Jakiego kierunku studiów szukasz?

Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna to kierunek, który kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także daje możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie praktycznym. Krytyka artystyczna ma niewątpliwie ogromny wpływ na wygląd oraz wydźwięk sztuki współczesnej, dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać krytykiem artystyczną, zajmować się badaniami nad sztuką współczesną i ich metodologią, upowszechnianiem wiedzy o sztuce współczesnej, promowaniem sztuki współczesnej, wymianą informacji w zakresie sztuk plastycznych w skali międzynarodowej i krajowej.
Absolwent kierunku Krytyka artystyczna powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność,
 • wykorzystywania wiedzy nauk o sztuce i krytyki artystycznej, formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki,
 • zasad wyszukiwania informacji, zasad cytowania, pracy nad bibliografią, redagowania tekstów, pracy nad podpisami pod ilustracjami,
 • rozpoznawania oraz rozumienia przemian w obszarze sztuki nowoczesnej powszechnej czy polskiej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie jako:

 • krytyk artystyczny,
 • dziennikarz w zakresie sztuki,
 • metodolog sztuki współczesnej,
 • pracownik instytucji badawczych nad sztuką,
 • pracownik firmy marketingowej.

Dla kogo studia na kierunku krytyka artystyczna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku krytyka artystyczna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku krytyka artystyczna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku krytyka artystyczna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku krytyka artystyczna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku krytyka artystyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek krytyka artystyczna
W których miastach można studiować kierunek krytyka artystyczna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie