Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na inżynierii bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny.

Obejmują zagadnienia z obszaru nauk technicznych, fizyki i chemii - które stanowią podstawę rozumienia zjawisk występujących w przyrodzie i technice, a także zarządzania.

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak: awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe.

Oceniają ryzyko, organizują i prowadzą prace badawcze i rozwojowe, a w szczególności projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Są przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w firmach z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przykładowe specjalności oferowane na inżynierii bezpieczeństwa:

 • przemysłowe systemy bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwo pracy i transportu
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Kandydaci na inżynierię bezpieczeństwa powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, zdolności organizacyjne.

Istotne cechy, przydatne w przyszłej pracy to zaradność, kreatywność, umiejętność racjonalnego reagowania w niestandardowych sytuacjach.

Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność.

Program kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów na inżynierii bezpieczeństwa:

 • antropocentryzm w technice
 • historia techniki
 • rysunek techniczny
 • nauka o materiałach
 • metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa
 • grafika inżynierska
 • metrologia techniczna
 • mechanika
 • analiza zagrożeń
 • analiza ryzyka
 • techniki wytwarzania
 • podstawy automatyki i sterowania
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Rekrutacja na inżynierię bezpieczeństwa odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Przedmioty uwzględniane przez uczelnie to najczęściej:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • język obcy.

Które z nich będą punktowane oraz jaki poziom matury jest wymagany, należy zawsze sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa są przygotowani do pracy w:

 • służbach ratownictwa, w tym jednostkach straży pożarnej
 • jednostkach zarządzania kryzysowego
 • służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń,
 • jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa
 • służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych
 • firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa
 • administracji państwowej i samorządowej
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną mienia i osób
 • instytucjach zajmujących się prowadzeniem technicznych prac projektowych, nadzorczych, kontrolnych, doradczych
 • firmach szkoleniowych.

Opinie o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa.

Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych kadr z tego obszaru. Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Interdyscyplinarny charakter kierunku i wiele oferowanych specjalności ułatwiają adaptację na rynku pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Komentarze (1)

Tomek
To chyba kierunek bardzo podobny do bezpieczeństwa wewnętrznego, W przeciwieństwie do BW, oferują go przede wszystkim uczelnie publiczne.
25.10.2019

Zobacz również