Politechnika Śląska

uczelnia publiczna, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, (+32) 237 15 42, promocja@polsl.pl

Rekrutacja - Politechnika Śląska

Studia na Politechnice Śląskiej realizowane są w 4 miastach:

 • Gliwice
 • Katowice
 • Zabrze
 • Rybnik - NOWOŚĆ!!!

Przykładowe kierunki:

 • Technologie kognitywne i media społecznościowe
 • Analityka biznesowa
 • Lingwistyka stosowana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Biotechnologia
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • Technologia chemiczna
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Budownictwo

Wydziały na Politechnice Śląskiej

 • Wydział Architektury
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 • Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Informator-2023-2024-www.pdf (polsl.pl)

REKRUTACJA NA STUDIA 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Politechnika Śląska ma supermoc

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania