Jakiego kierunku studiów szukasz?

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki ma na celu wykształcenie przyszłych konserwatorów, czyli osób, które będą odpowiadały za zabezpieczanie dzieł sztuki przed działaniem czasu i innych czynników. Kandydaci na studia powinni wykazywać się pasją do sztuki, a także umysłem ścisłym.

Studenci kierunku szlifują warsztat historyka sztuki, uczą się opisywać i interpretować dzieła. Potrafią podejmować właściwe działania konserwatorskie oraz decydować o relacji użytkownika z zabytkiem tak, aby stworzyć środowisko optymalne dla procesu konserwatorskiego. Poznają czynniki niszczące materię oraz mechanizmy korozji, a także analizują substancje organiczne i nieorganiczne.

W czasie studiów wykonują szkice, rysunki i malowidła w różnych technikach, z pomocą rozmaitych narzędzi i materiałów. Zdobywają umiejętność kopiowania dzieła sztuki i wykonywania rekonstrukcji. Uczą się sporządzania dokumentacji opisowej, fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego. Zdobywają umiejętność określania warunków prawidłowego przechowywania, magazynowania, eksponowania i transportowania dzieł sztuki.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • konserwacja i restauracja malarstwa
 • konserwacja i restauracja rzeźby
 • konserwacja i restauracja papieru i skóry
 • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
 • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej
 • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
 • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

Podejrzyjcie, czym zajmują się konserwatorzy zabytków w Zamku Królewskim na Wawelu:

Dla kogo studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kierunek ten to propozycja dla miłośników dzieł sztuki, którzy chcą łączyć naukę z aktem twórczym, jakim jest renowacja.

Osób dokładnych, odpowiedzialnych, cierpliwych, samodzielnych, posiadających uzdolnieni artystyczne, manualne, wyobraźnię.

Program kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Program studiów na kierunku to szerokie spektrum zagadnień.

Obejmuje on treści z zakresu:

 • historii sztuki
 • fizyki
 • chemii
 • mikrobiologii
 • petrografii
 • projektowania.

Młodych adeptów czekają zajęcia artystyczne – rozwijające i udoskonalające ich własny warsztat oraz takie, które pozwolą na zgłębienie tajemnic historycznych warsztatów, poznanie technik i technologii powstawania dzieł dawnych mistrzów.

Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Rekrutacja na ten kierunek jest wieloetapowa.

Obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Uwzględniane są głównie przedmioty wybrane spośród: historia, historia sztuki, chemia, język polski, język obcy.

Kandydaci zdają następnie egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

Weryfikowane są również dokonania własne - przegląd prac plastycznych.

Wybrane uczelnie przeprowadzają egzamin teoretyczny (np. test z chemii).

Perspektywy pracy po kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Absolwenci kierunku są samodzielnymi twórcami, artystami wyspecjalizowanymi w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanymi do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej.

Zatrudniani są przykładowo w:

 • pracowniach konserwatorskich
 • muzeach
 • urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną dóbr kultury.
 • charakterze rzeczoznawcy (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji).

Opinie o kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z wartości zabytkowych obiektów, potrzeby ich ochrony i przywracania dawnego blasku.

Obecne przepisy pozwalają pracować przy zabytkach jedynie dyplomowanym konserwatorom.

Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest zatem duże.


Kierunki pokrewne do kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Jakie uczelnie oferują kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

W których miastach można studiować kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Komentarze (1)

Iza
Super kierunek. Praca wymaga mega talentu i cierpliwości.
27.03.2020

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego