Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kuratorstwo i teorie sztuki

Studia artystyczne na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki kształcą specjalistów w zakresie organizowania wystaw w galeriach sztuki i muzeach. Warto podkreślić, że to jeden z nielicznych kierunków nie wymagających czynnej praktyki plastycznej czy muzycznej na uczelniach artystycznych.

Podczas studiów nacisk położony zostaje na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniono zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń.

Połowa przedmiotów na studiach ma formę warsztatową. Zakłada się również trzy miesiące praktyk. Zajęcia często odbywają się w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach.

Dla kogo studia na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

To kierunek odpowiedni dla prawdziwych humanistów, pasjonatów sztuki, ludzi z otwartym umysłem. Dla tych, którzy nie mogą przejść obojętnie obok wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki. Dla osób, które marzą o ukończeniu kierunku na uniwersytecie artystycznym, ale jednocześnie nie posiadają odpowiednich umiejętności plastycznych, aby tworzyć własne dzieła.

Program kształcenia na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

Przykładowe przedmioty na kuratorstwie i teorii sztuki:

 • główne problemy kultury
 • filozofia
 • historia sztuki
 • teorie sztuki
 • prądy ideowe XX wieku
 • podstawy interpretacji dzieł sztuki
 • grafika komputerowa
 • kultura Internetu
 • nowa muzeologia
 • badania kuratorskie
 • zagadnienia sztuki współczesnej
 • strategie kuratorskie
 • projektowanie (technologia) wystaw
 • rynkowe aspekty sztuki współczesnej
 • dokumentacja zjawisk artystycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

Podstawę przyjęcia na studia kuratorstwo i teorie sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu.

Perspektywy pracy po kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

Absolwentów kierunku czeka praca:

 • w krajowych i zagranicznych instytucjach sztuki i kultury (muzea, galerie, domy kultury)
 • przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych
 • w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (przy kolekcjach, targach sztuki)
 • w mediach
 • w działach administracji publicznej dotyczących promocji sztuki i kultury.

Opinie o kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

Kierunki pokrewne do kierunku kuratorstwo i teorie sztuki

Jakie uczelnie oferują kierunek kuratorstwo i teorie sztuki

W których miastach można studiować kierunek kuratorstwo i teorie sztuki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również