Politechnika Śląska

Politechnika Śląska
uczelnia publiczna, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, (+32) 237 15 42, promocja@polsl.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Politechnika Śląska

Akcja Rekrutacja


Nowe kierunki studiów w tegorocznej rekrutacji

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej to:

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Cognitive technologies
 • General engineering
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka i geologia środowiska
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • Inżynieria i technologie materiałowe
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • Inżynieria ogólna
 • Inżynieria produkcji i zarządzania
 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • Mechatronika przemysłowa
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • Sustainable energy engineering

Wydziały na Politechnice Śląskiej

Wydział Architektury - https://www.polsl.pl/rar/

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - https://www.polsl.pl/rau/

Wydział Budownictwa - https://www.polsl.pl/rb/

Wydział Chemiczny - https://www.polsl.pl/rch/

Wydział Elektryczny - https://www.polsl.pl/re/

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - https://www.polsl.pl/rg/

Wydział Inżynierii Biomedycznej - https://www.polsl.pl/rib/

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - https://www.polsl.pl/rie/

Wydział Inżynierii Materiałowej - https://www.polsl.pl/rm/

Wydział Matematyki Stosowanej - https://www.polsl.pl/rms/

Wydział Mechaniczny Technologiczny - https://www.polsl.pl/rmt/

Wydział Organizacji i Zarządzania - https://www.polsl.pl/roz/

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - https://www.polsl.pl/rt/

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - https://www.polsl.pl/ribek/

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne - https://www.polsl.pl/rif/


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie