Jakiego kierunku studiów szukasz?

Design krajobrazu

Celem studiów licencjackich na kierunku Design krajobrazu jest kształcenie elitarnych kadr projektantów krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym.

Zakres problemowy i dydaktyczny programu jest odmienny i komplementarny do przyrodniczego charakteru kierunku architektura krajobrazu w uczelniach rolniczych. Krajobraz jest wyrazem kultury czasów minionych i przesłaniem duchowej obecności w przyszłość. Przestrzenie wyróżnione identyfikują miejsca, stanowią logo, markę i wizerunek obszaru, miasta lub wioski.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Design krajobrazu posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresów:

 • przedmiotów przyrodniczych (szata roślinna, podstawy dendrologii, podstawy gleboznawstwa),
 • ekologii i uwarunkowań prawnych,
 • inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem oraz
 • modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D,
 • techniki i technologii,
 • historii sztuki i historii założeń krajobrazowych,
 • rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Umiejętności projektowe absolwent uzyskuje w siedmiu pracowniach kierunkowych. Możliwość wyboru pracowni uzupełniających (z zakresu designu, mebla oraz architektury i urbanistyki) umożliwia absolwentowi rozszerzenie umiejętności zawodowych.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest wyposażony w umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji projektowych. Rozwinięta osobowość artystyczna pozwala mu formułować oryginalne idee artystyczne dotyczące krajobrazu kulturowego. Pogłębiona wiedza z zakresów sztuki i nauki oraz umiejętność systematycznego, samodzielnego studiowania są gwarantem przyszłego rozwoju.

Umiejętność przewidywania i planowania efektów estetycznych, społecznych i prawnych stwarza potencjał sprawnego kierowania zespołami złożonymi ze specjalistów różnych dziedzin związanych z kształtowaniem krajobrazu. Świadomość uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych daje absolwentowi możliwość szerokiej, inicjatywnej działalności społecznej. Umiejętność formułowania szczegółowych tekstów i opisów dotyczących projektowania, rewaloryzacji oraz konserwacji krajobrazu kulturowego otwiera możliwość aktywności krytycznej i popularyzatorskiej w mediach.

Wymienione kompetencje pozwalają absolwentowi na swobodne i świadome wyznaczanie własnej drogi twórczej w różnych zakresach aktywności zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku design krajobrazu

Studia są propozycją dla osób o predyspozycjach artystycznych, zmyśle kreacji, wysokim poczuciu estetyki.

Program kształcenia na kierunku design krajobrazu

Student I roku w ramach kształcenia kierunkowego odbywa zajęcia z zakresu bioniki; w ramach kształcenia artystycznego wybiera jedną z 20 pracowni rysunku, z 18 pracowni malarstwa i 12 pracowni rzeźby.

Student II i III roku wybiera jedną pracownię z 8 pracowni podstawowych i pracownię spośród 30 pracowni podstawowych i uzupełniających; w ramach kształcenia artystycznego wybiera jedną z 20 pracowni rysunku.

Ponadto każdy student może fakultatywnie korzystać z zasobów dydaktycznych i aparaturowych całej Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku design krajobrazu

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku design krajobrazu

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest przygotowany do:

 • założenia własnej działalności w zakresie projektowania,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w biurach projektowych, w biurach konserwacji zabytków, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o kierunku design krajobrazu

Kierunki pokrewne do kierunku design krajobrazu

Jakie uczelnie oferują kierunek design krajobrazu

W których miastach można studiować kierunek design krajobrazu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie