Jakiego kierunku studiów szukasz?

Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna to kierunek, który kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także daje możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie praktycznym. Krytyka artystyczna ma niewątpliwie ogromny wpływ na wygląd oraz wydźwięk sztuki współczesnej, dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Ten interdyscyplinarny kierunek łączy sobie wiedzę w zakresie architektury, malarstwa, rzeźby, designu, grafiki czy fotografii.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać krytykiem artystyczną, zajmować się badaniami nad sztuką współczesną i ich metodologią, upowszechnianiem wiedzy o sztuce współczesnej, promowaniem sztuki współczesnej, wymianą informacji w zakresie sztuk plastycznych w skali międzynarodowej i krajowej.

Dla kogo studia na kierunku krytyka artystyczna

Kierunek ten powstał z myślą o osobach z dużym poczuciem estetyki, interesujących się sztuką oraz wszelką formą twórczości artystycznej. Kandydat powinien cechować się krytycyzmem, obiektywnością i otwartością.

Program kształcenia na kierunku krytyka artystyczna

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • historia filozofii
 • estetyka
 • historia sztuki Europy (w tym polskiej) do XVIII w.
 • dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej
 • architektura XIX–XXI w.
 • malarstwo XIX-XXI w.
 • grafika artystyczna XIX–XXI w.
 • religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji)
 • historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce
 • metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce
 • psychologia sztuki
 • historia sztuki Europy (w tym polskiej) i Ameryki Północnej od kon. XVIII w. do 1945 r.
 • historia sztuki Azji do XVIII w. (Sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)
 • problemy formy plastycznej
 • sztuka mniejszości narodowych
 • feminizm i gender
 • krytyka architektoniczna
 • kultura wizualna XX-XXI w.
 • krytyka sztuk wizualnych
 • historia sztuki współczesnej
 • antropologia kultury i sztuki
 • sztuka Islamu
 • sztuka w telewizji i Internecie
 • współczesne życie artystyczne
 • plakat i projektowanie graficzne (lub Design i sztuka stosowana)
 • scenografia teatralna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku krytyka artystyczna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają jeden spośród:

 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku krytyka artystyczna

Absolwent kierunku Krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie jako:

 • krytyk artystyczny
 • redaktor magazynu artystycznego
 • dziennikarz w zakresie sztuki w czasopismach, wydawnictwach, portalach internetowych
 • metodolog sztuki współczesnej
 • pracownik instytucji badawczych nad sztuką
 • pracownik firmy marketingowej
 • współczesny twórca wystaw
 • animator kultury
 • kurator zbiorów
 • dokumentalista życia artystycznego.

Opinie o kierunku krytyka artystyczna

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Dlaczego warto studiować Krytykę artystyczną?

Kierunki pokrewne do kierunku krytyka artystyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek krytyka artystyczna

W których miastach można studiować kierunek krytyka artystyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie