Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Specjalności na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

 • Chemia w kryminalistyce
 • Biometria i informatyka śledcza

Absolwent Kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa będzie potrafił zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy, a ponadto będzie umiał monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu oraz będzie dokonywał oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jak również identyfikował i współuczestniczył w zwalczaniu działalności przestępczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalność Chemia w kryminalistyce pozwoli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne, takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwent będzie potrafił wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

Specjalność Biometria i informatyka śledcza umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, związanej z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę o metodach biometrycznej identyfikacji tożsamości oraz sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Dlaczego warto studiować Kryminalistykę i systemy bezpieczeństwa

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa realizowany jest w formie profilu praktycznego, co umożliwi absolwentom zdobycie szeregu umiejętności i kompetencji gwarantujących odpowiedzialny i skuteczny udział w procesie pozyskiwania dowodów przestępstw oraz w projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń. Podkreślić należy fakt, iż wiele osób spośród prowadzących zajęcia na proponowanym kierunku jest ekspertami i praktykami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z kryminalistyką, bądź systemami bezpieczeństwa.


Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia przewidziane są dla osób planujących pracę w służbach mundurowych lub instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Preferowani są kandydaci, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania innowacyjnych systemów bezpieczeństwa.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • technologia informacyjna
 • wybrane elementy matematyki
 • wybrane elementy chemii
 • wybrane elementy fizyki
 • wybrane elementy mechatroniki
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • podstawy kryminologii
 • wprowadzenie do technik kryminalistycznych
 • ochrona osób i mienia
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • wywiad i kontrwywiad
 • zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • monitoring wizyjny
 • fotografia kryminalistyczna
 • chemia organiczna w kryminalistyce
 • podstawy toksykologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Podczas rekrutacji punktowane są przedmioty:

 • język obcy
 • język polski lub wos
 • chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa mogą pracować w:

 • różnego typu laboratoriach kryminalistycznych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ponadto absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa będą posiadali kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie usług detektywistycznych, bądź monitoringu, kontroli dostępu i systemów alarmowych.

Podkreślić należy, iż istnieje możliwość uzyskania przez studentów certyfikatów niezależnych instytucji i firm, które potwierdzą kompetencje absolwentów i przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności na rynku pracy.

Opinie o kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska