Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe studia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Podczas nauki studenci zdobywają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych.

Studia są dwustopniowe. Przewidzianych jest ok. 50 miejsc na studiach licencjackich. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Kandydaci na ten unikatowy kierunek powinni być osobami niezwykle dokładnymi, precyzyjnymi, cierpliwymi.

Przydatne będą predyspozycje analityczne, umiejętność pracy zespołowej.

Niewątpliwie dziedzina, jakiej dotyczy kierunek studiów, a potem przyszła praca wymagają sporej odporności, umiejętności zdystansowania się..

Program kształcenia na kierunku chemia i toksykologia sądowa

W planie studiów ujęto takie zagadnienia, jak: chemia ogólna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, biochemia kliniczna, immunochemia. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej.

W programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in.: chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Wiedzę z zakresu chemii, toksykologi, medycyny sądowej i kryminalistyki można pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

Szczegółowe informacje o zakresie materiału realizowanym na zajęciach można zobaczyć na prezentacji video przygotowanej przez uczelnię:

Ważnym elementem programu studiów Chemia i toksykologia sądowa jest duży udział zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w czasie których studenci uczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i toksykologia sądowa

Rekrutacja na chemię i toksykologię sądową odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka obcego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka lub fizyka i astronomia
  • informatyka
  • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku chemia i toksykologia sądowa

Absolwenci chemii i toksykologii sądowej są przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale także do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku:

 • laboratoria analityczne
 • laboratoria diagnostyczne
 • laboratoria naukowe
 • zakłady medycyny sądowej
 • instytucje opiniujące w zakresie ekspertyz chemicznych i toksykologicznych
 • laboratoria kryminalistyczne policji.

Opinie o kierunku chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to kierunek unikatowy.

Realizowany jest przy współpracy dwóch wrocławskich uczelni.

Tak niewiele wiemy o sposobach badań kryminalistycznych. Zaskakują nas doniesienia medialne związane z przełomem w przerwanym wiele lat temu dochodzeniu. To zapewne mrówcza praca w laboratoriach kryminalistycznych pozwala naleźć trop na podstawie niewidocznych niemal śladów.

Co o kierunku piszą sami studenci?: blog studentów chemii i toksykologii sądowej

Kierunki pokrewne do kierunku chemia i toksykologia sądowa

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i toksykologia sądowa

W których miastach można studiować kierunek chemia i toksykologia sądowa

Komentarze (1)

Iza
Wydaje się, że to niezwykle ciekawy kierunek. Czy ktoś może potwierdzić lub przekazać swoją opinię?
26.09.2019

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska