Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na inżynierii bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny.

Obejmują zagadnienia z obszaru nauk technicznych, fizyki i chemii - które stanowią podstawę rozumienia zjawisk występujących w przyrodzie i technice, a także zarządzania.

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak: awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe.

Oceniają ryzyko, organizują i prowadzą prace badawcze i rozwojowe, a w szczególności projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Są przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w firmach z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przykładowe specjalności oferowane na inżynierii bezpieczeństwa:

 • przemysłowe systemy bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwo pracy i transportu
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Kandydaci na inżynierię bezpieczeństwa powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, zdolności organizacyjne.

Istotne cechy, przydatne w przyszłej pracy to zaradność, kreatywność, umiejętność racjonalnego reagowania w niestandardowych sytuacjach.

Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność.

Program kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów na inżynierii bezpieczeństwa:

 • antropocentryzm w technice
 • historia techniki
 • rysunek techniczny
 • nauka o materiałach
 • metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa
 • grafika inżynierska
 • metrologia techniczna
 • mechanika
 • analiza zagrożeń
 • analiza ryzyka
 • techniki wytwarzania
 • podstawy automatyki i sterowania
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Rekrutacja na inżynierię bezpieczeństwa odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Przedmioty uwzględniane przez uczelnie to najczęściej:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • język obcy.

Które z nich będą punktowane oraz jaki poziom matury jest wymagany, należy zawsze sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa są przygotowani do pracy w:

 • służbach ratownictwa, w tym jednostkach straży pożarnej
 • jednostkach zarządzania kryzysowego
 • służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń,
 • jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa
 • służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych
 • firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa
 • administracji państwowej i samorządowej
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną mienia i osób
 • instytucjach zajmujących się prowadzeniem technicznych prac projektowych, nadzorczych, kontrolnych, doradczych
 • firmach szkoleniowych.

Opinie o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa.

Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych kadr z tego obszaru. Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Interdyscyplinarny charakter kierunku i wiele oferowanych specjalności ułatwiają adaptację na rynku pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Komentarze (1)

Tomek
To chyba kierunek bardzo podobny do bezpieczeństwa wewnętrznego, W przeciwieństwie do BW, oferują go przede wszystkim uczelnie publiczne.
25.10.2019

Zobacz również

 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach