Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki sceniczne

Kierunek wokalno-aktorski zorientowany jest na wykształcenie wokalisty scen teatralnych i estrady. Ze względu na swoją specyfikę łączenia zawodu wokalisty i aktora, większość elementów kształcenia jest zindywidualizowana. Korzystając z doświadczeń artystycznych zaproszonych do współpracy pedagogów, w odróżnieniu od kierunków wokalnych akademii muzycznych, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie warsztatu aktorskiego oraz tanecznego.

Absolwent kierunku wokalno-aktorskiego zdobywa kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, ukierunkowane na procesy i nurty artystyczne, systemy kulturowe oraz oddziaływanie sztuki na szeroko rozumiane środowisko. Ponadto absolwent kierunku przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku wokalno-aktorskim:

 • teatry muzyczne i operowe
 • teatry dramatyczne ze szczególnym uwzględnieniem ról wymagających odpowiedniego przygotowania wokalnego
 • zespoły wokalne i chóry
 • instytucje kultury i środka masowego przekazu
 • instytucje oświatowe
 • praca estradowa w zakresie recitali i koncertów
 • niezależna działalność artystyczna

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • podstawy śpiewu klasycznego
 • śpiew musicalowy
 • piosenka aktorska
 • praca z pianistą
 • elementy gry aktorskiej
 • ruch sceniczny w repertuarze estradowym
 • taniec współczesny
 • dykcja i recytacja
 • impostacja głosu
Dla kogo studia na kierunku sztuki sceniczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku sztuki sceniczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki sceniczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku sztuki sceniczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku sztuki sceniczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku sztuki sceniczne
Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki sceniczne
W których miastach można studiować kierunek sztuki sceniczne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska