Politechnika Śląska

uczelnia publiczna, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, (+32) 237 15 42, promocja@polsl.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Politechnika Śląska

Nowe kierunki studiów w tegorocznej rekrutacji

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej to:

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Cognitive technologies
 • General engineering
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka i geologia środowiska
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • Inżynieria i technologie materiałowe
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • Inżynieria ogólna
 • Inżynieria produkcji i zarządzania
 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • Mechatronika przemysłowa
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • Sustainable energy engineering

Wydziały na Politechnice Śląskiej

Wydział Architektury

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Budownictwa

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Coventry University Wrocław
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Opolski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie