Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki sceniczne

Sztuki sceniczne to kierunek wokalno-aktorski zorientowany na wykształcenie wokalisty scen teatralnych i estrady. Ze względu na specyfikę łączenia zawodu wokalisty i aktora, większość elementów kształcenia jest zindywidualizowana.

Studenci wybierają jedną z czterech ścieżek rozwoju:

 • wokalno-aktorską
 • musical
 • choreografię i techniki tańca
 • taniec nowoczesny.

Niezależnie od wybranej specjalizacji, absolwent studiów na kierunku sztuki sceniczne posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne. Wykazuje się także znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych. Wreszcie - posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę.

Dla kogo studia na kierunku sztuki sceniczne

To studia dla osób, które mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień.

Program kształcenia na kierunku sztuki sceniczne

Przykładowe przedmioty na specjalizacji wokalno-aktorskiej to:

 • śpiew solowy
 • praca z pianistą
 • ruch sceniczny
 • improwizacja ruchowa
 • historia muzyki
 • fortepian.

Przykładowe przedmioty na specjalizacji musical to:

 • podstawy śpiewu klasycznego
 • podstawy śpiewu musicalowego
 • praca z pianistą dla śpiewu musicalowego
 • fortepian
 • step
 • taniec musicalowy
 • sceny klasyczne i współczesne.

Przykładowe przedmioty na specjalizacji choreografia i techniki tańca to:

 • kompozycja tańca
 • historia tańca
 • rytmika
 • technika tańca klasycznego
 • technika tańca współczesnego.

Przykładowe przedmioty na specjalizacji taniec nowoczesny to:

 • techniki tańca nowoczesnego
 • techniki tańca współczesnego
 • projekty choreograficzne
 • improwizacja ruchowa
 • rytmika
 • anatomia funkcjonalna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki sceniczne

Obowiązuje egzamin wstępny sprawdzający predyspozycje choreograficzne, wokalne, ruchowe (zgodnie z wybraną specjalizacją).

Perspektywy pracy po kierunku sztuki sceniczne

Perspektywy pracy różnią się w zależności od specjalizacji. Sztuki sceniczne przygotowują do szeroko rozumianego zawodu artysty estradowego.

Opinie o kierunku sztuki sceniczne

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki sceniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki sceniczne

W których miastach można studiować kierunek sztuki sceniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie