Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki nowoczesne design now

Kierunek studiów Sztuki nowoczesne − Design Now odnosi się do wzornictwa, projektowania produktów, przestrzeni, do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem. Poszerza on i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty.

Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Na kierunku Sztuki nowoczesne przewidziano specjalizacje:

 • Performatyka i film
 • Creative writing – kreatywne pisanie
 • Projektowanie, media, nowe technologie.

Dla kogo studia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia wybierają osoby o dużej wrażliwości artystycznej, kandydaci kreatywni, otwarci na nowoczesne rozwiązania, szukający niestandardowych form wyrazu.

Program kształcenia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Plan studiów na kierunku Sztuki nowoczesne − Design Now obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

 • Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki,
 • Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne,
 • Psychologia twórczości i samorozwoju,
 • Historia sztuki,
 • Estetyka,
 • Ekonomika kultury,
 • Antropologia kulturowa i wizualna,
 • Wyobraźnia XXI wieku,
 • Laboratorium obrazu,
 • Edukacja kulturalna i artystyczna,
 • Historia designu,
 • Psychologia społecznej skuteczności,
 • Czytanie przestrzeni miejskiej,
 • Historia sztuk performatywnych,
 • Psychologia koloru,
 • Psychologia reklamy z marketingiem,
 • Zarządzanie w kulturze,
 • Narracje współczesne,
 • Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji,
 • Przedsiębiorczość w kulturze,
 • Public Relations w kulturze,
 • Dyskursy sztuki,
 • Laboratorium dyplomowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki nowoczesne design now

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia na kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia mają na celu kształcenie kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie. Przygotowuje on absolwentów do samodzielnego krytycznego i kreatywnego myślenia, kształcąc w kierunku humanistycznym artystów świadomie realizujących postawione cele, znających rynek sektorów kreatywnych oraz kultury, podstawy zarządzania, marketingu oraz zasady funkcjonowania w biznesie.

Opinie o kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia Sztuki nowoczesne − Design Now kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki nowoczesne design now

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki nowoczesne design now

W których miastach można studiować kierunek sztuki nowoczesne design now

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu