Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

uczelnia publiczna, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12, (+17) 865 11 09, rekrut@prz.edu.pl

Drzwi otwarte - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

W dniach 20 i 21 kwietnia br. Politechnika Rzeszowska zaprasza na Dni Otwarte.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni wyższej. Będzie to także doskonała okazja do poznania oferty edukacyjnej i zaplecza dydaktycznego uczelni.

W ramach Dni Otwartych uczelnia oferuje odwiedzającym m.in.:

 • strefę wystawienniczą wydziałów i jednostek Politechniki Rzeszowskiej, kół naukowych, organizacji studenckich,
 • inspirujące wykłady i ciekawe prezentacje na temat kierunków studiów,
 • spotkania ze studentami,
 • pokazy fizyczne i chemiczne,
 • atrakcje podczas ogólnopolskiej akcji "Dziewczyny na Politechniki".

Główna część wydarzenia odbędzie się w budynku rektoratu uczelni (al. Powstańców Warszawy 12 w Rzeszowie), jednak w tych dniach dla zwiedzających otwarte będą także wszystkie wydziały Politechniki Rzeszowskiej.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, jednak musi być poprzedzone rejestracją grupową.

Szczegółowe informacje i program wydarzenia dostępny na stronie: dniotwarte.prz.edu.pl

Drzwi otwarte - informacje ogólne

Organizowane na uczelniach publicznych i niepublicznych Drzwi otwarte (inne określenia to: Dzień otwarty, Dzień kandydata) są okazją do poznania kierunków studiów, specjalności, zasad rekrutacji, zaplecza dydaktycznego, kadry naukowej oraz specyfiki kształcenia w wybranej szkole wyższej.

Kandydaci co roku czekają na Dni otwarte i traktują je jako atrakcyjne wydarzenie edukacyjne, pozwalające wziąć udział w wykładach, prezentacjach, konkursach, często przy udziale przedstawicieli samorządu studenckiego, członków kół naukowych, kolegów ze starszych roczników.

Same uczelnie dokładają wielu starań, aby uczynić Drzwi otwarte wyjątkowymi na tle innych placówek z regionu. Maturzyści mogą zatem liczyć na warsztaty dedykowane radzeniu sobie ze stresem, uczące metod zapamiętywania, profesjonalnych wystąpień publicznych przed kamerą, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym czy przedstawicielem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza wpisuje się w powyższe trendy. Jeśli planujesz studia w tej uczelni, sprawdź na jej stronie internetowej, kiedy, gdzie, w jakiej formule planowany jest Dzień Kandydata.

Czas pandemii zmienił formułę Drzwi otwartych i przeniósł wydarzenie do świata wirtualnego. Odbywały się webinary, internetowe spotkania przy użyciu aplikacji Meet czy Teams. Z braku możliwości spotkań w świecie realnym, Wirtualne dni otwarte były pozytywnie odbierane przez uczestników, choć oznaczały pewne ograniczenia.

Obecnie zarówno kandydaci, jak i uczelnie liczą na możliwość realizacji Drzwi otwartych w tradycyjnej formule. Szczególnie kandydaci chcą poczuć atmosferę studiów w wybranej uczelni i na własne oczy obejrzeć pracownie, sale wykładowe, porozmawiać z wykładowcami, opiekunami naukowymi i starszymi studentami. Wielu liczy na udział w ciekawych warsztatach, grach miejskich, konkursach z nagrodami czy quizach, służących integracji.

Jeżeli z jakichś powodów nie możecie wziąć udziału w Dniu Kandydata, to warto zajrzeć do social mediów szkół wyższych. Wielu organizatorów tworzy relacje i filmy, które zamieszczają np. na YouTube.

Interesuje Cię Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza? Sprawdź na stronie internetowej uczelni informacje o Drzwiach otwartych, ofercie edukacyjnej, zasadach naboru na studia.

Typy studiów w Polsce

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Lubelska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska