Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Specjalności na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

 • Chemia w kryminalistyce
 • Biometria i informatyka śledcza

Absolwent Kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa będzie potrafił zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy, a ponadto będzie umiał monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu oraz będzie dokonywał oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jak również identyfikował i współuczestniczył w zwalczaniu działalności przestępczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalność Chemia w kryminalistyce pozwoli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne, takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwent będzie potrafił wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

Specjalność Biometria i informatyka śledcza umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, związanej z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę o metodach biometrycznej identyfikacji tożsamości oraz sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Dlaczego warto studiować Kryminalistykę i systemy bezpieczeństwa

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa realizowany jest w formie profilu praktycznego, co umożliwi absolwentom zdobycie szeregu umiejętności i kompetencji gwarantujących odpowiedzialny i skuteczny udział w procesie pozyskiwania dowodów przestępstw oraz w projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń. Podkreślić należy fakt, iż wiele osób spośród prowadzących zajęcia na proponowanym kierunku jest ekspertami i praktykami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z kryminalistyką, bądź systemami bezpieczeństwa.


Dla kogo studia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Studia przewidziane są dla osób planujących pracę w służbach mundurowych lub instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Preferowani są kandydaci, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania innowacyjnych systemów bezpieczeństwa.

Program kształcenia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • technologia informacyjna
 • wybrane elementy matematyki
 • wybrane elementy chemii
 • wybrane elementy fizyki
 • wybrane elementy mechatroniki
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • podstawy kryminologii
 • wprowadzenie do technik kryminalistycznych
 • ochrona osób i mienia
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • wywiad i kontrwywiad
 • zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • monitoring wizyjny
 • fotografia kryminalistyczna
 • chemia organiczna w kryminalistyce
 • podstawy toksykologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Podczas rekrutacji punktowane są przedmioty:

 • język obcy
 • język polski lub wos
 • chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa mogą pracować w:

 • różnego typu laboratoriach kryminalistycznych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ponadto absolwenci kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa będą posiadali kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie usług detektywistycznych, bądź monitoringu, kontroli dostępu i systemów alarmowych.

Podkreślić należy, iż istnieje możliwość uzyskania przez studentów certyfikatów niezależnych instytucji i firm, które potwierdzą kompetencje absolwentów i przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności na rynku pracy.

Opinie o kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kierunki pokrewne do kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie