. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Kandydaci na ten unikatowy kierunek powinni być osobami niezwykle dokładnymi, precyzyjnymi, cierpliwymi.

Przydatne będą predyspozycje analityczne, umiejętność pracy zespołowej.

Niewątpliwie dziedzina, jakiej dotyczy kierunek studiów, a potem przyszła praca wymagają sporej odporności, umiejętności zdystansowania się..

Program kształcenia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

W planie studiów ujęto takie zagadnienia, jak: chemia ogólna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, biochemia kliniczna, immunochemia. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej.

W programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in.: chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Wiedzę z zakresu chemii, toksykologi, medycyny sądowej i kryminalistyki można pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

Szczegółowe informacje o zakresie materiału realizowanym na zajęciach można zobaczyć na prezentacji video przygotowanej przez uczelnię:

Ważnym elementem programu studiów Chemia i toksykologia sądowa jest duży udział zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w czasie których studenci uczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Rekrutacja na chemię i toksykologię sądową odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka obcego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka lub fizyka i astronomia
  • informatyka
  • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwenci chemii i toksykologii sądowej są przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale także do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku:

 • laboratoria analityczne
 • laboratoria diagnostyczne
 • laboratoria naukowe
 • zakłady medycyny sądowej
 • instytucje opiniujące w zakresie ekspertyz chemicznych i toksykologicznych
 • laboratoria kryminalistyczne policji.

Opinie o kierunku chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to kierunek unikatowy.

Realizowany jest przy współpracy dwóch wrocławskich uczelni.

Tak niewiele wiemy o sposobach badań kryminalistycznych. Zaskakują nas doniesienia medialne związane z przełomem w przerwanym wiele lat temu dochodzeniu. To zapewne mrówcza praca w laboratoriach kryminalistycznych pozwala naleźć trop na podstawie niewidocznych niemal śladów.

Co o kierunku piszą sami studenci?: blog studentów chemii i toksykologii sądowej

Kierunki pokrewne do kierunku chemia i toksykologia sądowa

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i toksykologia sądowa

W których miastach można studiować kierunek chemia i toksykologia sądowa

Komentarze (1)

Iza
Wydaje się, że to niezwykle ciekawy kierunek. Czy ktoś może potwierdzić lub przekazać swoją opinię?
26.09.2019
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie