Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka

Matematyka, nazywana królową nauk, to dyscyplina dotycząca reguł rozumowania. Można ją studiować zarówno na politechnikach, jak i na uniwersytetach.

Zależnie od profilu uczelni lub wybranej specjalności, studia mają charakter bardziej teoretyczny lub praktyczny, aplikacyjny.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Nabywają umiejętności przeprowadzania dowodów matematycznych, złożonych obliczeń matematycznych i przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie.

Uczą się wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych oraz formułowania problemów w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku matematyka:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka finansowa i akturalriaana
 • matematyka stosowana
 • analiza danych
 • biomatematyka
 • matematyka finansowa i komputerowa
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • matematyka obliczeniowa
 • statystyczna analiza danych
 • informatyczna
 • zastosowanie matematyki.

Dla kogo studia na kierunku matematyka

Matematyka to jedne z trudniejszych studiów. Wybierają je osoby o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, umysłach ścisłych, analitycznych, otwartych.

Kierunek wymaga wiele samodzielnej pracy, dokładności, cierpliwości, skrupulatności.

Program kształcenia na kierunku matematyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do matematyki
 • elementarna teoria liczb
 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią
 • kombinatoryka
 • teoria miary i całki
 • podstawowe techniki kryptologiczne
 • wstęp do ekonomii matematycznej
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • algorytmy i struktury danych
 • matematyka dyskretna
 • statystyka matematyczna
 • równania różniczkowe
 • wstęp do analizy numerycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka

Podczas rekrutacji uwzględniane są przede wszystkim takie przedmioty, jak:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • język obcy.

Sprawdzajcie szczegółowo, jakie wymogi kwalifikacyjne stawia wybrana przez Was uczelnia.

Perspektywy pracy po kierunku matematyka

Absolwent studiów matematycznych przygotowany jest do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu kursu pedagogicznego bądź specjalności nauczycielskiej).

Potencjalne miejsca pracy:

 • szkoły
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się analizą biznesową
 • firmy informatyczne
 • instytucje prognozujące trendy
 • instytucje gromadzące i przetwarzające dane statystyczne
 • instytuty badawcze
 • jednostki administracji
 • instytucjach gospodarki rynkowej.

Opinie o kierunku matematyka

Wiedza matematyczna, znajomość narzędzi matematycznych to trzon wielu innych dziedzin, w szczególności znajdujący zastosowanie w analizie danych, finansach, ekonomii, informatyce, przemyśle.

Studia matematyczne rozwijają analityczne myślenie, pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności i konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

O samych studiach, a przede wszystkim perspektywach pracy opowiada autor vloga matematyka:


Kierunki pokrewne do kierunku matematyka

Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek matematyka

Komentarze (2)

Królowa nauk
Jestem osobą schorowaną i nie wiem, czy bym mogła poświęcać czas na dojeżdżanie na studia. Byłam mile zaskoczona ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Studia podyplomowe zrealizowane są w formie e-learning. Dzięki nim będę mogła pracować nie tylko jako nauczycielka fizyki ale i jako matematyki.
03.09.2020
12.05.2020
Jola
Perspektywy pracy brzmią bardzo zachęcająco, wydaje mi się, że jednak wiele osób zostaje nauczycielami matematyki po studiach.

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi