Jakiego kierunku studiów szukasz?

Cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo oferują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych.

Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych.

Dzięki umiejętnościom zdobytym na kierunku Cyberbezpieczeństwo absolwenci mogą brać udział w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych.

Specjalności kierunku Cyberbezpieczeństwo:

 • Bezpieczeństwo danych
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo w energetyce

Jakie umiejętności ma absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo?

 • potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa
 • stosować właściwe techniki i metody bezpieczeństwa w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie rzeczy
 • projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
 • skutecznie wykrywać i zapobiegać zagrożeniom przy użyciu właściwych technik
 • oceniać stopień zagrożeń środowiskowych (pól elektromagnetycznych) naturalnych i celowych w systemach teleinformatycznych oraz stosować odpowiednie metodyki zabezpieczeń.

Dla kogo studia na kierunku cyberbezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku cyberbezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku cyberbezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku cyberbezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku cyberbezpieczeństwo

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku cyberbezpieczeństwo

Jakie uczelnie oferują kierunek cyberbezpieczeństwo

W których miastach można studiować kierunek cyberbezpieczeństwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie