Jakiego kierunku studiów szukasz?

Art & design

Art & Design to studia magisterkie II stopnia trwające 4 semestry. Kierunek powstał z połączenia dotychczas istniejących kierunków jakimi były: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury.

Student tego kierunku zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat sztuk pięknych i projektowych, będzie miał sposobność pogłębić swoją wiedzę i umiejętności według własnych preferencji oraz spróbować różnych technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Każdy student może liczyć na ścisłą współpracę i mentoring ze strony prowadzących zajęcia artystów i teoretyków ale również rozwinąć indywidualną ścieżkę twórczą.

Główna ideą kształcenia jest rozwój indywidualny studenta poprzez realizację własnych projektów artystycznych w kilku pracowniach.

Ścieżki oferowane na kierunku Art & Design:

 • Art
 • Design.

Ścieżka Art oferuje dalsze kierunki rozwoju jakimi są: animacja kultury, malarstwo, sztuka i media, grafika artystyczna oraz specjalizacja nauczycielska.

Ścieżka Design oferuje moduły takie jak: digital design, grafika, komunikacja wizualna oraz wzornictwo.

Dla kogo studia na kierunku art & design

Kierunek Art & Design dedykowany jest świadomym, dojrzałym i odpowiedzialnym twórcom i artystom. Cechy, jakie powinien posiadać kandydat to kreatywność, pracowitość, elastyczność i wszechstronność oraz nader ważne jest poczucie estetyki.

Program kształcenia na kierunku art & design

Oferta dydaktyczna składa się z 28 modułów artystycznych, projektowych i nauczycielskich oraz jest wzbogacona o dodatkowe 10 modułów z obszaru nauk o sztuce i filozofii.

Wybrane przedmioty z jakimi student może się spotkać na kierunku Art & Design:

 • Analiza działa sztuki
 • Animacja artystyczna
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika cyfrowa
 • Ilustracja
 • Intermedia
 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Rzeźba i działania w przestrzeni
 • Sitodruk
 • Modelowanie i makietowanie
 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie wnętrz
 • Programowanie
 • Projektowanie wystaw
 • Typografia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku art & design

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Kryteria przyjęć na kierunek Art & Design podzielone są najczęściej na kilka etapów.

W pierwszym etapie student jest zobligowany do przedstawienia autorskiego projektu artystyczno-badawczego wraz z opisem oraz zestaw prac z zakresu sztuk projektowych i/lub prace z obszaru sztuk wizualnych takich jak prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, animacje czy prace intermedialne.

Jako drugi etap przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu potwierdzenia zainteresowania kandydata w zakresie sztuk projektowych i wizualnych.

Perspektywy pracy po kierunku art & design

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów Art & Design to:

 • Galerie sztuki
 • Agencje graficzne i reklamowe
 • Instytucje kultury
 • Fundacje i stowarzyszenia z obszaru kultury
 • Instytucje zajmuje się promocja działań artystycznych
 • Samodzielny artysta
 • Wydawnictwa
 • Szkoły
 • Przedsiębiorstwa typu Art-Biznes.

Opinie o kierunku art & design

Jeżeli nadal nie jesteś zdecydowany czy iść na kierunek Art & Design albo zadajesz sobie pytanie czy studia są Ci w ogóle potrzebne, aby rozwijać się artystycznie, przeczytaj wypowiedź osoby, która miała te same rozterki.

http://blog.michalgosk.com/czy-warto-isc-na-studia-graficzne/

Kierunki pokrewne do kierunku art & design

Jakie uczelnie oferują kierunek art & design

W których miastach można studiować kierunek art & design

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również