Jakiego kierunku studiów szukasz?

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki ma na celu wykształcenie przyszłych konserwatorów, czyli osób, które będą odpowiadały za zabezpieczanie dzieł sztuki przed działaniem czasu i innych czynników. Kandydaci na studia powinni wykazywać się pasją do sztuki, a także umysłem ścisłym.

Studenci kierunku szlifują warsztat historyka sztuki, uczą się opisywać i interpretować dzieła. Potrafią podejmować właściwe działania konserwatorskie oraz decydować o relacji użytkownika z zabytkiem tak, aby stworzyć środowisko optymalne dla procesu konserwatorskiego. Poznają czynniki niszczące materię oraz mechanizmy korozji, a także analizują substancje organiczne i nieorganiczne.

W czasie studiów wykonują szkice, rysunki i malowidła w różnych technikach, z pomocą rozmaitych narzędzi i materiałów. Zdobywają umiejętność kopiowania dzieła sztuki i wykonywania rekonstrukcji. Uczą się sporządzania dokumentacji opisowej, fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego. Zdobywają umiejętność określania warunków prawidłowego przechowywania, magazynowania, eksponowania i transportowania dzieł sztuki.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • konserwacja i restauracja malarstwa
 • konserwacja i restauracja rzeźby
 • konserwacja i restauracja papieru i skóry
 • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
 • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
 • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

Podejrzyjcie, czym zajmują się konserwatorzy zabytków w Zamku Królewskim na Wawelu:

Dla kogo studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kierunek ten to propozycja dla miłośników dzieł sztuki, którzy chcą łączyć naukę z aktem twórczym, jakim jest renowacja.

Osób dokładnych, odpowiedzialnych, cierpliwych, samodzielnych, posiadających uzdolnieni artystyczne, manualne, wyobraźnię.

Program kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Program studiów na kierunku to szerokie spektrum zagadnień.

Obejmuje on treści z zakresu:

 • historii sztuki
 • fizyki
 • chemii
 • mikrobiologii
 • petrografii
 • projektowania.

Młodych adeptów czekają zajęcia artystyczne – rozwijające i udoskonalające ich własny warsztat oraz takie, które pozwolą na zgłębienie tajemnic historycznych warsztatów, poznanie technik i technologii powstawania dzieł dawnych mistrzów.

Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Rekrutacja na ten kierunek jest wieloetapowa.

Obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Uwzględniane są głównie przedmioty wybrane spośród: historia, historia sztuki, chemia, język polski, język obcy.

Kandydaci zdają następnie egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

Weryfikowane są również dokonania własne - przegląd prac plastycznych.

Wybrane uczelnie przeprowadzają egzamin teoretyczny (np. test z chemii).

Perspektywy pracy po kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Absolwenci kierunku są samodzielnymi twórcami, artystami wyspecjalizowanymi w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanymi do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej.

Zatrudniani są przykładowo w:

 • pracowniach konserwatorskich
 • muzeach
 • urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną dóbr kultury.
 • charakterze rzeczoznawcy (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji).

Opinie o kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z wartości zabytkowych obiektów, potrzeby ich ochrony i przywracania dawnego blasku.

Obecne przepisy pozwalają pracować przy zabytkach jedynie dyplomowanym konserwatorom.

Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest zatem duże.


Kierunki pokrewne do kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Jakie uczelnie oferują kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

W których miastach można studiować kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Komentarze (1)

Iza
Super kierunek. Praca wymaga mega talentu i cierpliwości.
27.03.2020
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie