Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki nowoczesne design now

Kierunek studiów Sztuki nowoczesne − Design Now odnosi się do wzornictwa, projektowania produktów, przestrzeni, do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem. Poszerza on i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty.

Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Na kierunku Sztuki nowoczesne przewidziano specjalizacje:

 • Performatyka i film
 • Creative writing – kreatywne pisanie
 • Projektowanie, media, nowe technologie.

Dla kogo studia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia wybierają osoby o dużej wrażliwości artystycznej, kandydaci kreatywni, otwarci na nowoczesne rozwiązania, szukający niestandardowych form wyrazu.

Program kształcenia na kierunku sztuki nowoczesne design now

Plan studiów na kierunku Sztuki nowoczesne − Design Now obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

 • Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki,
 • Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne,
 • Psychologia twórczości i samorozwoju,
 • Historia sztuki,
 • Estetyka,
 • Ekonomika kultury,
 • Antropologia kulturowa i wizualna,
 • Wyobraźnia XXI wieku,
 • Laboratorium obrazu,
 • Edukacja kulturalna i artystyczna,
 • Historia designu,
 • Psychologia społecznej skuteczności,
 • Czytanie przestrzeni miejskiej,
 • Historia sztuk performatywnych,
 • Psychologia koloru,
 • Psychologia reklamy z marketingiem,
 • Zarządzanie w kulturze,
 • Narracje współczesne,
 • Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji,
 • Przedsiębiorczość w kulturze,
 • Public Relations w kulturze,
 • Dyskursy sztuki,
 • Laboratorium dyplomowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki nowoczesne design now

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia na kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia mają na celu kształcenie kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie. Przygotowuje on absolwentów do samodzielnego krytycznego i kreatywnego myślenia, kształcąc w kierunku humanistycznym artystów świadomie realizujących postawione cele, znających rynek sektorów kreatywnych oraz kultury, podstawy zarządzania, marketingu oraz zasady funkcjonowania w biznesie.

Opinie o kierunku sztuki nowoczesne design now

Studia Sztuki nowoczesne − Design Now kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki nowoczesne design now

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki nowoczesne design now

W których miastach można studiować kierunek sztuki nowoczesne design now

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych