Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Kierunek studiów Inżynieria wzornictwa przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych.

W trakcie studiów, słuchacze zdobędą gruntowna wiedzę z zakresu nauk technicznych, poznają budowę i zasady działania urządzeń przemysłowych oraz urządzeń wykorzystywanych w życiu codziennym. Dowiedzą się jak zaprojektować produkt, tak aby był on użyteczny, prosty w produkcji oraz był również użyteczny i „przyjazny dla oka.”

Studenci tego kierunku mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego.

Specjalności oferowane na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego:

 • projektowanie produktu
 • projektowanie środków transportu,

Dla kogo studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Studia te są połączeniem studiów technicznych i artystycznych dlatego niezbędne cechy jakie powinien posiadać kandydat to: precyzja, umiejętność analitycznego myślenia i widzenia przestrzennego, poczucie estetyki.

Program kształcenia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • elektrotechnika i elektronika
 • podstawy mechaniki
 • wprowadzenie do MES
 • podstawy wytrzymałości materiałów
 • mechanika płynów
 • maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • modelowanie maszyn metodami CAD
 • podstawy automatyzacji i robotyzacji
 • technologie kształtowania wyrobów
 • podstawy nauki o materiałach
 • internet przemysłowy
 • programowanie i systemy komputerowego wspomagania
 • metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu
 • podstawy eksploatacji
 • podstawy niezawodności
 • antropometria
 • budowa pojazdów samochodowych
 • budowa pojazdów szynowych
 • makietowanie i budowa modeli fizycznych
 • podstawy komunikacji wizualnej
 • proces rozwoju nowego produktu
 • plastyka - działania wizualne - rysunek studyjny
 • grafika komputerowa
 • rysunek prezentacyjny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię oraz dwustopniowego egzaminu wstępnego.

Najczęściej kandydaci wybierają dwa lub trzy wybrane spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • informatyka.

Na egzamin wstępny składają się: egzamin praktyczny mający na celu sprawdzenie zdolności artystycznych i technicznych oraz przegląd portfolio.

W skład portfolio powinny wchodzić:

 • prace własne np. prace plastyczne, obrazy, fotografie np. rzeźb
 • własne projekty, koncepcje przedmiotów, pomysły, itp.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Absolwenci kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego uzyskają kwalifikacje, które są przydatne do pracy w działach projektowych, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych, jak również inną działalnością twórczą.

Możliwości zatrudnienia po Inżynierii wzornictwa przemysłowego obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych. Na tego typu specjalistów istnieje zapotrzebowanie także w średnich i małych przedsiębiorstwach charakteryzujących się częstym wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Przydatne umiejętności i kwalifikacje nabędą tu również osoby pragnące prowadzić własną działalność gospodarczą.


Opinie o kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Czym jest wzornictwo przemysłowe, i dlaczego nie należy tego mylić z designem?

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

W których miastach można studiować kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego