Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wokalistyka

Wokalistyka to kierunek studiów przygotowujący do pracy zawodowej związanej ze śpiewem, występami scenicznymi, karierą solowej.

Kandydaci na studia wokalne powinni wykazać się wyjątkowymi warunkami głosowymi i słuchowymi.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą wystarczające przygotowanie do samodzielnej pracy scenicznej i estradowej bądź samodzielnej pracy koncertowej. Po ukończeniu studiów absolwent posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych.

Studia na wokalistyce są dwustopniowe.

Kierunek znajduje się w ofercie akademii muzycznych i uczelni artystycznych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku wokalistyka:

 • śpiew solowy i aktorstwo
 • śpiew solowy
 • musical
 • śpiew solowy z językiem wykładowym angielskim
 • pieśniarsko-oratoryjna
 • wokalno-aktorska.

Dla kogo studia na kierunku wokalistyka

Szczególny charakter studiów przesądza o tym, że kandydatami na wokalistykę muszą być osoby o ponadprzeciętnych uzdolnieniach muzycznych, wyjątkowych walorach głosowych, talencie artystycznym, dobrym słuchu, poprawnej dykcji.

Kształcenie na tym kierunku przygotowuje przede wszystkim do pracy scenicznej.

Studia przewidziane są dla osób pracowitych, cierpliwych, ekspresyjnych, o szczególnej wrażliwości artystycznej.

Posiadających predyspozycje do występów publicznych, pokornych wobec krytycznych często ocen ich dokonań estradowych.

Program kształcenia na kierunku wokalistyka

Specyfika kierunku, niewielkie grupy studentów sprawiają, że zajęcia odbywają się w atmosferze kameralnej. Wiele z nich ma charakter niemal indywidualny.

Przykładowe przedmioty na kierunku wokalistyka:

 • śpiew solowy
 • sceny dialogowe
 • podstawy gry aktorskiej
 • dykcja z fonetyką
 • technika i wyrazistość mówienia
 • wiersz i proza
 • kształcenie słuchu
 • czytanie nut
 • zasady muzyki
 • wybrane zagadnienia z historii muzyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wokalistyka

Egzamin na wokalistykę ma charakter praktyczny.

Obejmuje wykonanie wskazanych przez uczelnię utworów, utworów własnych, również sprawdzenie predyspozycji aktorskich, ruchowych, uzdolnień muzycznych.

Pod uwagę brane są też wyniki z wybranych przedmiotów maturalnych.

Każda uczelnia prezentuje wcześniej szczegółowy zakres wymagań egzaminacyjnych - należy wcześniej sprawdzać obowiązujące w danym roku zasady rekrutacji.

Perspektywy pracy po kierunku wokalistyka

Ukończenie wokalistyki, szczególne predyspozycje wokalne, pozwalają na wybór przykładowo takich ścieżek zawodowych:

 • aktor scen muzycznych, operowych
 • solowa kariera artystyczna
 • członek zespołów muzycznych
 • animator w placówkach kultury
 • nauczyciel śpiewu
 • trener emisji głosu
 • organizator imprez muzycznych i koncertów.

Opinie o kierunku wokalistyka

Wokalistyka to studia przewidziane dla osób szczególnie uzdolnionych.

Wiele uczelni zaznacza, że studentami kierunku mogą zostać osoby bez przygotowania wokalnego, ale dysponujące wyjątkowymi walorami głosowymi.

Kształcenie artystów wymaga twórczego podejścia do ich rozwoju. Wybrane przedmioty mają charakter indywidualny i zupełnie nie mają związku z teorią wykładaną w amfiteatralnej sali.


Kierunki pokrewne do kierunku wokalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek wokalistyka

W których miastach można studiować kierunek wokalistyka

Komentarze (1)

Zosia
Ciekaw ilu wykonawców z top-listy kończyło wokalistykę? W teatrach muzycznych, scenach operowych to chyba wymóg, bo wielu artystów jest po uczelniach muzycznych.
10.10.2019