Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Istotą studiów II stopnia z Zarządzania bezpieczeństwem narodowym jest przygotowanie specjalistów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń zewnętrznych oraz różnorodnych metod i strategii zarządzania. W ramach studiów przewidziane są zajęcia terenowe, które pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Kierunek oferuje jeden z dwóch modułów do wyboru:

 • zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, logistyki w kierowaniu zespołem, a także prowadzenia komunikacji strategicznej w obliczu zagrożeń.
 • system bezpieczeństwa i obronności państwa – specjalność skierowana do studentów pragnących zdobyć kompetencje w obszarze prawnych i społecznych uwarunkowań działania organów bezpieczeństwa, wielowymiarowych aspektów funkcjonowania służb porządku publicznego i obrony ludności.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

To studia dla osób, które myślą o pracy w służbach mundurowych. Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i funkcjonowania państwa. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak zarządzać bezpieczeństwem, aby zapewnić porządek na różnych poziomach życia publicznego.

Jak przekonuje uczelnia, poszukiwane są zwłaszcza osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się podejmować wyzwań. To kierunek dla ludzi kreatywnych i dociekliwych, zorientowanych na zdobycie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, umiejętności związanych z szeroko rozumianą obroną państwa, ale także wiedzy dotyczącej monitorowania zagrożeń i zapobiegania im.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Semestr I:

 • metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa (moduł humanistyczny)
 • socjologia bezpieczeństwa z elementami psychologii
 • wprowadzenie do polemologii i irenologii
 • wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.
 • ewolucja myśli strategicznej
 • podstawy organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
 • inżynieria systemów i analiza systemowa.

Semestr II:

 • sztuka dyplomacji i negocjacji
 • zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego świata
 • strategie i polityki bezpieczeństwa mocarstw
 • zagrożenia bezpieczeństwa Polski
 • globalne i regionalne instytucje zarządzania bezpieczeństwem
 • organizacja struktur softsecurity w państwie demokratycznym
 • bieżące problemy bezpieczeństwa (komentarz)
 • język obcy
 • seminarium magisterskie

Semestr III:

 • polityka i system bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (e-learning)
 • polityka i system obronny RP
 • zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • służby porządku publicznego w państwie demokratycznym
 • główne teorie geopolityczne
 • zarządzanie projektami w obszarze bezpieczeństwa
 • zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
 • język obcy specjalistyczny
 • seminarium magisterskie.

Semestr IV:

 • podstawy przedsiębiorczości w sektorze bezpieczeństwa
 • seminarium magisterskie.

Dodatkowe przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie kryzysowe:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
 • zarządzanie kryzysami militarnymi
 • zarządzanie kryzysami ekonomicznymi
 • zarządzanie kryzysami ekologicznymi
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe przedmioty realizowane w ramach specjalności system bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • obrona cywilna i ochrona ludności
 • policja w systemie bezpieczeństwa RP
 • siły Zbrojne jako instrument polityki bezpieczeństwa i obrony RP
 • społeczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych
 • prawne aspekty bezpieczeństwa i obronności
 • Sojusz Północnoatlantycki w strategii i polityce bezpieczeństwa RP
 • terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

To studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków humanistycznych i społecznych.

Szczególnie dobrze punktowane są dyplomy absolwentów takich kierunków jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Absolwenci zarządzania bezpieczeństwem narodowym mogą znaleźć pracę w:

 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej)
 • zespołach zarządzania kryzysowego
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa)
 • organizacjach pozarządowych
 • ośrodkach doradczych
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

„To ciekawe studia szczególnie dla patrioty takiego jak ja. Przez całe życie chciałem poświęcić się dobru i bezpieczeństwu swojej ojczyzny. Po studiach chciałbym znaleźć pracę w wojsku albo policji”.

Adam, 22 lata, Solec Kujawski

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Komentarze (1)

kret6
Na wyzszej szkole bezpieczenstwa polecam to jakos specjalnosc
14.10.2018

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji