Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki nowoczesne design now

Kierunek studiów Sztuki nowoczesne − Design Now odnosi się do wzornictwa, projektowania produktów, przestrzeni, do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem. Poszerza on i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty.

Studia mają na celu kształcenie kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie. Przygotowuje on absolwentów do samodzielnego krytycznego i kreatywnego myślenia, kształcąc w kierunku humanistycznym artystów świadomie realizujących postawione cele, znających rynek sektorów kreatywnych oraz kultury, podstawy zarządzania, marketingu oraz zasady funkcjonowania w biznesie.

Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Na kierunku Sztuki nowoczesne przewidziano specjalizacje:

Plan studiów na kierunku Sztuki nowoczesne − Design Now obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego: Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki, Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne, Psychologia twórczości i samorozwoju, Historia sztuki, Estetyka, Ekonomika kultury, Antropologia kulturowa i wizualna, Wyobraźnia XXI wieku, Laboratorium obrazu, Edukacja kulturalna i artystyczna, Historia designu, Psychologia społecznej skuteczności, Czytanie przestrzeni miejskiej, Historia sztuk performatywnych, Psychologia koloru, Psychologia reklamy z marketingiem, Zarządzanie w kulturze, Narracje współczesne, Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji, Przedsiębiorczość w kulturze, Public Relations w kulturze, Dyskursy sztuki, Laboratorium dyplomowe, Język obcy, Wychowanie fizyczne

Studia Sztuki nowoczesne − Design Now kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki nowoczesne design now

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku sztuki nowoczesne design now

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku sztuki nowoczesne design now

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki nowoczesne design now

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki nowoczesne design now

W których miastach można studiować kierunek sztuki nowoczesne design now

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie