Szczegółowy opis uczelni

O Politechnice Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza to najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce.

Na 6 wydziałach działa 24 kierunki studiów. Obecnie na uczelni kształci sie prawie 17 tys. studentów. Co roku liczba kandydatów na studia, na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć.

System kształcenia daje przyszłym studentom możliwość wyboru ciekawej specjalności (m.in. pilotaż, na której szkoli się studentów na pilotów lotnictwa cywilnego) i wykreowania własnej ścieżki edukacyjnej.

To tu powstał, uhonorowany I. miejscem na prestiżowych amerykańskich zawodach, łazik marsjański Legendary III, bezzałogowy model samolotu udźwigowego Eurolifter – III miejsce na zawodach Air Cargo Challlenge w Portugalii w 2015 r.), wyścigowy bolid – w 2015 r. po raz pierwszy wystartował na międzynarodowych zawodach w Silverstone, słynny „kontroler twarzy” (Face Controller) – aplikacja wspierająca posługiwanie się komputerem przez osoby niewidome, unikatowy model Boeinga 767 z klocków Lego i na wysokość 27 m został wysłany balon stratosferyczny.

Absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy, a wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów.

Od ponad 65 lat istnienia łącząc tradycję z nowoczesnością „budujemy przyszłość” i studiujemy z pasją. 

Oferta Kształcenia

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza kształci w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, na studiach I, II i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Kierunki:
• architektura
• budownictwo
• inżynieria środowiska
• ochrona środowiska

Specjalności:
• budownictwo – studia II stopnia
1. konstrukcje budowlane i inżynierskie
2. drogi i mosty
• inżynieria środowiska – studia II stopnia
1. inżynieria komunalna
• ochrona środowiska – studia I stopnia
1. systemy ochrony środowiska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kierunki:
• lotnictwo i kosmonautyka
• mechanika i budowa maszyn
• zarządzanie i inżynieria produkcji
• mechatronika
• transport
• inżynieria materiałowa

Specjalności:
• mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia
1. alternatywne źródła i przetwarzanie energii
2. komputerowo wspomagane wytwarzanie
3. pojazdy samochodowe
4. programowanie i automatyzacja obróbki
• mechanika i budowa maszyn - studia II stopnia
1. alternatywne źródła i przetwarzanie energii
2. komputerowo wspomagane wytwarzanie
3. pojazdy samochodowe
4. napędy mechaniczne
• zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
1. logistyka produkcji
2. informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3. systemy zapewnienia jakości produkcji
• zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
1. ekologia produkcji
2. nowoczesne metody zarządzania produkcją
3. zintegrowane systemy wytwarzanie
4. nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w przedsiębiorstwie
• mechatronika - studia I i II stopnia
1. informatyka i robotyka
2. komputerowo wspomagane projektowanie
• lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia
1. silniki lotnicze
2. pilotaż
3. awionika
4. płatowce
• transport - studia I stopnia
1. diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
2. logistyka transportu drogowego
3. transport przemysłowy
• inżynieria materiałowa - studia I stopnia
1. nowoczesne technologie materiałowe
2. technologie kształtowania właściwości nadstopów

Wydział Chemiczny

Kierunki:
• technologia chemiczna
• biotechnologia
• inżynieria chemiczna i procesowa

Specjalności:
• technologia chemiczna - studia I stopnia
1. analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
2. inżynieria chemiczna i bioprocesowa
3. technologia organiczna i tworzywa sztuczne
4. technologia produktów leczniczych
• technologia chemiczna - studia II stopnia
1. analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
2. inżynieria chemiczna i bioprocesowa
3. technologia organiczna i tworzywa sztuczne
4. technologia produktów leczniczych
5. inżynieria materiałów polimerowych
• biotechnologia - studia I i II stopnia
1. inżynieria procesowa i bioprocesowa
2. oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych
• inżynieria chemiczna i procesowa- studia I stopnia
1. inżynieria produktu i procesów proekologicznych
2. przetwórstwo tworzyw polimerowych
• inżynieria chemiczna i procesowa - studia II stopnia
1. inżynieria produktu i procesów proekologicznych
2. przetwórstwo tworzyw polimerowych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kierunki:
• elektrotechnika
• informatyka
• elektronika i telekomunikacja
• automatyka i robotyka
• energetyka

Specjalności:
• automatyka i robotyka - studia I stopnia
1. komputerowe systemy sterowania
• elektronika i telekomunikacja - studia I stopnia
1. elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne
2. telekomunikacja
3. urządzenia elektroniczne
• elektrotechnika - studia I stopnia
1. napędy elektryczne w energetyce, motoryzacji i lotnictwie
2. przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
• energetyka – studia I stopnia
1. technologie energetyczne
2. gospodarka energetyczna
• informatyka - studia I stopnia
1. inżynieria systemów informatycznych
2. systemy i sieci komputerowe
3. informatyka w przedsiębiorstwie
• informatyka - studia II stopnia
1. systemy i sieci komputerowe
2. systemy informatyki przemysłowej
• informatyka – studia I i II stopnia
1. inżynieria systemów informatycznych
2. systemy i sieci komputerowe
• elektronika i telekomunikacja - studia II stopnia
1. systemy elektroniczne
• elektrotechnika - studia II stopnia
1. systemy Energetyczne

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Kierunki:
• matematyka
• inżynieria medyczna (nowość)

Specjalności:
• matematyka - studia I stopnia
1. zastosowania matematyki w ekonomii
2. zastosowania matematyki w informatyce
• matematyka - studia II stopnia
1. zastosowania matematyki w ekonomii
2. zastosowania matematyki w informatyce
• fizyka techniczna - studia I stopnia
1. informatyczne systemy diagnostyczne
2. ekologiczne przemiany energii
• fizyka techniczna - studia II stopnia
1. ekologiczne przemiany energii
2. fizyka w medycynie i technice

Wydział Zarządzania

Kierunki:
• zarządzanie
• logistyka
• finanse i rachunkowość
• bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:
• bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia
1. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2. komunikacja i transport
• finanse i rachunkowość - studia I stopnia
1. rachunkowość i podatki
2. bankowość i rynki finansowe
• logistyka - studia I stopnia
1. systemy transportowe
2. zarządzanie procesami logistycznymi
• logistyka - studia II stopnia
1. zarządzanie transportem w logistyce
2. logistyka miejska
• zarządzanie - studia I stopnia
1. zarządzanie działalnością gospodarczą
2. nowoczesny marketing
3. zarządzanie projektami
4. zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
5. zarządzanie finansami
• zarządzanie - studia II stopnia
1. rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
2. zarządzanie zasobami ludzkimi
3. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
4. zarządzanie organizacjami publicznymi
5. zarządzanie firmą
6. profesjonalny menedżer
7. zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
8. zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami UE
9. komunikacja w biznesie
10. zarządzanie produktem
11. informatyczne techniki marketingu
12. zarządzanie organizacjami publicznymi

Rekrutacja na studia

Szczegółowe zasady rekrutacji na Politechnikę Rzeszowską na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia dostępne są na stronie:

https://rekrutacja.prz.edu.pl/


Życie studenckie

Studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza mają wiele możliwości rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań kompatybilnych z kształceniem się na poszczególnych kierunkach oferowanych przez uczelnię.

Odbywa się to m.in. w ramach projektów realizowanych w kołach naukowych:

  • Łazik marsjański Legendary II

Łazik zaprojektowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej wywalczył III miejsce w zawodach „University Rover Challenge 2014” w USA. W tym projekcie siły zjednoczyły aż trzy koła naukowe z naszej uczelni: „Studenckie Koło Naukowe Lotników”, „Koło Naukowe Robotyków Mechatronik”. Team wspierali także członkowie „Studenckiego Koła Naukowego Robotyków ROBO”.

  • Eurolifter (tzw. udźwigowiec) - bezzałogowy aparat latający

Konstrukcja przygotowano na zawody „Air Cargo Challenge 2013” w Portugalii. Studenci z „Koła Naukowego Euroavia-Rzeszów” zaprojektowali wyjątkowy pod względem konstrukcyjnym model tzw. udźwigowca. O wartości tego statku latającego świadczy fakt jaki ciężar jest w stanie „udźwignąć” podczas lotu.

  • Balon stratosferyczny

Ten projekt to pierwsze takie przedsięwzięcie w naszym regionie, efekt współpracy dwóch kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej – Koła Naukowego Euroavia-Rzeszów oraz Akademickiego Klubu Lotniczego. To innowacyjne przedsięwzięcia polegało na wyposażeniu nośnika w specjalistyczne, dedykowane urządzenia pomiarowe oraz układy służące do transmisji obrazu na żywo. Balon wzniósł się na wysokość 27 000 m. Inicjatywa ta może posłużyć do promocji województwa podkarpackiego, ale przede wszystkim jest „małą” próba podboju kosmosu przez młodych inżynierów.

  • Model samolotu Boeing 767 z klocków na WOŚP

Studenci z „Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych” zbudowali model Boeinga 767 z klocków Lego, który został sprzedany w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbudowany z ok. 7 tys. klocków samolot to nie pierwsza konstrukcja z klocków zbudowana przez członków ww. koła. Na co dzień klocki służą im do konstruowania robotów będących przedmiotem ich zajęć na uczelni. Studenci prezentują je także podczas licznych pokazów, pikników i festiwali naukowych i technicznych.

  • Kontroler twarzy (Face Controler), sprytne oko (Smart Eye) i edukacyjna „istota” (My Creature) to systemy wspierające i rozwijające ludzi

Gra edukacyjna na bazie zabawki tamagotchi, system nawigacji dla niedowidzących i mechanizm sterowania komputerem za pomocą mimiki to projekty studentów Politechniki Rzeszowskiej przygotowane na konkurs „Imagine Cup 2014.” Takie systemy tworzą m.in. studenci z „Koła Naukowego Informatyków KOD.”

  • Bolid „Formuły Student”

Aby móc wziąć udział w zawodach pn. „Formuła Student” organizowanych co roku m.in. przez „Institution of Mechanical Engeneers”, w Politechnice Rzeszowskiej powstało koło naukowe o pod ww. nazwą, które zrzesza kilkudziesięciu studentów z różnych kierunków i wydziałów. Są wśród nich fani motocrossu, majsterkowicz, pasjonaci sportów motorowych. To utalentowani, przedsiębiorczy ludzie których połączył jeden cel – stworzyć jednoosobowy pojazd wyścigowy na wzór profesjonalnego bolidu F1. To pozwoli im zmierzyć się ze studentami z najlepszych uczelni świata, którzy rywalizują o największe wyróżnienia w swoich dziedzinach naukowych.

W Politechnice Rzeszowskiej działa 50 kół naukowych. Studenci mogę również rozwijać swoje pasje w sekcjach:

  • Akademickiego Związku Sportowego
  • Akademickim Radiu i Telewizji "Centrum"
  • Studenckim Zespole Pieśni i Tańca "Połoniny"
  • Chórze Akademickim
Skontaktuj się z nami

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

tel.: 17 865 11 00
fax.: 17 854 12 60


Strona internetowa: http://portal.prz.edu.pl/


Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.

Ruszyła rekrutacja na studia w Politechnice Rzeszowskiej

1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia w Politechnice Rzeszowskiej na rok akademicki 2016/2017. Kand...

II Akademickie Targi Pracy w Rzeszowie

Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dział Informacji, Karier i Promocji Politechniki Rzeszo...

Politechnika Rzeszowska zaprasza na Forum „Staż zagraniczny to się opłaca”

27 marca 2015 r. o godzinie 10:00 na Politechnice Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 12 w aul...

Politechnika Rzeszowska wręcza nagrody Pratt & Whitney im. Z. Grabowskiego

25 marca 2015 r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno - Administracyjnym

Politechnika Rzeszowska – inżynieria medyczna

Inżynierię medyczną można studiować na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym. Politechnika Rzeszo...

​Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - lotnictwo i kosmonautyka

​Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) jako jedna z nielicznych posiada w ofercie

Politechnika Rzeszowska zdobyła złoty medal na targach w Brukseli

Powody do dumy ma Politechnika Rzeszowska. Jej innowacyjny system sterowania i nawigacji dla platfor...

Politechnika Rzeszowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Rzeszowska jest jedyną państwową uczelnią techniczną w południowo-wschodniej Polsce. St...

Lokalizacja