Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to podstawa funkcja organów władzy i administracji publicznej każdego szczebla.

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym przygotowują do kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa.

W trakcie studiów słuchacz nabywa umiejętności zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach: przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym. Przewidziano ćwiczenia i zajęcia terenowe pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką.

Jaka praca po kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem narodowym. Potencjalne miejsca pracy to:

 • administracja rządowa, samorządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Straż Pożarna, Policja, służby ratownicze, inspekcje państwowe,
 • instytucje i jednostki wojskowe, ogniwa administracji samorządowej,
 • służby ścigania i organy władzy publicznej, działające w obszarze bezpieczeństwa (CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej).
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.
Dla kogo studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Komentarze ()
kret6
Na wyzszej szkole bezpieczenstwa polecam to jakos specjalnosc
14.10.2018
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie