Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Istotą studiów II stopnia z Zarządzania bezpieczeństwem narodowym jest przygotowanie specjalistów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń zewnętrznych oraz różnorodnych metod i strategii zarządzania. W ramach studiów przewidziane są zajęcia terenowe, które pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Kierunek oferuje jeden z dwóch modułów do wyboru:

 • zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, logistyki w kierowaniu zespołem, a także prowadzenia komunikacji strategicznej w obliczu zagrożeń.
 • system bezpieczeństwa i obronności państwa – specjalność skierowana do studentów pragnących zdobyć kompetencje w obszarze prawnych i społecznych uwarunkowań działania organów bezpieczeństwa, wielowymiarowych aspektów funkcjonowania służb porządku publicznego i obrony ludności.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

To studia dla osób, które myślą o pracy w służbach mundurowych. Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i funkcjonowania państwa. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak zarządzać bezpieczeństwem, aby zapewnić porządek na różnych poziomach życia publicznego.

Jak przekonuje uczelnia, poszukiwane są zwłaszcza osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się podejmować wyzwań. To kierunek dla ludzi kreatywnych i dociekliwych, zorientowanych na zdobycie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, umiejętności związanych z szeroko rozumianą obroną państwa, ale także wiedzy dotyczącej monitorowania zagrożeń i zapobiegania im.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Semestr I:

 • metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa (moduł humanistyczny)
 • socjologia bezpieczeństwa z elementami psychologii
 • wprowadzenie do polemologii i irenologii
 • wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.
 • ewolucja myśli strategicznej
 • podstawy organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
 • inżynieria systemów i analiza systemowa.

Semestr II:

 • sztuka dyplomacji i negocjacji
 • zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego świata
 • strategie i polityki bezpieczeństwa mocarstw
 • zagrożenia bezpieczeństwa Polski
 • globalne i regionalne instytucje zarządzania bezpieczeństwem
 • organizacja struktur softsecurity w państwie demokratycznym
 • bieżące problemy bezpieczeństwa (komentarz)
 • język obcy
 • seminarium magisterskie

Semestr III:

 • polityka i system bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (e-learning)
 • polityka i system obronny RP
 • zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • służby porządku publicznego w państwie demokratycznym
 • główne teorie geopolityczne
 • zarządzanie projektami w obszarze bezpieczeństwa
 • zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
 • język obcy specjalistyczny
 • seminarium magisterskie.

Semestr IV:

 • podstawy przedsiębiorczości w sektorze bezpieczeństwa
 • seminarium magisterskie.

Dodatkowe przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie kryzysowe:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
 • zarządzanie kryzysami militarnymi
 • zarządzanie kryzysami ekonomicznymi
 • zarządzanie kryzysami ekologicznymi
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe przedmioty realizowane w ramach specjalności system bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • obrona cywilna i ochrona ludności
 • policja w systemie bezpieczeństwa RP
 • siły Zbrojne jako instrument polityki bezpieczeństwa i obrony RP
 • społeczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych
 • prawne aspekty bezpieczeństwa i obronności
 • Sojusz Północnoatlantycki w strategii i polityce bezpieczeństwa RP
 • terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

To studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków humanistycznych i społecznych.

Szczególnie dobrze punktowane są dyplomy absolwentów takich kierunków jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Absolwenci zarządzania bezpieczeństwem narodowym mogą znaleźć pracę w:

 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej)
 • zespołach zarządzania kryzysowego
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa)
 • organizacjach pozarządowych
 • ośrodkach doradczych
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

„To ciekawe studia szczególnie dla patrioty takiego jak ja. Przez całe życie chciałem poświęcić się dobru i bezpieczeństwu swojej ojczyzny. Po studiach chciałbym znaleźć pracę w wojsku albo policji”.

Adam, 22 lata, Solec Kujawski

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Komentarze (1)

kret6
Na wyzszej szkole bezpieczenstwa polecam to jakos specjalnosc
14.10.2018

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie