Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka

Matematyka, nazywana królową nauk, to dyscyplina dotycząca reguł rozumowania. Można ją studiować zarówno na politechnikach, jak i na uniwersytetach.

Zależnie od profilu uczelni lub wybranej specjalności, studia mają charakter bardziej teoretyczny lub praktyczny, aplikacyjny.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Nabywają umiejętności przeprowadzania dowodów matematycznych, złożonych obliczeń matematycznych i przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie.

Uczą się wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych oraz formułowania problemów w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku matematyka:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka finansowa i akturalriaana
 • matematyka stosowana
 • analiza danych
 • biomatematyka
 • matematyka finansowa i komputerowa
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • matematyka obliczeniowa
 • statystyczna analiza danych
 • informatyczna
 • zastosowanie matematyki.

Dla kogo studia na kierunku matematyka

Matematyka to jedne z trudniejszych studiów. Wybierają je osoby o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, umysłach ścisłych, analitycznych, otwartych.

Kierunek wymaga wiele samodzielnej pracy, dokładności, cierpliwości, skrupulatności.

Program kształcenia na kierunku matematyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do matematyki
 • elementarna teoria liczb
 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią
 • kombinatoryka
 • teoria miary i całki
 • podstawowe techniki kryptologiczne
 • wstęp do ekonomii matematycznej
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • algorytmy i struktury danych
 • matematyka dyskretna
 • statystyka matematyczna
 • równania różniczkowe
 • wstęp do analizy numerycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka

Podczas rekrutacji uwzględniane są przede wszystkim takie przedmioty, jak:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • język obcy.

Sprawdzajcie szczegółowo, jakie wymogi kwalifikacyjne stawia wybrana przez Was uczelnia.

Perspektywy pracy po kierunku matematyka

Absolwent studiów matematycznych przygotowany jest do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu kursu pedagogicznego bądź specjalności nauczycielskiej).

Potencjalne miejsca pracy:

 • szkoły
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się analizą biznesową
 • firmy informatyczne
 • instytucje prognozujące trendy
 • instytucje gromadzące i przetwarzające dane statystyczne
 • instytuty badawcze
 • jednostki administracji
 • instytucjach gospodarki rynkowej.

Opinie o kierunku matematyka

Wiedza matematyczna, znajomość narzędzi matematycznych to trzon wielu innych dziedzin, w szczególności znajdujący zastosowanie w analizie danych, finansach, ekonomii, informatyce, przemyśle.

Studia matematyczne rozwijają analityczne myślenie, pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności i konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

O samych studiach, a przede wszystkim perspektywach pracy opowiada autor vloga matematyka:


Kierunki pokrewne do kierunku matematyka

Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka

W których miastach można studiować kierunek matematyka

Komentarze (2)

Królowa nauk
Jestem osobą schorowaną i nie wiem, czy bym mogła poświęcać czas na dojeżdżanie na studia. Byłam mile zaskoczona ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Studia podyplomowe zrealizowane są w formie e-learning. Dzięki nim będę mogła pracować nie tylko jako nauczycielka fizyki ale i jako matematyki.
03.09.2020
12.05.2020
Jola
Perspektywy pracy brzmią bardzo zachęcająco, wydaje mi się, że jednak wiele osób zostaje nauczycielami matematyki po studiach.

Zobacz również

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu