Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe studia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Podczas nauki studenci zdobywają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych.

Studia są dwustopniowe. Przewidzianych jest ok. 50 miejsc na studiach licencjackich. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Kandydaci na ten unikatowy kierunek powinni być osobami niezwykle dokładnymi, precyzyjnymi, cierpliwymi.

Przydatne będą predyspozycje analityczne, umiejętność pracy zespołowej.

Niewątpliwie dziedzina, jakiej dotyczy kierunek studiów, a potem przyszła praca wymagają sporej odporności, umiejętności zdystansowania się..

Program kształcenia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

W planie studiów ujęto takie zagadnienia, jak: chemia ogólna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, biochemia kliniczna, immunochemia. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej.

W programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in.: chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Wiedzę z zakresu chemii, toksykologi, medycyny sądowej i kryminalistyki można pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

Szczegółowe informacje o zakresie materiału realizowanym na zajęciach można zobaczyć na prezentacji video przygotowanej przez uczelnię:

Ważnym elementem programu studiów Chemia i toksykologia sądowa jest duży udział zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w czasie których studenci uczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Rekrutacja na chemię i toksykologię sądową odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka obcego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka lub fizyka i astronomia
  • informatyka
  • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwenci chemii i toksykologii sądowej są przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale także do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku:

 • laboratoria analityczne
 • laboratoria diagnostyczne
 • laboratoria naukowe
 • zakłady medycyny sądowej
 • instytucje opiniujące w zakresie ekspertyz chemicznych i toksykologicznych
 • laboratoria kryminalistyczne policji.

Opinie o kierunku chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to kierunek unikatowy.

Realizowany jest przy współpracy dwóch wrocławskich uczelni.

Tak niewiele wiemy o sposobach badań kryminalistycznych. Zaskakują nas doniesienia medialne związane z przełomem w przerwanym wiele lat temu dochodzeniu. To zapewne mrówcza praca w laboratoriach kryminalistycznych pozwala naleźć trop na podstawie niewidocznych niemal śladów.

Co o kierunku piszą sami studenci?: blog studentów chemii i toksykologii sądowej

Kierunki pokrewne do kierunku chemia i toksykologia sądowa

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i toksykologia sądowa

W których miastach można studiować kierunek chemia i toksykologia sądowa

Komentarze (1)

Iza
Wydaje się, że to niezwykle ciekawy kierunek. Czy ktoś może potwierdzić lub przekazać swoją opinię?
26.09.2019
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu